หาก Safari ไม่โหลดเพจ หรือรายการเว็บเพจหายไป

ตรวจสอบส่วนขยาย Safari หรือลองลบคุกกี้ แคช และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ หากเว็บเพจหรือไซต์นั้นไม่โหลดบน Mac

ใช้ขั้นตอนในบทความนี้หากเกิดเหตุการณ์นี้ใน Safari บน Mac

 • คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ที่ปลอดภัย
 • เว็บเพจโหลดหรือเปลี่ยนเส้นทางซ้ำๆ
 • ข้อความบนเว็บเพจแจ้งให้คุณลบหรือรีเซ็ตคุกกี้
 • รูปภาพ วิดีโอ หรือรายการอื่นๆ บางรายการไม่แสดงบนเว็บเพจ แต่ส่วนประกอบอื่นๆ ในเพจโหลดได้

ตรวจสอบการควบคุมโดยผู้ปกครอง

หากคุณเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ที่มีการจำกัดโดยการควบคุมโดยผู้ปกครอง หรือซอฟต์แวร์กรองเว็บอื่นๆ เพจบางเพจหรือส่วนประกอบของเพจบางรายการอาจไม่โหลด หากไซต์เหล่านั้นไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น วิดีโอที่ฝังไว้อาจไม่แสดง หากวิดีโอเหล่านั้นมีโฮสต์อยู่ในไซต์อื่นที่ไม่ใช่ไซต์ที่คุณกำลังดูอยู่

ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณ เพื่อดูว่าจะสามารถเข้าถึงไซต์ดังกล่าวที่คุณพยายามจะดูได้หรือไม่

ตรวจสอบส่วนขยาย Safari

ส่วนขยาย Safari บางรายการที่บล็อคโฆษณา หรือคอนเทนต์ของเว็บไซต์อื่นๆ อาจทำให้ไม่สามารถแสดงส่วนประกอบของเพจบางรายการได้ ซึ่งคุณสามารถปิดส่วนขยายได้ชั่วคราว แล้วโหลดเพจนั้นอีกครั้งเพื่อดูว่าปัญหาเกิดจากสาเหตุนี้หรือไม่

 1. เลือก Safari > การตั้งค่า
 2. คลิกส่วนขยาย
 3. เลือกส่วนขยาย แล้วเอาเครื่องหมายออกจากช่อง "เปิดใช้งานส่วนขยาย..." ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับแต่ละส่วนขยายที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน

โหลดเพจอีกครั้งโดยเลือกเลือกมุมมอง > โหลดอีกครั้งใน Safari หากเว็บเพจดังกล่าวโหลดถูกต้อง แสดงว่ามีส่วนขยายอย่างน้อยหนึ่งรายการที่บล็อคไม่ให้คอนเทนต์โหลดได้ เปิดใช้งานส่วนขยายอีกครั้ง แล้วโหลดเพจอีกครั้งเพื่อดูว่าส่วนขยายใดที่บล็อคคอนเทนต์ที่คุณต้องการดู

หากเว็บไซต์ยังคงไม่โหลดทั้งๆ ที่ปิดใช้งานส่วนขยายทั้งหมดแล้ว ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปในบทความนี้

หาก Safari ไม่โหลดเพจจากไซต์บางไซต์

หากมีเพียงเว็บเพจหรือเว็บไซต์เดียวที่ไม่ทำงาน คุณสามารถลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไซต์นั้นได้ เพื่อดูว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบคุกกี้ แคช และข้อมูลอื่นๆ ที่ Safari จัดเก็บไว้สำหรับแต่ละไซต์

 1. เลือก Safari > การตั้งค่า
 2. คลิกไอคอนความเป็นส่วนตัว
 3. คลิกปุ่มรายละเอียด
 4. ค้นหาชื่อหรือโดเมนของเว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการลบ
 5. ในรายการผลลัพธ์ ให้คลิกโดเมน (เช่น example.com) ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการลบ
 6. คลิกเอาออก
 7. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกเสร็จสิ้น แล้วปิดหน้าต่างการตั้งค่า

   ลบประวัติ คุกกี้ แคช ข้อมูลเว็บไซต์ สำหรับแต่ละไซต์

หากคุณใช้คุณสมบัติเลือกชมเว็บแบบส่วนตัวของ Safari เมื่อไปที่เว็บไซต์ คุณอาจไม่เห็นรายการของไซต์ในส่วนนี้ 

หาก Safari ไม่โหลดเพจจากหลายๆ ไซต์

 ใน OS X Yosemite คุณสามารถลบข้อมูลเว็บไซต์สำหรับชั่วโมงที่ผ่านมา หรือสองสามวันที่ผ่านมาได้ หากเว็บไซต์หรือเพจต่างๆ หยุดโหลดเมื่อไม่นานมานี้

 1. เลือกประวัติ > ล้างประวัติ และข้อมูลเว็บไซต์
 2. ในชีตที่ปรากฏขึ้นมา ให้เลือกช่วงข้อมูลที่คุณต้องการลบจากเมนูป๊อปอัพล้าง
 3. คลิกล้างประวัติ
   ลบประวัติ คุกกี้ แคช ข้อมูลเว็บไซต์

หากคุณต้องการลบข้อมูลเว็บไซต์สำหรับไซต์และเพจทั้งหมดที่คุณเคยเปิดดู ให้เลือก "ประวัติทั้งหมด" จากเมนูป๊อปอัพล้าง ตัวเลือก "เอาข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดออก" ในบานหน้าต่างความเป็นส่วนตัวของการตั้งค่า Safari ก็สามารถทำได้เช่นกัน นอกจากนี้ตัวเลือกเหล่านี้ยังรีเซ็ตประวัติการเลือกชม และเว็บไซต์ยอดนิยมด้วย

ดูเพิ่มเติม

หากต้องการดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคช คุกกี้ หรือข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ ให้เปิด Safari แล้วค้นหาคำว่า "ประวัติ" หรือ "ความเป็นส่วนตัว" จากเมนูวิธีใช้

วันที่เผยแพร่: