วิธีลบข้อมูล Mac ที่ใช้ Intel

ลบ (ฟอร์แมต) ดิสก์เริ่มต้นระบบภายในของ Mac ที่ใช้ Intel

ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ Mac ที่มีหน่วยประมวลผล Intel เท่านั้น ขั้นตอนในการลบข้อมูล Mac ที่มี Apple silicon นั้นแตกต่างกัน

ก่อนที่จะลบข้อมูล Mac ของคุณ

 


ใช้ยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อลบข้อมูล Mac ของคุณ

 1. เริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS: เปิด Mac ของคุณ จากนั้นกดปุ่มสองปุ่มเหล่านี้ค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple หรือรูปภาพอื่นๆ: Command (⌘) และ R
 2. เมื่อระบบขอ ให้เลือกผู้ใช้ที่คุณทราบรหัสผ่าน แล้วป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ 
 3. จากหน้าต่างยูทิลิตี้ ให้เลือกยูทิลิตี้ดิสก์ แล้วคลิกดำเนินการต่อ
  ตัวเลือกการกู้คืน macOS Big Sur ที่เลือกยูทิลิตี้ดิสก์ไว้
 4. เลือก Macintosh HD ในแถบด้านข้างของยูทิลิตี้ดิสก์ ไม่เห็น Macintosh HD ใช่หรือไม่
 5. คลิกปุ่มลบในแถบเครื่องมือ แล้วป้อนรายละเอียดที่ร้องขอโดยทำดังนี้
  • ชื่อ: Macintosh HD
  • รูปแบบ: APFS หรือ Mac OS แบบขยาย (บันทึก) ตามที่แนะนำโดยยูทิลิตี้ดิสก์
 6. คลิกลบกลุ่มดิสก์โวลุ่ม หากคุณไม่เห็นปุ่มนี้ให้คลิกลบแทน
  ยูทิลิตี้ดิสก์ - ลบกลุ่มดิสก์โวลุ่ม
 7. ถ้าระบบขอ ให้ป้อน Apple ID ของคุณ ลืม Apple ID ของคุณใช่หรือไม่
 8. หลังจากที่ลบข้อมูลเสร็จแล้ว ให้เลือกดิสก์โวลุ่มภายในอื่นๆ ที่อยู่ในแถบด้านข้าง แล้วคลิกปุ่มลบดิสก์โวลุ่ม (–) ในแถบเครื่องมือเพื่อลบดิสก์โวลุ่มนั้น
  ไม่ต้องสนใจดิสก์โวลุ่มภายในใดๆ ที่ชื่อ Macintosh HD หรือ Macintosh HD - ข้อมูล ตลอดจนดิสก์โวลุ่มใดๆ ในส่วนภายนอกและภาพดิสก์ในแถบด้านข้าง 
 9. ออกจากยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อกลับไปยังหน้าต่างยูทิลิตี้
 10. หากคุณต้องการเริ่มต้นระบบอีกครั้งจากดิสก์ที่คุณลบไป ให้เลือกติดตั้ง macOS อีกครั้งในหน้าต่างยูทิลิตี้ จากนั้นคลิกดำเนินการต่อและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง macOS อีกครั้ง


หากคุณไม่เห็น Macintosh HD ในยูทิลิตี้ดิสก์

ดิสก์เริ่มต้นระบบในตัวของคุณควรเป็นรายการแรกที่แสดงอยู่ในแถบด้านข้างของยูทิลิตี้ดิสก์ ซึ่งมีชื่อว่า Macintosh HD เว้นแต่คุณจะเปลี่ยนชื่อ หากคุณไม่เห็นดิสก์ดังกล่าว ให้เลือกเมนู Apple  > ปิดเครื่อง แล้วถอดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นทั้งหมดออกจาก Mac ของคุณ จากนั้นลองอีกครั้ง

หากดิสก์ของคุณยังคงไม่ปรากฏในยูทิลิตี้ดิสก์ หรือยูทิลิตี้ดิสก์รายงานว่ากระบวนการลบล้มเหลว Mac ของคุณอาจต้องเข้ารับบริการซ่อม หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple


ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยูทิลิตี้ดิสก์ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ยูทิลิตี้ดิสก์

วันที่เผยแพร่: