วิธีการแก้ไขรูปภาพและทำเครื่องหมาย PDF ด้วยการแสดงตัวอย่างบน Mac ของคุณ

ดูวิธีการทำเครื่องหมายและเซ็นชื่อใน PDF แก้ไขรูปภาพ และอีกมากมาย

ทำเครื่องหมาย PDF

ใช้แถบเครื่องมือการทำเครื่องหมายในตัวอย่างเพื่อเพิ่มข้อความและความเห็น เซ็นชื่อในเอกสาร ไฮไลท์ข้อความ และอีกมากมาย หากต้องการแสดงแถบเครื่องมือการทำเครื่องหมาย ให้คลิกปุ่มแสดงแถบเครื่องมือการทำเครื่องหมาย  ที่ด้านบนของหน้าต่าง หรือเลือกมุมมอง > แสดงแถบเครื่องมือการทำเครื่องหมาย

ใส่ข้อความ

ใน PDF ส่วนใหญ่คุณสามารถคลิกช่องข้อความ แล้วพิมพ์เพื่อป้อนข้อความในช่องได้เลย

หากคุณไม่สามารถเพิ่มข้อความลงในช่อง ให้ใช้กล่องข้อความแทนโดยทำดังนี้

 • คลิกปุ่มข้อความ ในแถบเครื่องมือการทำเครื่องหมาย หรือเลือกเครื่องมือ > ใส่คำอธิบายประกอบ > ข้อความ
 • หากต้องการแสดงตัวเลือกแบบอักษร ขนาด และสีสำหรับข้อความในกล่องข้อความ ให้คลิกปุ่มลักษณะข้อความ ในแถบเครื่องมือการทำเครื่องหมาย
 • หากต้องการย้ายกล่องข้อความ ให้ใช้วิธีลาก

ไฮไลท์ข้อความ

หากต้องการเปิดหรือปิดโหมดไฮไลท์ ให้คลิกปุ่มไฮไลท์  ในแถบเครื่องมือ เมื่อโหมดไฮไลท์เปิดอยู่ ไฮไลท์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกข้อความ

 • หากต้องการเปลี่ยนสีของไฮไลท์ หรือสลับเป็นขีดทับหรือขีดเส้นใต้ ให้คลิก เครื่องหมายตก ถัดจากปุ่มไฮไลท์  แล้วเลือกตัวเลือก
 • หากต้องการลบไฮไลท์ออก ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ข้อความ จากนั้นเลือก เอาไฮไลท์ออก

เพิ่มโน้ต

หากต้องการเพิ่มโน้ต ให้คลิกปุ่มโน้ต ในแถบเครื่องมือการทำเครื่องหมาย หรือเลือกเครื่องมือ > ใส่คำอธิบายประกอบ > โน้ต

 • หากต้องการปิดโน้ต ให้คลิกด้านนอกกล่องโน้ต คุณสามารถย้ายโน้ตไปที่ใดก็ได้บนเอกสาร
 • หากต้องการเปิดโน้ต ให้คลิกที่กล่องโน้ต
 • หากต้องการดูโน้ตและไฮไลท์ทั้งหมด ให้เลือกมุมมอง > ไฮไลท์และโน้ต

เพิ่มลายเซ็นของคุณ

 1. คลิกปุ่มเซ็นชื่อ ปุ่มลายเซ็น ในแถบเครื่องมือการทำเครื่องหมาย หรือเลือกเครื่องมือ > ใส่คำอธิบายประกอบ > ลายเซ็น
 2. คลิกสร้างลายเซ็น จากนั้นเลือกว่าจะใช้แทร็คแพด กล้องในตัว หรืออุปกรณ์ iOS เพื่อสร้างลายเซ็น โดยทำดังนี้
  • คลิกแทร็คแพด จากนั้นใช้แทร็คแพดเพื่อเซ็นชื่อด้วยนิ้วของคุณ หากคุณมีแทร็คแพด Force Touch คุณสามารถเพิ่มแรงกดมากขึ้นบนแทร็คแพดเพื่อเซ็นด้วยเส้นที่เข้มขึ้น หลังจากเซ็นชื่อของคุณแล้ว ให้กดปุ่มใดก็ได้บนคีย์บอร์ด
  • คลิกกล้องจาก นั้นเซ็นชื่อของคุณบนกระดาษสีขาวและถือไว้หน้ากล้อง Mac ของคุณจะสแกนลายเซ็นโดยอัตโนมัติและแสดงในหน้าต่างกล้อง
  • คลิก iPhone (หรือ iPad หรือ iPod touch) จากนั้นเซ็นชื่อของคุณบนหน้าจอของอุปกรณ์เมื่อได้รับแจ้ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ iPad, iPhone หรือ iPod touch เพื่อสเก็ตช์หรือทำเครื่องหมายเอกสาร
 3. คลิกเสร็จสิ้น
 4. เลือกลายเซ็นที่จะเพิ่มในเอกสาร คุณสามารถปรับขนาดลายเซ็นและย้ายไปที่ใดก็ได้บนเอกสาร

แก้ไขภาพ

 • ครอบตัด: ลากเพื่อเลือกบริเวณที่จะครอบตัด แล้วเลือกเครื่องมือ > ครอบตัด
 • หมุน: เลือกเครื่องมือ > หมุนซ้ายหรือหมุนขวา
 • ปรับสี: เลือกเครื่องมือ > ปรับสี แล้วลากแถบเลื่อนที่ทำการปรับ
 • ปรับขนาด: เลือกเครื่องมือ > ปรับขนาด ป้อนขนาดที่ต้องการ แล้วคลิก ตกลง
 • รับการเข้าถึงอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขการควบคุม: คลิกปุ่มแสดงแถบเครื่องมือการทำเครื่องหมาย ปุ่มแถบเครื่องมือการทำเครื่องหมาย ที่ด้านบนของหน้าต่าง

แชร์และส่งออก

 • หากต้องการแชร์ไฟล์ของคุณ ให้คลิกปุ่มแชร์ หรือเลือกไฟล์ > แชร์ จากนั้นเลือกตัวเลือก
 • หากต้องการบันทึกเอกสารหรือรูปภาพในรูปแบบอื่น ให้เลือกไฟล์ > ส่งออก เลือกรูปแบบ แล้วคลิกบันทึก

วันที่เผยแพร่: