หาก Safari ไม่เปิดเว็บเพจหรือไม่ทำงานตามที่คาดหวัง

หาก Safari ใน Mac ของคุณไม่ทำงานตามที่คาดหวัง หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้อาจช่วยได้

ขั้นตอนในบทความนี้เหมาะสมสำหรับการเรียกดูปัญหาโดยทั่วไป รวมถึงปัญหาต่างๆ ดังต่อไปนี้ ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  • เว็บเพจไม่เปิด (หน้าเว็บว่าง) หรือแสดงคอนเทนต์ทั้งหมด
  • คุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้เว็บเพจได้แม้จะใช้ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่ถูกต้องก็ตาม
  • เว็บเพจขอให้คุณลบหรือรีเซ็ตคุกกี้
  • Safari ทำงานช้าลงหรือหยุดการตอบสนอง

โหลดหน้าเว็บใหม่

หากหน้าเว็บไม่เปิดหรือโหลดไม่เสร็จ ให้ลองโหลดใหม่อีกครั้งดังนี้ เลือกดู > โหลดหน้าเว็บใหม่หรือกด Command-R หากไม่ได้ผล ให้กด Command-Q เพื่อปิด Safari แล้วเปิด Safari ใหม่ แล้วลองใหม่อีกครั้ง หาก Safari ไม่ปิด ให้กดปุ่ม Option-Command-Esc เพื่อบังคับให้ Safari ปิด

ติดตั้งรายการอัพเดทซอฟต์แวร์

ติดตั้งรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ Apple ทั้งหมดที่มี ซึ่งอาจรวมถึงรายการอัพเดทสำหรับ Safari ด้วย หากคุณติดตั้งส่วนขยายของ Safari ใดๆ ให้อัพเดทส่วนขยายเหล่านั้นด้วย 

ปิดส่วนขยายของ Safari

แม้ว่าส่วนขยายของ Safari ของคุณจะอัพเดทแล้ว ก็ให้ปิดการทำงานชั่วคราวเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนขยายนั้นๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อ Safari ในลักษณะที่ไม่คาดคิด เลือก Safari > การตั้งค่า จากนั้นคลิกส่วนขยาย หากต้องการปิดส่วนขยาย ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย

ทดสอบกับหน้าต่างส่วนตัว

เว็บไซต์จะสามารถเก็บคุกกี้ แคช และข้อมูลอื่นๆ บน Mac ของคุณได้ และปัญหาที่เกี่ยวกับข้อมูลนั้นอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ หากต้องการป้องกันเว็บไซต์จากการใช้ข้อมูลนั้น ให้ดูเว็บไซต์ในหน้าต่างส่วนตัวดังนี้ เลือกไฟล์ > หน้าต่างส่วนตัวใหม่

หากใช้งานได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบข้อมูลของเว็บไซต์นั้นออกจาก Mac ของคุณ จากนั้นเว็บไซต์นั้นจะสามารถสร้างข้อมูลใหม่ได้ตามต้องการ หากเป็นเว็บไซต์ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ของคุณก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

  1. เลือก Safari > การตั้งค่า จากนั้นคลิกความเป็นส่วนตัว
  2. คลิกจัดการข้อมูลเว็บไซต์
  3. เลือกเว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบจากรายการที่แสดงอยู่
  4. คลิกลบ
  5. คลิกเสร็จสิ้น
  6. เปิดเว็บไซต์อีกครั้งในหน้าต่างเบราว์เซอร์แบบไม่ส่วนตัว

ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่าย

การตั้งค่าเครือข่ายบางอย่าง เช่น การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่ หรือเซิร์ฟเวอร์ DNS แบบกำหนดเองอาจส่งผลต่อการเข้าถึงคอนเทนต์บนอินเทอร์เน็ต แม้ว่าคุณจะไม่เคยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครือข่าย แต่คุณอาจเคยติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านั้นให้คุณก็ได้

หากต้องการดูว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นกับการตั้งค่าเครือข่ายบน Mac ของคุณหรือไม่ ให้ลองดูเว็บไซต์จากอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายใหม่ในการตั้งค่าเครือข่ายได้เพื่อเป็นการรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายของคุณสำหรับการทดสอบอย่างรวดเร็ว

หากต้องการดูว่าปัญหาอยู่ที่เครือข่ายของคุณเองหรือไม่ ให้ลองดูเว็บไซต์หลังจากเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น

 


หากคุณยังต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

วันที่เผยแพร่: