สถานีฐาน AirPort: เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ (LED) ของสถานีฐาน AirPort

เรียนรู้เกี่ยวกับไฟสถานะของสถานีฐาน AirPort (LED)

ไฟแสดงสถานะบนสถานีฐาน AirPort จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของสถานีฐาน AirPort ด้วยสีต่างๆ และ/หรือ รูปแบบการกะพริบ ไฟแสดงสถานะเรียกอีกอย่างว่าไฟ LED

สถานีฐาน AirPort Extreme และ Time Capsule รุ่นใหม่ทั้งหมดจะมีไฟแสดงสถานะดวงเดียวที่สามารถเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอำพัน สีเขียวหรือสีน้ำเงินได้

เมื่อคุณเสียบไฟกับสถานีฐาน AirPort ของคุณ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียวนานหนึ่งวินาที แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอำพันในขณะที่สถานีฐาน AirPort เริ่มต้นระบบ หลังจากที่สถานีฐาน AirPort เริ่มต้นระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเหลืองอำพันจนกระทั่งสถานีฐาน AirPort ของคุณได้รับการอัปเดตด้วยการตั้งค่าที่ถูกต้องแล้ว ไฟแสดงสถานะจะส่องแสงสีเขียวทึบหลังจากสถานีฐาน AirPort ของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายแล้ว เมื่อคุณต่อสายอีเธอร์เน็ตเข้ากับพอร์ตอีเธอร์เน็ต ไฟที่อยู่ด้านบนจะส่องแสงสีเขียวทึบ

AirPort Extreme, AirPort Time Capsule (802.11 a/b/g/n)

5.png

ไฟแสดงสถานะ คำอธิบาย

ปิด

ไม่มีกำลังไฟ

สีเหลืองอำพันทึบ

เสร็จสิ้นลำดับการเริ่มต้นระบบ

สีเขียวทึบ

ทำงานปกติ

สีน้ำเงินทึบ

พร้อมอนุญาตให้ลูกข่ายไร้สายเข้าถึงเครือข่ายผ่านการติดตั้งผ่าน Wi-Fi แบบปลอดภัย (WPS) ยูทิลิตี้ AirPort จะแสดงไฟแสดงสถานะเป็นสีเขียวทึบ

กะพริบเป็นสีเขียว

ถ้าคุณเลือก กะพริบขณะทำกิจกรรม จากเมนูป็อปอัปไฟแสดงสถานะ (ในบานหน้าต่าง สถานีฐาน ของการตั้งค่า AirPort ใน ยูทิลิตี้ AirPort) ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียวเพื่อแสดงการทำงานที่ปกติ

กะพริบเป็นสีเหลืองอำพัน

การเริ่มระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่สถานีฐาน Wi-Fi ตรวจพบอาการที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เพื่อแก้ไขอาการไฟแสดงสถานะสีเหลืองอำพันที่กะพริบ ให้คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม เปิดใช้ ยูทิลิตี้ AirPort เพื่อดูว่ามีการรายงานอาการอะไรบ้าง

สีเหลืองสลับเขียว

เมื่อมีสถานีฐาน Wi-Fi หลายเครื่องในระหว่างการตั้งค่า คุณสามารถเปิดใช้ลักษณะการทำงานเช่นนี้ได้โดยใช้คุณสมบัติ ระบุ ในยูทิลิตี้ AirPort

AirPort Express 802.11n (รุ่นที่ 2)

6.png

มีไฟแสดงสถานะดวงเดียวที่สามารถเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอำพันหรือสีเขียว

เมื่อคุณเสียบไฟกับสถานีฐาน AirPort Express ของคุณ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียวนานหนึ่งวินาที แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอำพันในขณะที่สถานีฐาน AirPort เริ่มทำงาน หลังจากที่สถานีฐาน AirPort เริ่มต้นระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเหลืองอำพันจนกระทั่งสถานีฐาน AirPort ของคุณได้รับการอัปเดตด้วยการตั้งค่าที่ถูกต้องแล้ว ไฟแสดงสถานะจะส่องแสงสีเขียวทึบหลังจากที่สถานีฐาน AirPort ของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายแล้ว เมื่อคุณต่อสายอีเธอร์เน็ตเข้ากับพอร์ตอีเธอร์เน็ต ไฟที่อยู่ด้านบนจะส่องแสงสีเขียวทึบ

ไฟแสดงสถานะ คำอธิบาย

ปิด

ไม่มีกำลังไฟ

สีเหลืองอำพันทึบ

เสร็จสิ้นลำดับการเริ่มต้นระบบ

สีเขียวทึบ

ทำงานปกติ

กะพริบเป็นสีเขียว

ถ้าคุณเลือก กะพริบขณะทำกิจกรรม จากเมนูป็อปอัปไฟแสดงสถานะ (ในบานหน้าต่าง สถานีฐาน ของการตั้งค่า AirPort ในยูทิลิตี้ AirPort) ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียวเพื่อแสดงการทำงานที่ปกติ

กะพริบเป็นสีเหลืองอำพัน

การเริ่มระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่สถานีฐาน Wi-Fi ตรวจพบอาการที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เพื่อแก้ไขอาการไฟแสดงสถานะสีเหลืองอำพันที่กะพริบ ให้คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม เปิดใช้ ยูทิลิตี้ AirPort เพื่อดูว่ามีการรายงานอาการอะไรบ้าง

 

AirPort Express (802.11a/b/g)

HT4600-2.png 

สถานีฐาน Wi-Fi ของ AirPort Express (802.11 a/b/g) รุ่นแรก มีไฟแสดงสถานะดวงเดียวที่สามารถเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอำพันหรือสีเขียวได้

เมื่อคุณเสียบไฟกับสถานีฐาน AirPort Express ของคุณ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียวนานหนึ่งวินาที แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอำพันในขณะที่เครื่องเริ่มต้นระบบ หลังจากที่ AirPort Express เริ่มระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเหลืองอำพันจนกระทั่ง AirPort Express ได้รับการอัปเดตด้วยการตั้งค่าที่ถูกต้องแล้ว ไฟแสดงสถานะจะส่องแสงสีเขียวทึบหลังจากที่ AirPort Express ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่าย

ไฟแสดงสถานะ คำอธิบาย

ปิด

ไม่มีกำลังไฟ

สีเหลืองอำพันทึบ

เสร็จสิ้นลำดับการเริ่มต้นระบบ

สีเขียวทึบ

ทำงานปกติ

กะพริบเป็นสีเขียว

ถ้าคุณเลือก กะพริบขณะทำกิจกรรม จากเมนูป็อปอัปไฟแสดงสถานะ (ในบานหน้าต่าง สถานีฐาน ของการตั้งค่า AirPort ใน ยูทิลิตี้ AirPort) ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียวเพื่อแสดงการทำงานที่ปกติ

กะพริบเป็นสีเหลืองอำพัน

การเริ่มระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ AirPort Express ตรวจพบอาการที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เพื่อแก้ไขอาการไฟแสดงสถานะสีเหลืองที่กะพริบ ให้คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม เปิดใช้ ยูทิลิตี้ AirPort เพื่อดูว่ามีการรายงานอาการอะไรบ้าง

สีเหลืองสลับเขียว

เมื่อมีสถานีฐาน Wi-Fi หลายเครื่องในระหว่างการตั้งค่า คุณสามารถเปิดใช้ลักษณะการทำงานเช่นนี้ได้โดยใช้คุณสมบัติ ระบุ ในยูทิลิตี้ AirPort

 

สถานีฐาน AirPort (802.11 b/g)

HT4600-1.png

สถานีฐาน AirPort Extreme (802.11 b/g) จะมีไฟ LED สีขาวที่ไม่เปลี่ยนสี 

เมื่อคุณเสียบไฟกับสถานีฐาน AirPort ของคุณ (802.11 b/g) ไฟแสดงสถานะสามดวงจะกะพริบสลับกันตามลำดับจากขวาไปซ้าย ซึ่งบ่งบอกว่าสถานีฐานกำลังเริ่มต้นระบบ

 

ซ้าย

กลาง

ขวา

สถานะ/คำอธิบาย

ปิด

ปิด

ปิด

ไม่มีกำลังไฟ

เปิด

ปิด

เปิด

สถานีฐานอยู่ในโหมดตรวจสอบตัวเอง

กะพริบ

กะพริบ

กะพริบ

การทดสอบตัวเองขณะเปิดเครื่องล้มเหลว ติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุญาตจาก Apple

ปิด

กะพริบช้าๆ

ปิด

โหมดซอฟต์รีเซ็ต1

ปิด

กะพริบสามครั้ง

ปิด

โหมดรีเซ็ตทางฮาร์ดแวร์1

ปิด/กะพริบ

เปิด

ปิด/กะพริบ

ไฟซ้ายและขวากะพริบบ่งบอกการทำงานของเครือข่ายปกติ ไฟ LED ซ้ายกะพริบบ่งบอกการทำงานแบบไร้สายของ AirPort และไฟ LED ขวากะพริบบ่งบอกการทำงานของอีเธอร์เน็ตหรือโมเด็ม

เรียนรู้เพิ่มเติม

1คลิก ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีเซ็ตสถานีฐานของคุณ

วันที่เผยแพร่: