ใช้หัวกระดาษและท้ายกระดาษใน Numbers

Numbers สำหรับ Mac จะมีตัวเลือกสำหรับหัวกระดาษและท้ายกระดาษเมื่อพิมพ์สเปรดชีต

วิธีเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษลงในเอกสาร Numbers

  1. เมื่อสเปรดชีตของคุณเปิดใน Numbers ให้เลือก "พิมพ์" จากเมนูไฟล์ คุณควรเห็นการแสดงตัวอย่างลักษณะของแผ่นงานแรกเมื่อคุณพิมพ์ แผ่นงานสามารถขยายหลายหน้า
  2. หากสเปรดชีตของคุณมีหลายแผ่น ให้คลิกแท็บที่ด้านบนของตัวอย่างเพื่อแก้ไขหัวกระดาษและท้ายกระดาษของแผ่นงานนั้น แต่ละแผ่นสามารถมีข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันในหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
  3. หากต้องการแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของแผ่นงาน ให้เลื่อนตัวชี้ไปด้านบนหรือด้านล่างของแผ่นงานจนกว่าคุณจะเห็นสามฟิลด์ คลิกที่ฟิลด์ จากนั้นป้อนเนื้อหา เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขเนื้อหาหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิกเมนูป๊อปอัพซูมในแถบเครื่องมือและเลือกระดับการซูม
  4. หากต้องการให้หมายเลขหน้าเรียงต่อจากแผ่นงานก่อนหน้า ในแถบด้านข้างการตั้งค่าการพิมพ์ให้เลือก "ต่อจากแผ่นงานก่อนหน้า" ตามค่าเริ่มต้น หมายเลขหน้าจะปรากฏที่กึ่งกลางของท้ายกระดาษทั้งหมดในสเปรดชีตของคุณ 
  5. หากต้องการลบหมายเลขหน้า ให้คลิกในท้ายกระดาษ เลือกหมายเลขหน้า จากนั้นกดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ด 
  6. หากต้องการพิมพ์สเปรดชีต ให้คลิกพิมพ์ที่ด้านล่างของแถบด้านข้าง 
  7. หากคุณต้องการจะออกจากหน้าจอ การตั้งค่าการพิมพ์ โดยไม่พิมพ์ ให้คลิก เสร็จ ในตัวตรวจสอบ

การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษจะถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสเปรดชีต

วันที่เผยแพร่: