วิธีลบข้อความใน iCloud

เมื่อใช้แอพข้อความใน iCloud ประวัติข้อความทั้งหมดจะอัพเดทอยู่เสมอบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ หากคุณต้องการเพิ่มพื้นที่ว่างในพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud คุณสามารถลบข้อความแต่ละข้อความออกจากอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณหรือปิดแอพข้อความในคุณสมบัติ iCloud ได้

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณลบข้อความหรือปิดแอพข้อความในคุณสมบัติ iCloud

เมื่อใช้แอพข้อความใน iCloud เมื่อคุณลบข้อความ ไฟล์แนบ หรือการสนทนาบนอุปกรณ์เครื่องหนึ่งจะเป็นการลบออกจากอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างในพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณในขณะที่ทำให้การสนทนาของคุณอัพเดทอยู่เสมอในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ เมื่อคุณลบข้อความแล้ว คุณจะไม่สามารถนำข้อความกลับมาได้ 

หากคุณไม่จำเป็นต้องทำให้การสนทนาของคุณอัพเดทอยู่เสมอในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ คุณสามารถปิดแอพข้อความในคุณสมบัติ iCloud ได้ หากคุณปิดแอพข้อความใน iCloud บน iPhone หรือ iPad ประวัติข้อความของคุณจะอยู่ในข้อมูลสำรอง iCloud ที่แยกต่างหาก


วิธีลบข้อความออกจาก iCloud

เมื่อเปิดใช้งานแอพข้อความใน iCloud อยู่ หากคุณลบข้อความในที่เดียวจะเป็นการลบข้อความทุกแห่ง 

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากต้องการลบแต่ละข้อความหรือไฟล์แนบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในบทสนทนาข้อความ ให้แตะค้างที่ฟองข้อความหรือไฟล์แนบที่คุณต้องการลบออก
 2. แตะเพิ่มเติม
 3. แตะถังขยะ ไอคอนถังขยะ จากนั้นแตะลบข้อความ หากคุณต้องการลบข้อความทั้งหมดในเธรด ให้แตะลบทั้งหมดที่มุมซ้ายบน จากนั้นแตะลบการสนทนา

หากต้องการลบไฟล์แนบหลายไฟล์จากผู้ติดต่อหรือการสนทนา ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ในการสนทนาผ่านข้อความ ให้แตะชื่อของผู้ติดต่อที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
 2. แตะข้อมูล 
 3. เลือกดูรูปถ่ายทั้งหมด
 4. แตะเลือก แตะรูปภาพที่คุณต้องการลบ
 5. แตะลบ แล้วแตะลบไฟล์แนบเพื่อยืนยัน 

หากต้องการลบการสนทนาทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปัดการสนทนาที่คุณต้องการลบไปทางซ้าย
 2. แตะลบ
 3. แตะลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน 

บน Mac

หากต้องการลบแต่ละข้อความหรือไฟล์แนบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดการสนทนาข้อความ
 2. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่พื้นที่ว่างในฟองข้อความที่คุณต้องการลบ
 3. เลือกลบ
 4. คลิกลบ

หากต้องการลบการสนทนาทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกการสนทนา
 2. เลือกลบการสนทนา
 3. คลิกลบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบข้อความและไฟล์แนบในแอพข้อความใน iCloud 


ปิดแอพข้อความในคุณสมบัติ iCloud

หากคุณไม่ต้องการจัดเก็บประวัติข้อความของคุณใน iCloud และทำให้การสนทนาของคุณอัพเดทอยู่เสมอในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อปิดแอพข้อความใน iCloud 

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ]
 2. แตะ iCloud
 3. แตะจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
 4. แตะข้อความ จากนั้นแตะปิดใช้งานและลบ  

บน Mac

 1. เปิดแอพข้อความแล้วเลือกข้อความในแถบเมนู
 2. เลือกการตั้งค่าจากนั้นคลิก iMessage   
 3. ยกเลิกการเลือกเปิดใช้งาน “ข้อความบน iCloud” แล้วเลือกปิดใช้งานทั้งหมด


หากคุณไม่สามารถลบข้อความบน Mac ได้

หากคุณลบข้อความแต่ละข้อความออกจาก iCloud แต่คุณยังคงเห็นข้อความเหล่านั้นใน Mac คุณอาจต้องแก้ไขการตั้งค่าข้อความใน Mac ในแอพข้อความ ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องที่อยู่ถัดจาก "บันทึกประวัติการสนทนาเมื่อการสนทนาถูกปิด" ไม่ได้ถูกเลือกไว้


ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดพื้นที่เก็บข้อมูล iCloud ของคุณ

หากคุณใช้งานเกินขีดจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณ ข้อความและไฟล์แนบของคุณจะไม่อัพโหลดไปยัง iCloud และอุปกรณ์จะไม่สำรองหรือดาวน์โหลดไปยัง iCloud คุณยังคงสามารถเข้าดูข้อความล่าสุดได้ แต่ข้อความเหล่านั้นจะไม่ถูกจัดเก็บใน iCloud และข้อความที่ถูกลบจะไม่อัพเดทบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ หากต้องการใช้แอพข้อความใน iCloud ต่อไป ให้อัพเกรดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคุณ หรือเพิ่มพื้นที่ว่างด้วยการลบไฟล์ที่คุณไม่ต้องการออก

วันที่เผยแพร่: