ให้แก้ปัญหาข้อความสถานะ กลับไปที่ Mac ของฉัน ในการตั้งค่า iCloud

เมื่อคุณเปิด กลับไปที่ Mac ของฉัน ในการตั้งค่า iCloud คุณอาจเห็นหนึ่งในข้อความต่อไปนี้

เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้ง Mac ที่คุณกำลังเชื่อมต่ออยู่และ Mac ที่คุณเชื่อมต่อมาใช้ OS X Lion v10.7.5 หรือใหม่กว่าทั้งคู่ หากข้อมูลในบทความนี้ไม่สามารถช่วยคุณแก้ปัญหาได้ โปรดดูขั้นตอนทั่วไปสำหรับ การแก้ไขปัญหาที่มีกับกลับไปที่ Mac ของฉัน

"กลับไปที่ Mac ของฉัน... ไม่มีเครือข่าย"

คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  • คลิกปุ่ม การวินิจฉัยเครือข่าย ในข้อความนั้น จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อของคุณ
  • หากคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ให้ค้นหาว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณมีปัญหาสัญญาณขาดหายหรือไม่

"กลับไปที่ Mac ของฉันทำงานผิดปกติเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนอง"

คอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับบริการของ iCloud  

  • เลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กลับไปที่ Mac ของฉัน ใน การตั้งค่า iCloud รอ 15 วินาที จากนั้นเลือกอีกครั้งเพื่อเปิด กลับไปที่ Mac ของฉัน ใหม่
  • ตรวจสอบ หน้าสถานะระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาสำหรับ กลับไปที่ Mac ของฉัน อยู่ในรายการ
  • ค้นหาว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณมีปัญหาสัญญาณขาดหายหรือไม่
  • ตรวจสอบว่า พอร์ต TCP หรือ UDP ที่ใช้โดยกลับไปที่ Mac ของฉัน เปิดอยู่บนไฟร์วอลล์ของคุณ ติดต่อ ISP ของคุณหากต้องการความช่วยเหลือในการยืนยันว่าพอร์ตเหล่านี้เปิดอยู่ หากคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายของบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ ที่มีการจัดการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับคุณ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อให้แน่ใจว่าพอร์ตเหล่านี้ไม่ได้ถูกบล็อกอยู่

"กลับไปที่ Mac ของฉันอาจช้าเนื่องจากการเทียบผังพอร์ต NAT (NAT-PMP) หรือ Universal Plug and Play (UPnP) ถูกปิดอยู่บนเราเตอร์ของคุณ"

โปรโตคอล NAT-PMP หรือ UPnP ถูกปิดอยู่บนเราเตอร์ของคุณหรือไม่รองรับโดยเราเตอร์ของคุณ

  • หากคุณใช้สถานีฐาน AirPort ให้ใช้ยูทิลิตี้ AirPort เพื่อ ตั้งค่าตัวเลือก NAT สำหรับสถานีฐานของคุณ
  • หากคุณไม่ได้ใช้เราเตอร์ของ Apple โปรดดูคำแนะนำที่มาพร้อมเราเตอร์ของคุณเพื่อค้นหาว่ารองรับ NAT-PMP หรือ UPnP หรือไม่ และเรียนรู้วิธีการเปิดโปรโตคอลใดโปรโตคอลหนึ่ง เราเตอร์บางชนิดที่โฆษณาว่าเข้ากันได้กับ UPnP อาจต้องมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์จากผู้ผลิต
  • หากคุณไม่สามารถเข้าใช้งานเราเตอร์ของคุณได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณเพื่อรับความช่วยเหลือต่อไป

"กลับไปที่ Mac ของฉันอาจทำงานช้าเนื่องจากการเทียบผัง NAT (NAT-PMP) ถูกปิดอยู่บนสถานีฐานของคุณ"

NAT-PMP ถูกปิดอยู่บนสถานีฐาน AirPort คลิกปุ่ม เปิดใช้งานการเทียบผังพอร์ต NAT ในข้อความ จากนั้นใช้ ยูทิลิตี้ AirPort เพื่อ ตั้งค่าตัวเลือก NAT สำหรับสถานีฐานของคุณ

"กลับไปที่ Mac ของฉันอาจช้าเนื่องจากมีอุปกรณ์บนเครือข่ายของคุณที่ให้บริการเครือข่ายมากกว่าหนึ่งเครื่อง"

คอมพิวเตอร์ของคุณคือส่วนหนึ่งของเครือข่าย NAT ซ้ำซ้อน ซึ่งหมายถึงมีเราเตอร์อย่างน้อยหนึ่งเครื่อง (แบบไร้สายหรือใช้สาย) ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง และแต่ละเราเตอร์ก็กำลังให้ Network Address Translation (NAT) อยู่ โปรดทำตามคำแนะนำสำหรับ การแก้ไขปัญหาการกำหนดค่า NAT ซ้ำซ้อน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: