หาก Safari แสดงหน้าว่าง หรือจบการทำงานบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากคุณไม่สามารถโหลดเว็บไซต์หรือเว็บเพจ หรือ Safari จบการทำงานโดยไม่คาดหมาย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น

ลองโหลดเว็บไซต์ เช่น www.apple.com/th โดยใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ หากคุณไม่มีข้อมูลเซลลูลาร์ ให้ลองเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อื่น แล้วลองโหลดเว็บไซต์

รีสตาร์ทเครื่อง

ปิดอุปกรณ์ของคุณแล้วเปิดขึ้นอีกครั้ง วิธีการมีดังนี้

ล้างข้อมูลเว็บไซต์

คุณสามารถล้างข้อมูลเว็บไซต์เป็นครั้งคราวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ Safari หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. ไปที่การตั้งค่า > Safari
  2. แตะล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์
  3. แตะล้างประวัติและข้อมูลเพื่อยืนยัน

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากปัญหายังคงอยู่ แต่เกิดขึ้นเฉพาะกับบางเว็บไซต์หรือบางเว็บเพจเท่านั้น ให้ติดต่อนักพัฒนาเว็บไซต์เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: