โมดูลการเข้ารหัส Apple FIPS v8.0 สำหรับ macOS High Sierra 10.13

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมดูลการเข้ารหัสสำหรับ macOS High Sierra 10.13 ได้แก่ Apple CoreCrypto Module v8.0 สำหรับ Intel และ Apple CoreCrypto Kernel Module v8.0 สำหรับ Intel

ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหรือกำหนดค่าโมดูลการเข้ารหัส macOS High Sierra ซึ่งได้แก่ Apple CoreCrypto Module v8.0 สำหรับ Intel และ Apple CoreCrypto Kernel Module v8.0 สำหรับ Intel ให้อยู่ใน "โหมด FIPS" เพื่อให้เป็นไปตาม FIPS 140-2 บนอุปกรณ์ที่ใช้งาน macOS Sierra 10.13

สำหรับคำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานโมดูลที่เหมาะสม โปรดดูที่ คู่มือบทบาทเจ้าหน้าที่เข้ารหัสสำหรับ macOS High Sierra 10.13 ที่เป็นไปตาม FIPS 140-2 (PDF)

การตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง

ระบบปฏิบัติการอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย การตรวจสอบ และคำแนะนำ

วันที่เผยแพร่: