วิธีรีเซ็ตสถานีฐาน AirPort

ดูวิธีการรีเซ็ต AirPort Time Capsule, AirPort Extreme หรือสถานีฐาน AirPort Express

การรีเซ็ตสถานีฐาน AirPort จะกู้คืนให้สถานีฐานกลับมาอยู่ในสถานะที่ทำให้คุณได้รับคืนการควบคุมอีกครั้งในกรณีที่ทำรหัสผ่านเครื่องสถานีฐานหายหรือสถานีฐานไม่ตอบสนองตามที่คาดไว้ โดยคุณสามารถดำเนินการรีเซ็ตต่อไปนี้ได้อย่างน้อยหนึ่งประเภท ขึ้นอยู่กับรุ่นของสถานีฐานที่คุณใช้

 • การรีเซ็ตจากระบบ: รีเซ็ตรหัสผ่านเครื่องสถานีฐาน และปิดใช้งานความปลอดภัย (การตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึงและ RADIUS) เป็นเวลา 5 นาที เพื่อให้คุณสามารถเข้าร่วมเครือข่ายเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ หากคุณไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงภายใน 5 นาที สถานีฐานก็จะแปลงกลับเป็นการตั้งค่าก่อนหน้าดำเนินการรีเซ็ตประเภทนี้ หากคุณไม่สามารถดูแลระบบสถานีฐานได้เนื่องจากลืมรหัสผ่าน
 • การรีเซ็ตทางฮาร์ดแวร์: รีเซ็ตสถานีฐานกลับไปอยู่ในสถานะที่ไม่ได้รับการกำหนดค่า แต่คงการตั้งค่าที่บันทึกล่าสุดและโปรไฟล์ต่างๆ ไว้ เพื่อให้คุณสามารถกู้คืนสถานีฐานจากการตั้งค่าก่อนหน้าได้ ดำเนินการรีเซ็ตประเภทนี้เมื่อสถานีฐานไม่ตอบสนอง หรือคุณกำลังแก้ไขปัญหาเครือข่ายซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีอื่น
 • การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน: เหมือนกับการรีเซ็ตทางฮาร์ดแวร์ แต่จะลบการกำหนดค่าที่บันทึกไว้และโปรไฟล์ต่างๆ ด้วย ดำเนินการรีเซ็ตประเภทนี้ หากคุณจะขายหรือยกสถานีฐานให้ผู้อื่น (วิธีนี้จะไม่ลบข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ในตัวของ Time Capsule หรือฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่กับสถานีฐาน)

เมื่อดำเนินการรีเซ็ตทางฮาร์ดแวร์หรือรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

 • เครื่องสถานีฐานจะถูกตั้งค่าให้ขอที่อยู่ IP โดย DHCP
 • รหัสผ่านเครื่องสถานีฐานจะถูกตั้งค่าเป็น "public"
 • ชื่อสถานีฐานจะถูกตั้งค่าเป็น "base station" ตามด้วยเลขหกหลักสุดท้ายของที่อยู่ MAC (Media Access Control) ของสถานีฐาน
 • ชื่อเครือข่ายของสถานีฐานจะถูกตั้งค่าเป็น "Apple Network" ตามด้วยเลขหกหลักสุดท้ายของที่อยู่ MAC ของสถานีฐาน
 • คุณจะไม่เห็นสถานีฐานในเมนูสถานะ Wi-Fi หรือยูทิลิตี้ AirPort เป็นเวลาสูงสุดหนึ่งนาที จากนั้นคุณจึงจะใช้อุปกรณ์ในสภาวะเริ่มต้นหรือกำหนดค่าใหม่โดยใช้ยูทิลิตี้ AirPort ได้

ก่อนที่จะรีเซ็ตสถานีฐาน ขอแนะนำให้ตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์อัพเดทแล้ว หากเป็นไปได้

รีเซ็ตสถานีฐาน AirPort รุ่น 802.11ac หรือ 802.11n

ค้นหาปุ่มรีเซ็ตบนสถานีฐานซึ่งอยู่ข้างพอร์ต ใช้ปากกาหรือคลิปหนีบกระดาษที่ดัดตรงกดที่ปุ่มนี้เมื่อระบบแจ้งให้ดำเนินการ

ปุ่มรีเซ็ตที่ด้านหลังของ Extreme หรือ AirPort Time Capsule

ปุ่มรีเซ็ตที่ด้านหลังของ Airport Express

การรีเซ็ตจากระบบ:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีฐานต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ 
 2. กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้เป็นเวลา 1 วินาที จากนั้นจึงปล่อยปุ่ม ไฟแสดงสถานะบนสถานีฐานจะกะพริบเป็นสีเหลืองอำพัน
 3. จากเมนูสถานะ Wi-Fi ในแถบเมนู ให้เลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่สร้างโดยสถานีฐาน
 4. เปิดยูทิลิตี้ AirPort ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น
 5. คลิกไอคอนสำหรับสถานีฐานในยูทิลิตี้ AirPort จากนั้นคลิกแก้ไขจากเมนูป๊อปอัพ ถึงตอนนี้ คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านหรือกำหนดค่าสถานีฐานใหม่ได้ตามที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกอัพเดท

การรีเซ็ตเต็มรูปแบบ:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีฐานต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ
 2. กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ประมาณ 5 วินาที จนกว่าไฟแสดงสถานะบนสถานีฐานจะกะพริบเร็วๆ เป็นสีเหลืองอำพัน จากนั้นจึงปล่อยปุ่ม
 3. รอประมาณหนึ่งนาทีเพื่อให้เครื่องสถานีฐานรีสตาร์ทเสร็จ
 4. เปิดยูทิลิตี้ AirPort ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น
 5. คลิกปุ่มอุปกรณ์ Wi-Fi อื่นๆ จากนั้นเลือกสถานีฐานของคุณจากรายการ คลิกแก้ไข
 6. คลิกปุ่มตัวเลือกอื่นๆ
 7. คลิก "กู้คืนเป็นการตั้งค่าก่อนหน้า" แล้วคลิกถัดไปจนกว่าจะถึงหน้าต่างสุดท้าย
 8. เมื่อยูทิลิตี้ AirPort ระบุว่าการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิกเสร็จสิ้น

การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะมีให้เฉพาะกับเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 7.9.1 บน AirPort Time Capsule 802.11ac และ AirPort Extreme 802.11ac โดยทำดังนี้

 1. ถอดเครื่องสถานีฐานออกจากแหล่งจ่ายไฟ
 2. ขณะที่กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ ให้ต่อเครื่องสถานีฐานเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และกดปุ่มรีเซ็ตค้างต่อไปประมาณ 6 วินาที จนกว่าไฟแสดงสถานะบนสถานีฐานจะกะพริบเร็วๆ เป็นสีเหลืองอำพัน
 3. รอประมาณหนึ่งนาทีเพื่อให้เครื่องสถานีฐานรีสตาร์ทเสร็จ จากนั้นคุณก็สามารถใช้ยูทิลิตี้ AirPort ในการกำหนดค่าสถานีฐานได้

รีเซ็ต AirPort Extreme รุ่น 802.11b/gสถานีฐาน

ค้นหาปุ่มรีเซ็ตบนสถานีฐานซึ่งอยู่ข้างพอร์ต ใช้ปากกาหรือคลิปหนีบกระดาษที่ดัดตรงกดที่ปุ่มนี้เมื่อระบบแจ้งให้ดำเนินการ

ปุ่มรีเซ็ตที่ด้านหลังของเครื่องสถานีฐาน Extreme

การรีเซ็ตจากระบบ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีฐานต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ
 2. กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นให้ปล่อยปุ่ม

การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

 1. ถอดเครื่องสถานีฐานออกจากแหล่งจ่ายไฟ
 2. ขณะที่กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ ให้เสียบปลั๊กเครื่องสถานีฐานเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และกดปุ่มรีเซ็ตค้างต่อไปประมาณ 5 วินาที จนกว่าคุณจะเห็นไฟแสดงสถานะสามดวงสว่างขึ้น จากนั้นจึงปล่อยปุ่ม

รีเซ็ตสถานีฐาน AirPort Graphite หรือ Snow (Dual Ethernet) รุ่น 802.11b

ค้นหาปุ่มรีเซ็ตบนสถานีฐานซึ่งอยู่ข้างพอร์ต ใช้ปากกาหรือคลิปหนีบกระดาษที่ดัดตรงกดที่ปุ่มนี้เมื่อระบบแจ้งให้ดำเนินการ หากคุณใช้สถานีฐาน AirPort Graphite หรือ AirPort Snow (Dual Ethernet) ให้ต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับสถานีฐานโดยตรงด้วยสาย Ethernet

ปุ่มรีเซ็ตที่ด้านหลังของเครื่องสถานีฐาน Snow

การรีเซ็ตจากระบบ (Mac OS X v10.6 หรือก่อนหน้า)

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีฐานต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ
 2. กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้เป็นเวลา 1 วินาที LED ดวงกลางจะกระพริบวินาทีละหนึ่งครั้งในขณะที่อุปกรณ์อยู่ในโหมดการรีเซ็ตจากระบบ รหัสผ่านเครื่องสถานีฐานจะถูกตั้งค่าเป็น "public" และที่อยู่ IP จะถูกรีเซ็ต
 3. คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องสถานีฐานที่ถูกรีเซ็ตได้โดยใช้การตั้งค่าเครือข่ายด้วยตนเองต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • ที่อยู่ IP 192.42.249.15
  • ซับเน็ต 255.255.255.0
  • เราเตอร์ 192.42.249.13
 4. จากเมนูสถานะ Wi-Fi  ให้เลือกเครือข่ายที่สร้างโดยสถานีฐาน
 5. เปิด AirPort Admin Utility สำหรับ Graphite และ Snow 4.2.5 เพื่อกำหนดค่าสถานีฐานใหม่
  • ที่อยู่ IP: อย่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ IP เว้นแต่ว่าคุณจะได้รับที่อยู่ IP จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบของคุณ
  • รีเซ็ตรหัสผ่านเครื่องสถานีฐาน
  • เปิดการเข้ารหัสเพื่อเปิดใช้งานการป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับเครือข่ายของคุณ หากคุณเปิดการเข้ารหัส ให้ป้อนรหัสผ่านใหม่สำหรับเครือข่ายของคุณ
  • ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านหรือการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกอัพเดท เครื่องสถานีฐานจะใช้การตั้งค่าใหม่หลังจากรีสตาร์ทแล้ว 

การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Mac OS X v10.5 หรือก่อนหน้า)

 1. กำหนดการตั้งค่า TCP ของคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมต่อโดยใช้ Ethernet ดังนี้
  • ที่อยู่ IP 192.42.249.15
  • ซับเน็ต 255.255.255.0
  • เราเตอร์ 192.42.249.13
 2. ถอดเครื่องสถานีฐานออกจากแหล่งจ่ายไฟ แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง
 3. เมื่อไฟแสดงสถานะทั้งสามดวงสว่างขึ้น ให้กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้เป็นเวลา 30 วินาที จนกว่าไฟดวงกลางของสถานีฐาน AirPort สว่างขึ้น หากคุณใช้สถานีฐาน Graphite และไฟดวงกลางเป็นสีเขียว แสดงว่าคุณกดปุ่มรีเซ็ตช้าเกินไป ให้ถอดปลั๊กไฟ แล้วลองใหม่อีกครั้ง
 4. เปิด AirPort Admin Utility สำหรับ Graphite และ Snow 4.2.5 เพื่อกำหนดค่าสถานีฐานและติดตั้งซอฟต์แวร์สถานีฐานอีกครั้ง ชื่อสถานีฐานจะถูกตั้งค่าเป็น Ethernet ID ของสถานีฐาน เช่น 00-50-E4-5B-8F-EA

 

วันที่เผยแพร่: