อัปเดตเฟิร์มแวร์บนสถานีฐาน AirPort

ใช้ยูทิลิตี้ AirPort เพื่ออัปเดตสถานีฐาน AirPort ซึ่งรวมถึง AirPort Time Capsule, AirPort Extreme หรือสถานีฐาน AirPort Express

Apple มีรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ (เรียกว่ารายการอัปเดตเฟิร์มแวร์) เป็นระยะๆ ซึ่งเป็นรายการอัปเดตที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ AirPort, ความปลอดภัย และการทำงานให้ดีขึ้น วิธีต่อไปนี้คือวิธีที่จะทำให้แน่ใจว่าสถานีฐานของคุณนั้นอัปเดตแล้ว

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีฐานของคุณและ Mac หรืออุปกรณ์ iOS (iPhone, iPad หรือ iPod touch) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว ดูสิ่งที่ควรทำหาก Mac ไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือ iPhone หรือ iPad ไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
 • หากสถานีฐานของคุณกำลังสำรองข้อมูล Time Machine หรือกำลังแชร์ฮาร์ดไดรฟ์บนเครือข่ายอยู่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์ที่กำลังใช้ไดรฟ์นั้นอยู่ เพราะการอัปเดตสถานีฐาน AirPort จะทำให้ตัวสถานีฐานหรือบริการเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

รีสตาร์ทสถานีฐาน

 1. เปิดยูทิลิตี้ AirPort บน Mac, iPhone หรือ iPad จากนั้นเลือกสถานีฐานของคุณหากคุณมีสถานีฐานมากกว่าหนึ่งสถานี ให้รีสตาร์ทสถานีฐานหลักเป็นสถานีสุดท้าย
 2. ป้อนรหัสผ่านสถานีฐาน หากระบบขอ
 3. บน Mac ให้เลือกสถานีฐาน > เริ่มการทำงานใหม่จากแถบเมนู บนอุปกรณ์ iOS ให้แตะสถานีฐานในยูทิลิตี้ AirPort จากนั้นแตะแก้ไข > ขั้นสูง > เริ่มการทำงานสถานีฐานใหม่

หากคุณไม่สามารถรีสตาร์ทโดยใช้ยูทิลิตี้ AirPort ได้ ให้ถอดสถานีฐานออกสองสามวินาที จากนั้นเสียบกลับเข้าไปใหม่


ยูทิลิตี้ AirPort แสดงกราฟิกภาพรวมของเครือข่าย Wi-Fi และสถานีฐานต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย สถานีฐานหลัก (ในตัวอย่างนี้คือบ้าน) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทางโมเด็ม 

ตรวจหารายการอัปเดตเฟิร์มแวร์

หลังจากรีสตาร์ทสถานีฐานของคุณแล้ว ให้เลือกสถานีฐานในยูทิลิตี้ AirPort เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับสถานีฐานนั้น หากคุณมีสถานีฐานมากกว่าหนึ่งสถานี ให้เริ่มจากสถานีฐานที่อยู่ห่างจากสถานีฐานหลักที่สุด

บน Mac ป๊อปอัพรายละเอียดจะแสดงปุ่มอัปเดตเมื่อมีรายการอัปเดต คลิกปุ่มอัปเดตเพื่อติดตั้งรายการอัปเดต

บน iPhone หรือ iPad หน้าจอรายละเอียดจะแสดงป้ายแบบตัวเลขถัดจากเวอร์ชั่นเมื่อมีรายการอัปเดต แตะเวอร์ชั่น จากนั้นแตะดาวน์โหลดและติดตั้ง

สถานีฐานของคุณจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติหลังจากติดตั้งรายการอัปเดตแล้ว ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อีกครั้งกับสถานีฐานอื่นๆ ที่คุณใช้ อัปเดตสถานีฐานหลักเป็นสถานีสุดท้าย

รายการอัปเดตล่าสุด

สถานีฐาน เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุด วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งเฟิร์มแวร์นี้

AirPort Time Capsule 802.11ac

AirPort Extreme 802.11ac

เวอร์ชั่น 7.9.1
 • Mac: ใช้ยูทิลิตี้ AirPort 6.3.2 หรือใหม่กว่าที่อยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอปพลิเคชัน*
 • อุปกรณ์ iOS: ใช้ยูทิลิตี้ AirPort 1.3.4 หรือใหม่กว่าสำหรับ iOS 7.1 หรือใหม่กว่า

AirPort Time Capsule 802.11n

AirPort Extreme 802.11n

เวอร์ชั่น 7.8.1
 • Mac: ใช้ยูทิลิตี้ AirPort 6.3.2 หรือใหม่กว่าที่อยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอปพลิเคชัน
 • อุปกรณ์ iOS: ใช้ยูทิลิตี้ AirPort 1.3.4 หรือใหม่กว่าสำหรับ iOS 7.1 หรือใหม่กว่า
 • PC: ใช้ยูทิลิตี้ AirPort 5.6.1 สำหรับ Windows 7
AirPort Express 802.11n เวอร์ชั่น 7.8
 • Mac: ใช้ยูทิลิตี้ AirPort 6.3.2 หรือใหม่กว่าที่อยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอปพลิเคชัน
 • อุปกรณ์ iOS: ใช้ยูทิลิตี้ AirPort 1.3.4 หรือใหม่กว่าสำหรับ iOS 7.1 หรือใหม่กว่า

AirPort Express
(รุ่นแรก)

 

เวอร์ชั่น 6.3

 

* บนคอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ OS X Mountain Lion หรือ Lion ให้ใช้ยูทิลิตี้ AirPort 6.3.1 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Snow Leopard หรือ Leopard ให้ใช้ยูทิลิตี้ AirPort 5.6.1 ซึ่งรองรับรุ่น 802.11n และ AirPort Express รุ่นแรก

วันที่เผยแพร่: