โทรออกและรับสาย RTT บน Apple Watch ของคุณ

ดูวิธีใช้โปรโตคอล RTT (Real-Time Text หรือข้อความแบบเรียลไทม์) สำหรับการโทรข้อความพูดคุยได้บน Apple Watch ของคุณ

สิ่งที่คุณต้องมี

* ผู้ให้บริการบางรายหรือบางภูมิภาคอาจไม่รองรับ RTT และ TTY ฟังก์ชัน RTT และ TTY จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและสภาพแวดล้อมเครือข่ายของคุณ เมื่อโทรฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกา iPhone จะส่งอักขระพิเศษหรือเสียงเพื่อแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงาน ความสามารถในการรับหรือตอบกลับเสียงเหล่านี้ของผู้ปฏิบัติงานอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ Apple ไม่รับประกันว่าผู้ปฏิบัติงานจะสามารถรับหรือตอบกลับการโทรผ่าน RTT หรือ TTY ได้

 

ตั้งค่า RTT สำหรับ Apple Watch

คุณสามารถใช้ RTT สำหรับการโทรข้อความพูดคุยได้บน Apple Watch ของคุณเมื่อคุณไม่มี iPhone อยู่ใกล้ตัว

วิธีการตั้งค่า RTT มีดังนี้

 1. เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone
 2. ไปที่การช่วยการเข้าถึง > RTT
 3. เปิด RTT

โทรผ่าน RTT

Apple Watch ของคุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์เพื่อที่จะโทรผ่าน RTT ดูวิธีตั้งค่าบริการเซลลูลาร์

บน Apple Watch:

 1. แตะแอพโทรศัพท์
 2. เลือกผู้ติดต่อ แล้วแตะหมายเลขที่คุณต้องการโทร
 3. แตะโทรผ่าน RTT
 4. เมื่อการโทรเชื่อมต่อ ให้ปัดขึ้น แล้วแตะ  RTT
 5. เลือกจากการตอบกลับเริ่มต้น ส่งอิโมจิ หรือแตะปุ่มเขียนด้วยนิ้ว เพื่อส่งข้อความ หากคุณเปิด "ส่งทันที" ในการตั้งค่า ผู้รับของคุณจะเห็นข้อความขณะที่คุณพิมพ์ หากไม่ได้เปิด ให้ป้อนข้อความและแตะส่ง

 

รับสาย RTT

หากคุณตั้งค่า RTT ต่อไปนี้เป็นวิธีรับสายและอัพเกรดเป็นการสนทนาผ่านข้อความ

 1. แตะยอมรับเพื่อรับสาย
 2. ปัดขึ้น แล้วแตะ RTT

หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่า RTT คุณยังคงสามารถรับสาย RTT ได้ วิธีการมีดังนี้

 1. เมื่อมีการโทรผ่าน RTT เข้ามาใน Apple Watch ของคุณ คุณจะเห็นข้อความนี้: "RTT ช่วยให้สามารถส่งข้อความตัวอักษรในระหว่างการคุยสายระหว่างผู้รับได้ บริการนี้มักใช้โดยผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โปรดกดปุ่ม RTT เพื่อสื่อสารกับผู้โทรโดยใช้ข้อความ"
 2. แตะรับทราบ เพื่อรับสาย RTT
วันที่เผยแพร่: