ให้แก้ปัญหาข้อความสถานะ กลับไปที่ Mac ของฉัน ในการตั้งค่า iCloud

เมื่อคุณเปิด กลับไปที่ Mac ของฉัน ในการตั้งค่า iCloud คุณอาจเห็นหนึ่งในข้อความต่อไปนี้

เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้ง Mac ที่คุณกำลังเชื่อมต่ออยู่และ Mac ที่คุณเชื่อมต่อมาใช้ OS X Lion v10.7.5 หรือใหม่กว่าทั้งคู่ หากข้อมูลในบทความนี้ไม่สามารถช่วยคุณแก้ปัญหาได้ โปรดดูขั้นตอนทั่วไปสำหรับ การแก้ไขปัญหาที่มีกับกลับไปที่ Mac ของฉัน

กลับไปที่ Mac ของฉันไม่สามารถใช้งานกับ macOS Mojave ได้ หากคุณใช้ macOS Mojave โปรดดูทางเลือกที่คุณสามารถใช้สำหรับการเข้าใช้ไฟล์ การแชร์หน้าจอ และการเข้าถึง Remote Desktop

"กลับไปที่ Mac ของฉัน... ไม่มีเครือข่าย"

คอมพิวเตอร์ของคุณไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

"กลับไปที่ Mac ของฉันทำงานผิดปกติเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนอง"

คอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับบริการของ iCloud  

  • เลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กลับไปที่ Mac ของฉัน ใน การตั้งค่า iCloud รอ 15 วินาที จากนั้นเลือกอีกครั้งเพื่อเปิด กลับไปที่ Mac ของฉัน ใหม่
  • ตรวจสอบ หน้าสถานะระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาสำหรับ "กลับไปที่ Mac ของฉัน" อยู่ในรายการ
  • ค้นหาว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณมีปัญหาสัญญาณขาดหายหรือไม่
  • ตรวจสอบว่า พอร์ต TCP หรือ UDP ที่ใช้โดยกลับไปที่ Mac ของฉัน เปิดอยู่บนไฟร์วอลล์ของคุณ ติดต่อ ISP ของคุณหากต้องการความช่วยเหลือในการยืนยันว่าพอร์ตเหล่านี้เปิดอยู่ หากคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายของบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ ที่มีการจัดการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับคุณ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อให้แน่ใจว่าพอร์ตเหล่านี้ไม่ได้ถูกบล็อกอยู่

"กลับไปที่ Mac ของฉันอาจช้าเนื่องจากการเทียบผังพอร์ต NAT (NAT-PMP) หรือ Universal Plug and Play (UPnP) ถูกปิดอยู่บนเราเตอร์ของคุณ"

โปรโตคอล NAT-PMP หรือ UPnP ถูกปิดอยู่บนเราเตอร์ของคุณหรือไม่รองรับโดยเราเตอร์ของคุณ

  • หากคุณใช้สถานีฐาน AirPort ให้ใช้ยูทิลิตี้ AirPort เพื่อตั้งค่าตัวเลือก NAT สำหรับสถานีฐานของคุณ
  • หากคุณไม่ได้ใช้เราเตอร์ของ Apple โปรดดูคำแนะนำที่มาพร้อมเราเตอร์ของคุณเพื่อค้นหาว่ารองรับ NAT-PMP หรือ UPnP หรือไม่ และเรียนรู้วิธีการเปิดโปรโตคอลใดโปรโตคอลหนึ่ง เราเตอร์บางชนิดที่โฆษณาว่าเข้ากันได้กับ UPnP อาจต้องมีการอัพเดทเฟิร์มแวร์จากผู้ผลิต
  • หากคุณไม่สามารถเข้าใช้งานเราเตอร์ของคุณได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณเพื่อรับความช่วยเหลือต่อไป

"กลับไปที่ Mac ของฉันอาจทำงานช้าเนื่องจากการเทียบผัง NAT (NAT-PMP) ถูกปิดอยู่บนสถานีฐานของคุณ"

NAT-PMP ถูกปิดอยู่บนสถานีฐาน AirPort คลิกปุ่ม เปิดใช้งานการเทียบผังพอร์ต NAT ในข้อความ จากนั้นใช้ยูทิลิตี้ AirPort เพื่อตั้งค่าตัวเลือก NAT สำหรับสถานีฐานของคุณ

"กลับไปที่ Mac ของฉันอาจช้าเนื่องจากมีอุปกรณ์บนเครือข่ายของคุณที่ให้บริการเครือข่ายมากกว่าหนึ่งเครื่อง"

คอมพิวเตอร์ของคุณคือส่วนหนึ่งของเครือข่าย NAT ซ้ำซ้อน ซึ่งหมายถึงมีเราเตอร์อย่างน้อยหนึ่งเครื่อง (แบบไร้สายหรือใช้สาย) ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง และแต่ละเราเตอร์ก็กำลังให้ Network Address Translation (NAT) อยู่ ทำตามคำแนะนำสำหรับการแก้ไขปัญหาการกำหนดค่า NAT หลายรายการ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: