ใช้แอพกิจกรรมบน Apple Watch

แอพกิจกรรมบน Apple Watch ช่วยให้คุณสามารถติดตามการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย และการยืนของคุณในแต่ละวันได้ 

คุณบรรลุเป้าหมายทั้ง 3 แล้ว!

 

ติดตามกิจกรรม

ขั้นแรก ให้เปิดแอพบน Apple Watch แล้วป้อนข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณ Apple Watch จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณบรรลุเป้าหมาย พร้อมกับให้คำแนะนำและกำลังใจเพื่อช่วยให้คุณปิดวงแหวนได้ ดูวิธีการทำให้วงแหวนแต่ละวงสมบูรณ์จากด้านล่าง

การเคลื่อนไหว

วงแหวนการเคลื่อนไหวจะแสดงปริมาณแคลอรี่ขณะเคลื่อนไหวที่คุณได้เผาผลาญไปจนถึงปัจจุบัน ทำให้ได้ตามเป้าหมายการเคลื่อนไหวต่อวันด้วยการเผาผลาญแคลอรี่ขณะเคลื่อนไหวในทุกๆ วัน แคลอรี่ขณะเคลื่อนไหวจะแตกต่างจากแคลอรี่ขณะอยู่นิ่ง โดยเป็นแคลอรี่ที่คุณเผาผลาญจากการยืน หรือจากการเคลื่อนที่ไปยังอีกที่หนึ่ง ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับการเก็บแต้มการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย

วิธีการเปลี่ยนเป้าหมายการเคลื่อนไหวมีดังนี้

 1. เปิดแอพกิจกรรมใน Apple Watch ของคุณ
 2. ไปที่วงแหวน แล้วกดลงน้ำหนักที่หน้าจอ
 3. แตะเพื่อเพิ่มหรือลดปริมาณแคลอรี่ขณะเคลื่อนไหวของเป้าหมายการเคลื่อนไหวประจำวัน
  เปลี่ยนเป้าหมายการเคลื่อนไหวต่อวัน: 450 แคลอรี่
 4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะอัพเดท

คุณสามารถเปลี่ยนเป้าหมายการเคลื่อนไหวได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป้าหมายการออกกำลังกายหรือการยืนได้ 

การออกกำลังกาย

วงแหวนการออกกำลังกายจะแสดงจำนวนนาทีของการทำกิจกรรมแบบเคลื่อนไหวเร็วๆ ที่คุณทำได้จนถึงปัจจุบัน บรรลุเป้าหมายการออกกำลังกายประจำวันของคุณด้วยการออกกำลังกายวันละอย่างน้อย 30 นาที คุณไม่สามารถเปลี่ยนเป้าหมายการออกกำลังกายได้ แต่สามารถเปลี่ยนเป้าหมายการเคลื่อนไหวได้

ดูวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายการออกกำลังกายของคุณ 

การยืน

วงแหวนการยืนจะแสดงจำนวนชั่วโมงที่คุณยืนและเคลื่อนไหวเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งนาที ทำให้ได้ตามเป้าหมายการยืนในแต่ละวันของคุณด้วยการยืนขึ้นและเคลื่อนไหวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอย่างน้อย 1 นาทีในช่วง 12 ชั่วโมงที่แตกต่างกันในวันนั้น แม้ว่าคุณจะยืนตลอดทั้งวัน คุณก็ยังคงต้องเคลื่อนไหวไปมา

หากคุณระบุว่าคุณใช้เก้าอี้รถเข็น วงแหวนการยืนจะสลับไปเป็นวงแหวนการหมุนล้อ การหมุนล้อแสดงจำนวนชั่วโมงที่คุณผลักล้อไปมาอย่างน้อย 1 นาที 

คุณไม่สามารถเปลี่ยนเป้าหมายการยืนหรือการหมุนล้อได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป้าหมายการเคลื่อนไหวได้

ตรวจดูประวัติกิจกรรมของคุณ

คุณสามารถตรวจดูความคืบหน้าในแต่ละวันได้บน Apple Watch หรือตรวจดูประวัติทั้งหมดได้จากแอพกิจกรรมบน iPhone

บนโทรศัพท์ของคุณ

 1. เปิดแอพกิจกรรมใน iPhone ของคุณ
 2. แตะแท็บประวัติเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณตลอดวัน บนปฏิทิน จุดสีเขียวจะปรากฏอยู่ถัดจากวันที่คุณออกกำลังกาย
 3. หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม ให้แตะวัน
 4. หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกาย เช่น เส้นทางหรือระยะทางรวม ให้แตะแท็บการออกกำลังกาย แล้วแตะที่รายการ* 

บน Apple Watch

 1. เปิดแอพกิจกรรมใน Apple Watch ของคุณ 
 2. ปัดขึ้นเพื่อดูรายละเอียดของวงแหวนแต่ละวง
 3. ปัดขึ้นอีกครั้งเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น จำนวนก้าวทั้งหมด ระยะทาง และการออกกำลังกาย 
 4. หากต้องการดูสรุปประจำสัปดาห์ของคุณ ให้กดลงน้ำหนักที่หน้าจอ แล้วแตะสรุปรายสัปดาห์

ตั้งเตือนความจำ

 1. ใน iPhone ให้เปิดแอพ Apple Watch 
 2. แตะกิจกรรม
 3. เลือกการแจ้งเตือนและเตือนความจำของคุณ ตัวอย่างเช่น การแจ้งเตือนคำแนะนำจะอิงตามความคืบหน้าที่ผ่านมาของคุณ 

ดูเพิ่มเติม

* ค่าที่ปรากฏขึ้นอยู่กับประเภทของการออกกำลังกาย ตัวอย่างเช่น เส้นทางพร้อมสำหรับการเดินกลางแจ้ง วิ่ง ว่ายน้ำกลางแจ้ง หรือการออกกำลังกายหลายๆ ประเภทเมื่อคุณมี GPS 

วันที่เผยแพร่: