Numbers สำหรับ Mac: การใช้ส่วนหัวและส่วนท้ายสำหรับการพิมพ์

Numbers สำหรับ Mac เวอร์ชั่น 3.2 และใหม่กว่าจะมีตัวเลือกสำหรับส่วนหัวและส่วนท้ายเมื่อพิมพ์สเปรดชีตของคุณ

หากคุณต้องการรวมส่วนหัวและส่วนท้ายเมื่อคุณพิมพ์สเปรดชีต Numbers ของคุณใน Numbers เวอร์ชั่น 3.2 และใหม่กว่า คุณสามารถทำเช่นนี้ได้ด้วยการแก้ไขบนหน้าจอ ตั้งค่าการพิมพ์

  1. เลือก พิมพ์ จากเมนู ไฟล์
  2. คุณควรเห็นแสดงตัวอย่างว่า แผ่นงานจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อคุณพิมพ์
  3. หากต้องการแก้ไขส่วนหัวสำหรับแผ่นงาน ให้คลิกด้านบนของหน้าและเพิ่มข้อมูลที่คุณต้องการที่นั่น หากต้องการแก้ไขส่วนท้าย ให้คลิกด้านล่างของหน้าและเพิ่มข้อมูลที่นั่น

คุณสามารถใช้เมนู ซูม เพื่อทำให้การแก้ไขเนื้อหาส่วนหัวและส่วนท้ายง่ายขึ้น 

ตามค่าเริ่มต้น หมายเลขหน้าจะมีให้ตรงกลางของส่วนท้าย หากคุณต้องการจะลบหมายเลขหน้า คุณสามารถเลือกหมายเลขหน้าหนึ่งในการแสดงตัวอย่างแล้วลบหมายเลขนั้น การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับส่วนหัวหรือส่วนท้ายของหน้าใดหน้าหนึ่งจะส่งผลกับหน้าทั้งหมดสำหรับแผ่นงานนั้น อย่างไรก็ตาม ส่วนหัวและส่วนท้ายจะแยกกันสำหรับแต่ละแผ่นงานในสเปรดชีตของคุณ

การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับส่วนหัวและส่วนท้ายจะถูกบันทึกให้เป็นส่วนหนึ่งของสเปรดชีต หากคุณต้องการจะออกจากหน้าจอ การตั้งค่าการพิมพ์ โดยไม่พิมพ์ ให้คลิก เสร็จ ในตัวตรวจสอบ

วันที่เผยแพร่: