วิธีลบดิสก์สำหรับ Mac

ใช้ยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อลบ (ฟอร์แมต) ฮาร์ดดิสก์ SSD แฟลชไดรฟ์ หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ


การลบดิสก์หรือโวลุ่มจะลบไฟล์ทั้งหมดถาวร ก่อนที่จะดำเนินการต่อ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองไฟล์ใดๆ ที่คุณต้องการเก็บ
ไว้แล้ว

วิธีลบดิสก์

ดำเนินการต่อโดยพิจารณาว่าคุณกำลังลบดิสก์เริ่มต้นระบบหรือดิสก์อื่น ดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณคือดิสก์ (ดิสก์โวลุ่ม) ที่ Mac ของคุณใช้เริ่มต้นระบบ ตามค่าเริ่มต้นจะเป็นดิสก์ที่มาพร้อมกับ Mac ของคุณที่ชื่อ Macintosh HDหากคุณกำลังขาย ยกให้ หรือแลกเปลี่ยน Mac กับผู้อื่น คุณควรลบดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณ

ลบดิสก์เริ่มต้นระบบ

 1. เริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS
 2. เลือกยูทิลิตี้ดิสก์จากหน้าต่างยูทิลิตี้ของการกู้คืน macOS จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ
  หน้าต่างยูทิลิตี้ macOS ในการกู้คืน
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบด้านข้างในยูทิลิตี้ดิสก์แสดงชื่อของดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณ ดิสก์โวลุ่มที่แสดงถึงดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณคือ Macintosh HD เว้นแต่คุณจะเปลี่ยนชื่อ หากคุณไม่เห็น
 4. ค้นหาดิสก์โวลุ่ม "ข้อมูล" ที่มีชื่อเดียวกัน เช่น "Macintosh HD - Data" หากคุณมีดิสก์โวลุ่มดังกล่าว ให้เลือกดิสก์โวลุ่มนั้น จากนั้นเลือกแก้ไข > ลบดิสก์โวลุ่ม APFS จากแถบเมนู หรือคลิกปุ่มลบดิสก์โวลุ่ม (–) ในแถบเครื่องมือยูทิลิตี้ดิสก์

  เมื่อระบบขอให้คุณยืนยัน ให้คลิกปุ่มลบ อย่าคลิกลบกลุ่มดิสก์โวลุ่ม ทำเช่นเดียวกันนี้เพื่อลบดิสก์โวลุ่มอื่นๆ ที่คุณอาจมีในดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณ ยกเว้นดิสก์โวลุ่มที่ชื่อ Macintosh HD
 5. หลังจากลบดิสก์โวลุ่มข้อมูลใดๆ ให้เลือก Macintosh HD ในแถบด้านข้าง
 6. คลิกปุ่มลบหรือแท็บ จากนั้นกรอกข้อมูลรายการต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์
  • ชื่อ: ป้อนชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของดิสก์โวลุ่มหลังจากที่คุณลบดิสก์นั้น เช่น Macintosh HD
  • รูปแบบ: เลือก APFS หรือ Mac OS แบบขยาย (บันทึก) เพื่อฟอร์แมตเป็นโวลุ่ม Mac ยูทิลิตี้ดิสก์จะแสดงรูปแบบ Mac ที่แนะนำตามค่าเริ่มต้น
 7. เลือกลบเพื่อเริ่มลบ คุณอาจได้รับแจ้งให้ป้อน Apple ID ของคุณ
  การลบ Macintosh HD ในยูทิลิตี้ดิสก์
 8. เมื่อเสร็จแล้ว ให้ออกจากยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อกลับไปที่หน้าต่างยูทิลิตี้ 
 9. หากคุณต้องการให้ Mac ของคุณสามารถเริ่มต้นระบบจากดิสก์โวลุ่มนี้อีกครั้ง ให้เลือกติดตั้ง macOS อีกครั้งจากหน้าต่างยูทิลิตี้ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนเหน้าจอเพื่อติดตั้ง macOS บนดิสก์โวลุ่มอีกครั้ง หากคุณไม่ได้ติดตั้ง macOS อีกครั้ง Mac ของคุณอาจเริ่มต้นระบบด้วยเครื่องหมายคำถาม (?) ที่กะพริบ

ลบดิสก์อื่น

ขั้นตอนข้างต้นยังใช้เพื่อลบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่คุณไม่ได้ใช้เป็นดิสก์เริ่มต้นระบบได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องเปิดยูทิลิตี้ดิสก์จากการกู้คืน macOS: คุณสามารถเปิดจากโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่นได้เลย และคุณไม่จำเป็นต้องลบดิสก์โวลุ่มข้อมูลก่อน: เพียงเลือกดิสก์ในดิสก์ยูทิลิตี้ จากนั้นคลิกลบ


วิธีการเปลี่ยนแปลงผังพาร์ติชั่น (แบบแผน) ของดิสก์

ในบางสถานการณ์ คุณอาจต้องเปลี่ยนผังพาร์ติชั่น (แบบแผน) ขณะทำการลบ หากคุณทำตามคำแนะนำที่กำหนดให้เลือกแบบแผน ขั้นตอนในยูทิลิตี้ดิสก์จะแตกต่างจากขั้นตอนข้างต้น

 1. หลักจากเปิดยูทิลิตี้ดิสก์ ให้เลือกมุมมอง > แสดงอุปกรณ์ทั้งหมดจากแถบเมนู
 2. จากนั้นแถบด้านข้างจะไม่เพียงแสดงดิสก์โวลุ่ม แต่ยังแสดงดิสก์ (อุปกรณ์) ที่มีดิสก์โวลุ่มเหล่านั้นด้วย ในตัวอย่างต่อไปนี้ APPLE SSD เป็นดิสก์ ส่วน Container disk1 เป็นตัวบรรจุบนดิสก์นั้น และ Macintosh HD เป็นดิสก์โวลุ่มในตัวบรรจุนั้น (ดิสก์ที่ถูกฟอร์แมตแบบ APFS เท่านั้นที่จะมีตัวบรรจุ)
  การลบดิสก์และเลือกแบบแผนในยูทิลิตี้ดิสก์
 3. เลือกดิสก์ที่คุณต้องการลบ เช่น Apple SSD
 4. ตรวจสอบข้อมูลที่แสดงขึ้นทางด้านขวาของหน้าต่างเพื่อดูว่ามีการใช้ผังพาร์ติชั่นใดอยู่:
  • ผังพาร์ติชั่น GUID เหมาะสำหรับดิสก์ของ Mac
  • Master Boot Record เหมาะสมสำหรับใช้เป็นไดรฟ์รองหรือไดรฟ์ภายนอกที่ใช้กับ PC หรือ Boot Camp
 5. หากผังพาร์ติชั่นไม่เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการของดิสก์ ให้คลิกปุ่มลบหรือแท็บ จากนั้นกรอกข้อมูลต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์
  • ชื่อ: ป้อนชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของดิสก์หลังจากที่คุณลบดิสก์นั้น เช่น Apple SSD
  • รูปแบบ: หากต้องการฟอร์แมตเป็นดิสก์ Mac ให้เลือก APFS หรือ Mac OS แบบขยาย (บันทึก) ยูทิลิตี้ดิสก์จะแสดงรูปแบบที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ตามค่าเริ่มต้น
  • แบบแผน: เลือกแบบแผนสำหรับผังพาร์ติชั่นที่เหมาะสม
 6. เลือกลบเพื่อเริ่มลบ หากคุณกำลังลบดิสก์เริ่มต้นระบบ คุณอาจได้รับแจ้งให้ป้อน Apple ID ของคุณ
 7. เมื่อเสร็จแล้วให้ออกจากยูทิลิตี้ดิสก์ 
 8. หากคุณต้องการให้ Mac ของคุณสามารถเริ่มต้นระบบจากดิสก์นี้อีกครั้ง ให้เลือกติดตั้ง macOS อีกครั้งจากหน้าต่างยูทิลิตี้ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนเหน้าจอเพื่อติดตั้ง macOS บนดิสก์อีกครั้ง


เหตุผลในการลบดิสก์

คุณสามารถลบดิสก์หรือดิสก์โวลุ่มได้ตลอดเวลา รวมถึงในกรณีต่อไปนี้ด้วย

 • คุณต้องการลบคอนเทนต์ทั้งหมดออกจาก Mac ของคุณอย่างรวดเร็วและถาวร แล้วกู้คืนคอนเทนต์เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน เช่น เมื่อคุณจะขาย ยกให้ หรือแลกเปลี่ยน Mac กับผู้อื่น
 • คุณจะเปลี่ยนรูปแบบของดิสก์ เช่น จาก รูปแบบ PC (FAT, ExFAT หรือ NTFS) เป็นรูปแบบ Mac (APFS หรือ Mac OS แบบขยาย)
 • คุณได้รับข้อความแจ้งว่าดิสก์ของคุณไม่สามารถอ่านได้โดยคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
 • คุณพยายามจะแก้ไขปัญหาดิสก์ที่ยูทิลิตี้ดิสก์ไม่สามารถซ่อมได้
 • ตัวติดตั้ง macOS ไม่เห็นดิสก์ของคุณหรือไม่สามารถติดตั้งบนดิสก์ได้ ตัวอย่างเช่น ตัวติดตั้งอาจแจ้งว่าดิสก์ของคุณไม่ได้ฟอร์แมตอย่างถูกต้อง, ไม่ได้ใช้แบบแผนพาร์ติชั่น GUID, มีระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า หรือไม่สามารถใช้ดิสก์เพื่อเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ของคุณได้
 • ตัวติดตั้ง macOS แจ้งว่าคุณอาจไม่ได้ติดตั้งไปที่โวลุ่มนี้เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ Apple RAID


เกี่ยวกับ APFS และ Mac OS แบบขยาย

ยูทิลิตี้ดิสก์ใน macOS High Sierra หรือใหม่กว่า สามารถลบดิสก์และโวลุ่มสำหรับ Mac ส่วนใหญ่ได้ โดยใช้รูปแบบ APFS (Apple File System) ที่ใหม่กว่าหรือรูปแบบ Mac OS แบบขยายที่เก่ากว่า จากนั้นยูทิลิตี้ดิสก์จะเลือกรูปแบบที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ให้คุณโดยอัตโนมัติ

ระบุรูปแบบปัจจุบัน

หากต้องการดูว่ากำลังใช้รูปแบบใดอยู่ในปัจจุบัน ให้ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

 • เลือกโวลุ่มในแถบด้านข้างยูทิลิตี้ดิสก์ แล้วตรวจสอบข้อมูลทางขวา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้เลือกไฟล์ > ขอรายละเอียดจากแถบเมนูยูทิลิตี้ดิสก์
 • เปิดข้อมูลระบบแล้วเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในแถบด้านข้าง คอลัมน์ระบบไฟล์ทางขวาแสดงรูปแบบของแต่ละโวลุ่ม
 • เลือกโวลุ่มใน Finder แล้วเลือกไฟล์ > ขอรายละเอียดจากแถบเมนู หน้าต่างขอรายละเอียดแสดงรูปแบบของโวลุ่มนั้น

เลือกระหว่าง APFS และ Mac OS แบบขยาย

หากคุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบ ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

คุณกำลังจะฟอร์แมตดิสก์ติดตั้งใน Mac ใช่หรือไม่
หากดิสก์ภายในเครื่องถูกฟอร์แมตแบบ APFS โปรดอย่าเปลี่ยนเป็น Mac OS แบบขยาย

คุณกำลังจะติดตั้ง macOS High Sierra หรือใหม่กว่าบนดิสก์ใช่หรือไม่
หากคุณต้องการลบดิสก์ก่อนที่จะติดตั้ง High Sierra หรือใหม่กว่าเป็นครั้งแรกบนดิสก์นั้น ให้เลือก Mac OS แบบขยาย (บันทึก) ระหว่างการติดตั้ง ตัวติดตั้ง macOS จะตัดสินใจว่าจะแปลงดิสก์เป็นรูปแบบ APFS โดยไม่ต้องลบไฟล์ของคุณโดยอัตโนมัติหรือไม่

คุณกำลังจัดเตรียมดิสก์สำรองข้อมูล Time Machine หรือตัวติดตั้งที่สามารถบูตได้ใช่หรือไม่
เลือก Mac OS แบบขยาย (บันทึก) สำหรับดิสก์ที่คุณวางแผนว่าจะใช้กับ Time Machine หรือใช้เป็นตัวติดตั้งที่สามารถบูตได้

คุณจะใช้ดิสก์กับ Mac เครื่องอื่นหรือไม่
หาก Mac เครื่องอื่นไม่ได้ใช้ High Sierra หรือใหม่กว่า ให้ใช้ Mac OS แบบขยาย (บันทึก) macOS เวอร์ชั่นก่อนหน้าไม่ได้ติดตั้งโวลุ่มที่ถูกฟอร์แมตแบบ APFS

การเลือกชื่อ รูปแบบ และแบบแผนในยูทิลิตี้ดิสก์

ยูทิลิตี้ดิสก์จะพยายามตรวจจับประเภทของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล แล้วแสดงรูปแบบที่เหมาะสมในเมนูรูปแบบ หากตรวจจับประเภทไม่ได้ ให้เลือก Mac OS แบบขยายซึ่งทำงานได้กับ macOS ทุกเวอร์ชั่น


หากดิสก์ของคุณไม่ปรากฏในยูทิลิตี้ดิสก์

หากยูทิลิตี้ดิสก์ไม่แสดงแถบด้านข้าง ให้เลือกมุมมอง > แสดงแถบด้านข้างจากแถบเมนู

หากยูทิลิตี้ดิสก์แสดงแถบด้านข้าง แต่ดิสก์ของคุณไม่ปรากฏอยู่ในนั้น ให้ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นทั้งหมดจาก Mac ของคุณ หากดิสก์นั้นเป็นดิสก์ภายนอก ให้เสียบดิสก์ทิ้งไว้ แต่โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดอยู่และเสียบเข้ากับ Mac โดยตรงโดยใช้สายที่ทำงานได้ดี จากนั้นรีสตาร์ท Mac แล้วลองอีกครั้ง หากดิสก์ยังคงไม่ปรากฏขึ้น ดิสก์หรือ Mac อาจต้องรับบริการซ่อม เรียนรู้วิธีเตรียม Mac ของคุณให้พร้อมสำหรับการรับบริการ


ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: