อัพเดทเฟิร์มแวร์บนสถานีฐาน AirPort

ใช้ยูทิลิตี้ AirPort เพื่ออัพเดท AirPort Time Capsule, AirPort Extreme หรือสถานีฐาน AirPort Express

Apple มอบรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ (เรียกว่ารายการอัพเดทเฟิร์มแวร์) เป็นระยะๆ ซึ่งเป็นรายการอัพเดทที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ AirPort, ความปลอดภัย และการทำงานให้ดีขึ้น วิธีต่อไปนี้คือวิธีที่จะทำให้แน่ใจว่าสถานีฐานของคุณนั้นอัพเดทแล้ว

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีฐานของคุณและ Mac หรืออุปกรณ์ iOS (iPhone, iPad หรือ iPod touch) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว
 • หากสถานีฐานของคุณกำลังสำรองข้อมูล Time Machine หรือกำลังแชร์ฮาร์ดไดรฟ์บนเครือข่ายอยู่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์ที่กำลังใช้ไดรฟ์นั้นอยู่ เพราะการอัพเดทสถานีฐาน AirPort จะทำให้ตัวสถานีฐานหรือบริการเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

รีสตาร์ทสถานีฐาน

เปิด ยูทิลิตี้ AirPort บน Mac หรืออุปกรณ์ iOS จากนั้นทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อรีสตาร์ทสถานีฐานของคุณ หากคุณมีสถานีฐานมากกว่าหนึ่งสถานี ให้รีสตาร์ทสถานีฐานหลักเป็นสถานีสุดท้าย


ยูทิลิตี้ AirPort แสดงกราฟิกภาพรวมของเครือข่าย Wi-Fi และสถานีฐานต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย สถานีฐานหลัก (ในตัวอย่างนี้คือบ้าน) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทางโมเด็มหรือเราเตอร์ 
 

 1. เลือกสถานีฐานของคุณในยูทิลิตี้ AirPort แล้วป้อนรหัสผ่านสถานีฐาน หากได้รับแจ้ง
 2. บน Mac ให้เลือกสถานีฐาน > เริ่มการทำงานใหม่ จากแถบเมนู 
 3. บนอุปกรณ์ iOS ให้แตะสถานีฐานในยูทิลิตี้ AirPort จากนั้นแตะแก้ไข > ขั้นสูง > เริ่มการทำงานสถานีฐานใหม่

หากคุณไม่สามารถรีสตาร์ทโดยใช้ยูทิลิตี้ AirPort ได้ ให้ถอดสถานีฐานออกสองสามวินาที จากนั้นเสียบกลับเข้าไปใหม่

ตรวจหารายการอัพเดทเฟิร์มแวร์

 1. หลังจากรีสตาร์ทสถานีฐานของคุณแล้ว ให้เลือกสถานีฐานในยูทิลิตี้ AirPort เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับสถานีฐานนั้น หากคุณมีสถานีฐานมากกว่าหนึ่งสถานี ให้เริ่มจากสถานีฐานที่อยู่ห่างจากสถานีฐานหลักที่สุด
 2. บน Mac ป๊อปอัพรายละเอียดจะแสดงปุ่มอัพเดทเมื่อมีรายการอัพเดท คลิกปุ่มอัพเดทเพื่อติดตั้งรายการอัพเดท
 3. บนอุปกรณ์ iOS หน้าจอรายละเอียดจะแสดงป้ายแบบตัวเลขถัดจากเวอร์ชั่นเมื่อมีรายการอัพเดท แตะเวอร์ชั่น จากนั้นแตะดาวน์โหลดและติดตั้ง
 4. สถานีฐานของคุณจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติหลังจากติดตั้งรายการอัพเดทแล้ว ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อีกครั้งกับสถานีฐานอื่นๆ ที่คุณใช้ อัพเดทสถานีฐานหลักเป็นสถานีสุดท้าย

รายการอัพเดทล่าสุด

สถานีฐาน เฟิร์มแวร์ล่าสุด* วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งเฟิร์มแวร์นี้

AirPort Time Capsule 802.11ac

AirPort Extreme 802.11ac

เวอร์ชั่น 7.9.1
 • Mac: ใช้ยูทิลิตี้ AirPort 6.3.2 ขึ้นไปที่อยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น**
 • อุปกรณ์ iOS: ใช้ยูทิลิตี้ AirPort 1.3.4 หรือใหม่กว่าสำหรับ iOS 7.1 หรือใหม่กว่า

AirPort Time Capsule 802.11n

AirPort Extreme 802.11n

เวอร์ชั่น 7.8.1
 • Mac: ใช้ยูทิลิตี้ AirPort 6.3.2 ขึ้นไปที่อยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น**
 • อุปกรณ์ iOS: ใช้ยูทิลิตี้ AirPort 1.3.4 หรือใหม่กว่าสำหรับ iOS 7.1 หรือใหม่กว่า
 • PC: ใช้ยูทิลิตี้ AirPort 5.6.1 สำหรับ Windows 7
AirPort Express 802.11n เวอร์ชั่น 7.8
 • Mac: ใช้ยูทิลิตี้ AirPort 6.3.2 ขึ้นไปที่อยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น**
 • อุปกรณ์ iOS: ใช้ยูทิลิตี้ AirPort 1.3.4 หรือใหม่กว่าสำหรับ iOS 7.1 หรือใหม่กว่า

AirPort Express
(รุ่นแรก)

 

เวอร์ชั่น 6.3

 

* ข้อมูลเท่านั้น หากต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งเฟิร์มแวร์ ให้ใช้ยูทิลิตี้ AirPort
** บนคอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ OS X Mountain Lion หรือ Lion ให้ใช้ยูทิลิตี้ AirPort 6.3.1 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Snow Leopard หรือ Leopard ให้ใช้ยูทิลิตี้ AirPort 5.6.1 ซึ่งรองรับรุ่น 802.11n และ AirPort Express รุ่นแรก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • ดูวิธีตรวจหาปัญหา Wi-Fi จาก Mac หรืออุปกรณ์ iOS
 • คุณสมบัติบางอย่างของสถานีฐานจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณจัดการระบบเครือข่าย Wi-Fi จากระบบปฏิบัติการรุ่นล่าสุดสำหรับ Mac หรืออุปกรณ์ iOS เท่านั้น
 • หากอุปกรณ์เครือข่ายเครื่องใดเครื่องหนึ่งไม่เข้ากันกับเฟิร์มแวร์ที่อัพเดท คุณอาจสามารถติดตั้งเฟิร์มแวร์ที่เก่ากว่าอีกครั้งได้ บน Mac ให้คลิกสถานีฐานที่ต้องการในยูทิลิตี้ AirPort จากนั้นกดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วคลิกหมายเลขเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ บนอุปกรณ์ iOS ให้แตะสถานีฐานที่ต้องการในยูทิลิตี้ AirPort จากนั้นไปที่เวอร์ชั่น > เวอร์ชั่นเก่ากว่า
วันที่เผยแพร่: