เกี่ยวกับไฟสถานะบนสถานีฐาน AirPort

ไฟสถานะ LED บน AirPort Time Capsule, AirPort Extreme และ AirPort Express Base Station จะกะพริบหรือเปลี่ยนสีเพื่อแสดงสถานะของสถานีฐาน

เมื่อคุณเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับสถานีฐาน AirPort ไฟสถานะที่ด้านหน้าของสถานีฐานจะกะพริบเป็นสีเขียวเป็นเวลา 1 วินาที จากนั้นจะส่องสว่างเป็นสีเหลืองขณะที่สถานีฐานเริ่มทำงาน หลังจากนั้น ถ้ามีการตั้งค่าสถานีฐานอย่างถูกต้องและสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไฟสถานะจะสว่างเป็นสีเขียว หากมีปัญหา ไฟสถานะจะกะพริบเป็นสีเหลือง

ไฟสถานะ คำอธิบาย

ปิด

ไม่เปิดเครื่อง

สีเหลือง

กำลังเริ่มต้นระบบ

สีเขียว

ทำงานได้ตามปกติ

กะพริบเป็นสีเหลือง การเริ่มต้นระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่สถานีฐานตรวจพบสภาพที่คุณต้องตรวจสอบ

สีน้ำเงิน*

พร้อมให้ไคลเอ็นต์ไร้สายเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านการติดตั้งผ่าน Wi-Fi แบบปลอดภัย (WPS)

กะพริบเป็นสีเขียว*

ในยูทิลิตี้ AirPort รุ่นเก่าบางรุ่น คุณสามารถเลือก "กะพริบเมื่อเริ่มกิจกรรม" จากเมนูป๊อปอัพไฟสถานในการตั้งค่าสำหรับสถานีฐานนั้น ไฟกะพริบสีเขียวหมายถึงการทำงานปกติ

สลับสีเหลือง/เขียว * ในยูทิลิตี้ AirPort รุ่นเก่าบางรุ่น คุณสามารถเลือกสถานีฐานโดยเลือกสถานีฐาน > ระบุ จากแถบเมนูซึ่งทำให้เกิดการกะพริบสลับนี้ การดำเนินการนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุสถานีฐานที่เลือกได้เมื่อมีสถานีฐานหลายสถานี

* ใช้งานได้ใน AirPort Time Capsule และ AirPort Extreme รุ่น 802.11a/b/g/n

หากไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีเหลือง

เหตุผลบางอย่างที่ทำให้ไฟสถานะกะพริบเป็นสีเหลืองมีดังนี้

 • สถานีฐานยังไม่ได้รับการตั้งค่าหรือถูกรีเซ็ต และต้องมีการตั้งค่าอีกครั้ง ใช้ยูทิลิตี้ AirPort เพื่อตั้งค่าสถานีฐานของคุณ
 • มีรายการอัพเดทเฟิร์มแวร์สำหรับสถานีฐาน
 • มีการตั้งค่าให้สถานีฐานใช้ "กลับไปยัง Mac ของฉัน" แต่ "กลับไปยัง Mac ของฉัน" ไม่ทำงานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2019 เป็นต้นไป บริการ "กลับไปยัง Mac ของฉัน" จะไม่สามารถใช้งานได้
 • สถานีฐานไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เช่น เมื่อบริการอินเทอร์เน็ตขัดข้องที่ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ สถานีฐานไม่สามารถรับที่อยู่ IP จากเราเตอร์หลักของคุณ หรือการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต WAN กับเราเตอร์ของคุณไม่ทำงาน
 • สถานีฐานได้รับการตั้งค่าเป็นแบบไร้สายเพื่อขยายระยะของเครือข่ายของคุณ แต่อยู่ห่างจากสถานีฐาน Wi-Fi หลักมากเกินไป
 • ถ้าสถานีฐานของคุณเป็น AirPort Time Capsule ฮาร์ดดิสก์ภายในกำลังประสบปัญหาที่ต้องมีการซ่อมแซม

 

ตรวจสอบการตั้งค่าสถานีฐาน

ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าสถานีฐาน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหรือบอกให้ยูทิลิตี้ AirPort ละเว้นปัญหานั้น การละเว้นปัญหาไม่ใช่การแก้ไขปัญหา แต่เป็นการทำให้ไฟสถานะหยุดกะพริบสำหรับปัญหานั้น

 1. เปิดยูทิลิตี้ AirPort ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น
 2. ในหน้าต่างยูทิลิตี้ AirPort คลิกที่สถานีฐานเพื่อดูป๊อปอัพรายละเอียดที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา เลือกการตั้งค่าเพื่อละเว้นปัญหาหรือคลิกแก้ไขเพื่อเปิดหน้าต่างการตั้งค่า
 3. ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จำเป็นในการตั้งค่า แล้วคลิกอัพเดทเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นและรีสตาร์ทสถานีฐาน

ทำซ้ำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามที่จำเป็นจนกว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขหรือละเว้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • เมื่อคุณเชื่อมต่อสายอีเธอร์เน็ตเข้ากับพอร์ตอีเธอร์เน็ตของสถานีฐาน ไฟสถานะเหนือพอร์ตดังกล่าวจะสว่างเป็นสีเขียว
 • สถานีฐาน AirPort Extreme รุ่น 802.11 b/g เดิมมีไฟสถานะสามดวง ไม่ใช่หนึ่งดวง สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้สถานีฐาน AirPort Extreme (PDF)
วันที่เผยแพร่: