รีสตาร์ท iPod touch ของคุณ

ดูวิธีปิด iPod touch แล้วเปิดใหม่

วิธีรีสตาร์ท iPod touch ของคุณ

  1. กดปุ่มด้านบนค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อนปิดเครื่องจะปรากฏขึ้น

    The power button is located on the top of the device
  2. ลากแถบเลื่อน จากนั้นรอ 30 วินาทีเพื่อให้เครื่องปิด หากอุปกรณ์ของคุณค้างหรือไม่ตอบสนอง ให้บังคับรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

  3. หากต้องการเปิดอุปกรณ์อีกครั้ง ให้กดปุ่มด้านบนค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple

ไม่สามารถรีสตาร์ทได้ใช่ไหม

ดูสิ่งที่ควรทำหาก iPod touch ของคุณค้าง ไม่เปิด หรือไม่ตอบสนอง

วันที่เผยแพร่: