หากคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี iMessage หรือ FaceTime บน Mac ได้

หากคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี iMessage หรือ FaceTime วิธีแก้ไขปัญหาข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้อาจช่วยได้

เมื่อตั้งค่าแอพข้อความบน Mac เป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี iMessage ด้วย Apple ID ของคุณ จากนั้นแอพข้อความจะพยายามลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปิดแอพ ส่วนการลงชื่อเข้าใช้ FaceTime ก็คล้ายกัน หากแอพลงชื่อเข้าใช้ไม่สำเร็จ ให้ลองทำตามวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ ซึ่งคุณควรจะโหลดเว็บเพจได้ หรือสามารถรับอีเมลได้ เป็นต้น

ตรวจสอบปัญหาติดขัดเกี่ยวกับบริการ

ตรวจหาปัญหาติดขัดชั่วคราวที่มีผลต่อ iMessage หรือ FaceTime ที่หน้าสถานะของระบบ Apple

ตรวจสอบการตั้งค่าวันที่และเวลา

  • เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกวันที่และเวลา ตรวจสอบว่าวันที่ เวลา และเขตเวลาถูกต้อง
  • หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย "ตั้งค่าวันและเวลาอัตโนมัติ" ไว้ ให้เอาเครื่องหมายออกแล้วเลือกอีกครั้ง (หากช่องทำเครื่องหมายเป็นสีจาง ให้คลิก แม่กุญแจ  แล้วป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของคุณอัพเดทแล้ว

ดูวิธีอัพเดทซอฟต์แวร์ Mac ของคุณ การอัพเดทซอฟต์แวร์สามารถปรับปรุงความเสถียร ความเข้ากันได้ และความปลอดภัยของ Mac อีกทั้งยังอาจช่วยแก้ไขปัญหาได้ด้วย

ตรวจสอบ Apple ID ของคุณ

หากต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า Apple ID และรหัสผ่านถูกต้องแล้ว ให้ไปที่หน้าบัญชี Apple ID และลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดียวกับที่ใช้ร่วมกับแอพข้อความและ FaceTime หากใช้ได้ ให้เปิดแอพและใช้ขั้นตอนเหล่านี้

  • ข้อความ: เลือกข้อความ > การตั้งค่า จากนั้นคลิกบัญชี เลือกบัญชี iMessage ของคุณ จากนั้นคลิกลงชื่อออก ถึงตอนนี้ให้ลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งด้วย Apple ID เดียวกับที่คุณใช้ในหน้าบัญชี Apple ID
  • FaceTime: เลือก FaceTime > การตั้งค่า ในแท็บการตั้งค่า ให้คลิกลงชื่อออก จากนั้นให้ลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งด้วย Apple ID เดียวกับที่คุณใช้ในหน้าบัญชี Apple ID

รีเซ็ต NVRAM

ในกรณีที่ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าใดๆ ที่จัดเก็บไว้ใน NVRAM ให้รีเซ็ต NVRAM บน Mac

ตรวจสอบซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการรายอื่น

หากคุณติดตั้งไฟร์วอลล์, ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย, VPN หรือซอฟต์แวร์เครือข่ายของผู้ให้บริการรายอื่น ให้ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์นั้นไม่ได้บล็อคพอร์ตเครือข่ายที่ iMessage และ FaceTime ใช้อยู่ หากจำเป็น ให้ปิดใช้งานซอฟต์แวร์ แล้วลองใช้บัญชี iMessage หรือ FaceTime อีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ดูสิ่งที่ควรทำ หากคุณพบปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับ FaceTime


FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือภูมิภาค

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: