วิธีลบดิสก์สำหรับ Mac

ใช้ยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อลบ (ฟอร์แมต) ฮาร์ดดิสก์ แฟลชไดรฟ์ หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ สำหรับ Mac

วิธีลบดิสก์

ยูทิลิตี้ดิสก์สามารถลบดิสก์ เพิ่มโวลุ่ม ตรวจสอบดิสก์เพื่อหาข้อผิดพลาด และอื่นๆ ได้

การลบดิสก์หรือโวลุ่มจะลบไฟล์ทั้งหมดถาวร ก่อนที่จะดำเนินการต่อ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองไฟล์ใดๆ ที่คุณต้องการเก็บไว้แล้ว

 1. หากคุณจะลบดิสก์ที่ Mac ใช้เริ่มต้นระบบ ให้เริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS ก่อนดำเนินการต่อ หรือเริ่มต้นระบบจากดิสก์อื่น
 2. เปิดยูทิลิตี้ดิสก์จากหน้าต่างยูทิลิตี้ macOS คุณยังสามารถค้นหาดิสก์ได้ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่นอีกด้วย 
 3. เลือกมุมมอง > แสดงอุปกรณ์ทั้งหมดจากแถบเมนู
 4. จากแถบด้านข้างในยูทิลิตี้ดิสก์ ให้เลือกดิสก์หรือโวลุ่มที่จะลบ
  สำหรับเหตุผลในการลบส่วนใหญ่ คุณควรลบดิสก์ซึ่งจะลบโวลุ่มทั้งหมดบนดิสก์นั้นด้วยเช่นกัน
 5. คลิกปุ่มหรือแถบลบแล้วป้อนข้อมูลในช่องต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์
  • ชื่อ: ป้อนชื่อดิสก์หรือโวลุ่ม อย่างเช่น "Macintosh HD"
  • รูปแบบ: เลือก APFS หรือ Mac OS แบบขยาย (บันทึก) เพื่อฟอร์แมตเป็นโวลุ่ม Mac ยูทิลิตี้ดิสก์จะแสดงรูปแบบที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ตามค่าเริ่มต้น
  • แบบแผน (หากมี): เลือกผังพาร์ติชั่น GUID
 6. เลือกลบเพื่อเริ่มลบ
 7. เมื่อเสร็จแล้วให้ออกจากยูทิลิตี้ดิสก์ ตอนนี้คุณสามารถติดตั้ง macOS บนดิสก์หรือโวลุ่มได้แล้วหากคุณต้องการให้ Mac สามารถเริ่มต้นระบบจากดิสก์หรือโวลุ่มนั้นได้


ในตัวอย่างต่อไปนี้ APPLE SSD เป็นดิสก์ ส่วน Container disk1 เป็นตัวบรรจุบนดิสก์นั้น และ Macintosh HD เป็นโวลุ่มในตัวบรรจุนั้น (ดิสก์ที่ถูกฟอร์แมตแบบ APFS เท่านั้นที่จะแสดงตัวบรรจุ)

หากดิสก์ไม่ปรากฏในยูทิลิตี้ดิสก์ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นทั้งหมดจาก Mac หากดิสก์นั้นเป็นดิสก์ภายนอก ให้เสียบดิสก์ทิ้งไว้ แต่โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดอยู่และเสียบเข้ากับ Mac โดยตรงโดยใช้สายที่ทำงานได้ดี จากนั้นรีสตาร์ท Mac แล้วลองอีกครั้ง หากดิสก์ยังคงไม่ปรากฏขึ้น ดิสก์หรือ Mac อาจต้องรับบริการซ่อม


เหตุผลในการลบดิสก์

คุณสามารถลบดิสก์ (หรือโวลุ่มบนดิสก์นั้น) ได้ตลอดเวลา รวมถึงในกรณีต่อไปนี้ด้วย

 • คุณต้องการลบคอนเทนต์ทั้งหมดออกจาก Mac ของคุณอย่างรวดเร็วและถาวร แล้วกู้คืนคอนเทนต์เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน เช่น เมื่อคุณจะขายหรือยก Mac ให้ผู้อื่น
 • คุณจะเปลี่ยนรูปแบบของดิสก์ เช่น จาก รูปแบบ PC (FAT, ExFAT หรือ NTFS) เป็นรูปแบบ Mac (APFS หรือ Mac OS แบบขยาย)
 • คุณได้รับข้อความแจ้งว่าดิสก์ของคุณไม่สามารถอ่านได้โดยคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
 • คุณพยายามจะแก้ไขปัญหาดิสก์ที่ยูทิลิตี้ดิสก์ไม่สามารถซ่อมได้
 • ตัวติดตั้ง macOS ไม่เห็นดิสก์ของคุณหรือไม่สามารถติดตั้งบนดิสก์ได้ ตัวอย่างเช่น ตัวติดตั้งอาจแจ้งว่าดิสก์ของคุณไม่ได้ฟอร์แมตอย่างถูกต้อง, ไม่ได้ใช้แบบแผนพาร์ติชั่น GUID, มีระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า หรือไม่สามารถใช้ดิสก์เพื่อเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ของคุณได้
 • ตัวติดตั้ง macOS แจ้งว่าคุณอาจไม่ได้ติดตั้งไปที่โวลุ่มนี้เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ Apple RAID


รูปแบบที่จะใช้: APFS หรือ Mac OS แบบขยาย

ยูทิลิตี้ดิสก์ใน macOS High Sierra หรือใหม่กว่า สามารถลบดิสก์และโวลุ่มสำหรับ Mac ส่วนใหญ่ได้ โดยใช้รูปแบบ APFS (Apple File System) ที่ใหม่กว่าหรือรูปแบบ Mac OS แบบขยายที่เก่ากว่า จากนั้นยูทิลิตี้ดิสก์จะเลือกรูปแบบที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ให้คุณโดยอัตโนมัติ

ระบุรูปแบบปัจจุบัน

หากต้องการดูว่ากำลังใช้รูปแบบใดอยู่ในปัจจุบัน ให้ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

 • เลือกโวลุ่มในแถบด้านข้างยูทิลิตี้ดิสก์ แล้วตรวจสอบข้อมูลทางขวา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้เลือกไฟล์ > ขอรายละเอียดจากแถบเมนูยูทิลิตี้ดิสก์
 • เปิดข้อมูลระบบแล้วเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในแถบด้านข้าง คอลัมน์ระบบไฟล์ทางขวาแสดงรูปแบบของแต่ละโวลุ่ม
 • เลือกโวลุ่มใน Finder แล้วเลือกไฟล์ > ขอรายละเอียดจากแถบเมนู หน้าต่างขอรายละเอียดแสดงรูปแบบของโวลุ่มนั้น

เลือกระหว่าง APFS และ Mac OS แบบขยาย

หากคุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบ ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

คุณกำลังจะฟอร์แมตดิสก์ติดตั้งใน Mac ใช่หรือไม่
หากดิสก์ภายในเครื่องถูกฟอร์แมตแบบ APFS โปรดอย่าเปลี่ยนเป็น Mac OS แบบขยาย

คุณกำลังจะติดตั้ง macOS High Sierra หรือใหม่กว่าบนดิสก์ใช่หรือไม่
หากคุณต้องการลบดิสก์ก่อนที่จะติดตั้ง High Sierra หรือใหม่กว่าเป็นครั้งแรกบนดิสก์นั้น ให้เลือก Mac OS แบบขยาย (บันทึก) ระหว่างการติดตั้ง ตัวติดตั้ง macOS จะตัดสินใจว่าจะแปลงดิสก์เป็นรูปแบบ APFS โดยไม่ต้องลบไฟล์ของคุณโดยอัตโนมัติหรือไม่ ดังนี้

 • macOS Mojave: ตัวติดตั้งแปลงจากรูปแบบ Mac OS แบบขยายเป็น APFS
 • macOS High Sierra: ตัวติดตั้งแปลงจากรูปแบบ Mac OS แบบขยายเป็น APFS เมื่อโวลุ่มอยู่บน SSD หรืออุปกรณ์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบแฟลช Fusion Drive ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ (HDD) แบบดั้งเดิมจะไม่ถูกแปลง 

คุณกำลังจัดเตรียมดิสก์สำรองข้อมูล Time Machine หรือตัวติดตั้งที่สามารถบูตได้ใช่หรือไม่
เลือก Mac OS แบบขยาย (บันทึก) สำหรับดิสก์ที่คุณวางแผนว่าจะใช้กับ Time Machine หรือใช้เป็นตัวติดตั้งที่สามารถบูตได้

คุณจะใช้ดิสก์กับ Mac เครื่องอื่นหรือไม่
หาก Mac เครื่องอื่นไม่ได้ใช้ High Sierra หรือใหม่กว่า ให้ใช้ Mac OS แบบขยาย (บันทึก) macOS เวอร์ชั่นก่อนหน้าไม่ได้ติดตั้งโวลุ่มที่ถูกฟอร์แมตแบบ APFS

ยูทิลิตี้ดิสก์จะพยายามตรวจจับประเภทของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล แล้วแสดงรูปแบบที่เหมาะสมในเมนูรูปแบบ หากตรวจจับประเภทไม่ได้ ให้เลือก Mac OS แบบขยายซึ่งทำงานได้กับ macOS ทุกเวอร์ชั่น


วันที่เผยแพร่: