หากคุณเห็นข้อผิดพลาด 53 เมื่อคุณอัพเดทหรือกู้คืน iPhone, หรือ iPad ของคุณ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาด 53 และสิ่งที่ควรทำหากคุณเห็นข้อผิดพลาดนี้ใน iTunes 

เกี่ยวกับข้อผิดพลาด 53

หลังจากที่คุณพยายามอัพเดทหรือกู้คืนอุปกรณ์ iOS ใน iTunes บน Mac หรือ PC คุณอาจเห็นข้อผิดพลาด 53 ใน iTunes ข้อผิดพลาด 53 จะปรากฏขึ้นเมื่ออุปกรณ์ไม่สามารถทดสอบความปลอดภัยได้ การทดสอบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบว่า Touch ID ทำงานอย่างเหมาะสมหรือไม่ก่อนที่อุปกรณ์จะออกจากโรงงาน และไม่มีจุดประสงค์ที่จะให้เกิดผลกระทบกับลูกค้า

สำหรับผู้ที่พบข้อผิดพลาด 53 ทาง Apple ก็มีรายการอัพเดทใน iOS 9.3 ให้ดาวน์โหลด เพื่อให้คุณสามารถกู้คืนอุปกรณ์ได้โดยการใช้ iTunes บน Mac หรือ PC ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในบทความนี้เพื่อกู้คืนและคืนค่าอุปกรณ์ หากคุณคิดว่าคุณได้ชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่อยู่นอกช่วงการรับประกันเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด 53 แล้ว ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชย

สิ่งที่ควรทำ

 1. หาก iTunes เปิดบน Mac หรือ PC ให้ออกจาก iTunes
 2. หากอุปกรณ์ iOS เสียบอยู่กับคอมพิวเตอร์ ให้ถอดออก
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณมี iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด
 4. เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB 
 5. เปิด iTunes แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ
 6. เมื่อคุณเห็นตัวเลือกใน iTunes ให้กู้คืนหรืออัพเดท ให้คลิกอัพเดท iTunes จะพยายามติดตั้ง iOS อีกครั้งและกู้คืนอุปกรณ์ของคุณโดยไม่ลบข้อมูลออก1
 7. หากคุณไม่สามารถออกจากหน้าจอโลโก้ Apple ได้ ให้บังคับรีสตาร์ท2 อุปกรณ์ iOS เมื่อคุณเห็นตัวเลือกให้กู้คืนหรืออัพเดท ให้คลิกกู้คืน
 8. เมื่อคุณเห็นหน้าจอ "สวัสดี" ของอุปกรณ์ iOS ให้ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์
  • หากคุณสำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณเอาไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถตั้งค่าจากข้อมูลสำรองได้
  • เมื่อคุณเห็นหน้าจอสำหรับ Touch ID ให้แตะ "ตั้งค่า Touch ID ภายหลัง" 
 9. หาก Touch ID ในอุปกรณ์ไม่ทำงานก่อนที่คุณจะเห็นข้อผิดพลาด 53 คุณสมบัตินั้นจะยังคงไม่ทำงานหลังจากที่คุณอัพเดทหรือกู้คืนอุปกรณ์ ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อสอบถามเกี่ยวกับตัวเลือกบริการสำหรับ Touch ID
   

หากคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาด 53 ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

 1. หากกู้คืนไม่สำเร็จแล้วคุณเห็นรหัสข้อผิดพลาดอื่นที่ไม่ใช่ข้อผิดพลาด 53 ให้ดูสิ่งที่ควรทำ
 2. หากต้องการบังคับรีสตาร์ทอุปกรณ์ ให้กดปุ่มพัก/ปลุกและปุ่มโฮมค้างไว้อย่างน้อยสิบวินาทีจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple อีกครั้ง
วันที่เผยแพร่: