ใช้ Apple Remote กับ Apple TV ของคุณ

เมื่อใช้ Apple Remote (อะลูมิเนียม) คุณจะสามารถไปยังส่วนต่างๆ บน Apple TV เล่นเนื้อหา ข้ามไปข้างหน้าหรือย้อนหลัง และอื่นๆ 

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

เรียนรู้วิธีใช้ Apple Remote (อะลูมิเนียม) ที่มาพร้อมกับ Apple TV ของคุณ (รุ่นที่ 2 หรือ 3) หากคุณมี Apple TV (รุ่นที่ 4) ให้เรียนรู้ วิธีใช้งาน Siri Remote หรือ Apple TV Remote*

ไปที่เมนู

  • ย้ายไปมาระหว่างเมนู: กด ขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา
  • เลือกตัวเลือกเมนู: กด เลือก
  • กลับไปที่เมนูก่อนหน้า: กด เมนู
  • กลับไปที่หน้าจอโฮม: กด เมนู ค้างไว้สามวินาที

เล่นเสียงหรือวิดีโอ

ในการเล่นหรือหยุดวิดีโอ เพลง พ็อดคาสท์ และอื่นๆ ชั่วคราว ให้กด เล่น/หยุดชั่วคราว

เลื่อนไปข้างหน้า

  • วิดีโอ: กด ขวา เพื่อเลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว กดอีกครั้งเพื่อเลื่อนเร็วขึ้น กด ขวา ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปข้างหน้าไป 30 วินาที
  • เสียง: กด ขวา ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว กด ขวา เพื่อข้ามไปยังเพลงถัดไป 

 

ถอยหลัง

  • วิดีโอ: กด ซ้าย เพื่อย้อนกลับ กดอีกครั้งเพื่อเลื่อนเร็วขึ้น กด ซ้าย ค้างไว้เพื่อย้อนกลับไป 10 วินาที
  • เสียง: กด ซ้าย ค้างไว้เพื่อย้อนกลับ เมื่อต้องการเริ่มเล่นเพลงปัจจุบันอีกครั้ง ให้กด ซ้าย เมื่อต้องการเล่นเพลงก่อนหน้าอีกครั้ง ให้กด ซ้าย สองครั้ง

ข้ามวิดีโอตามตอน หรือข้ามในสโลว์โมชั่น

หากต้องการข้ามตอน ให้กด ลง แล้วกด ขวา หรือ ซ้าย หากไม่มีตอน วิธีนี้จะเป็นการข้ามความยาว 1/20 ของวิดีโอหรือช่วงเวลา 30 วินาที ขึ้นกับว่าค่าใดนานกว่า

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลื่อนได้ในสโลว์โมชั่น กดปุ่มเล่น/พัก เพื่อพักวิดีโอ จากนั้นกดปุ่มขวาหรือซ้าย

รีสตาร์ท Apple TV ของคุณ หรือตั้งค่าให้พักเครื่อง

  • รีสตาร์ท Apple TV: กด เมนู และ ลง ค้างไว้หกวินาที
  • ตั้งค่า Apple TV ให้พักการทำงาน: ไปที่เมนูหลักแล้วกดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว ค้างไว้ห้าวินาที 

ดูการตั้งค่าเพิ่มเติม

หากต้องการดูการตั้งค่าคำบรรยาย คำบรรยายภาพแบบปิด เสียง และลำโพง ให้กด เลือก ค้างไว้สามวินาที

คุณอาจเห็นการตั้งค่าสำหรับ Genius, Up Next และเรียกดูศิลปินหรืออัลบั้มได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรายการที่เล่นอยู่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

*Apple TV 4K และ Apple TV (รุ่นที่ 4) จัดส่งมาพร้อมกับรีโมทแบบเดียวกันในทุกภูมิภาค ในประเทศและภูมิภาคที่รองรับ Siri จะเรียกรีโมทนี้ว่า Siri Remote ในประเทศและภูมิภาคอื่นจะเรียกว่า Apple TV Remote ทั้งนี้ Siri ใช้งานได้กับรีโมททุกแบบ ตราบเท่าที่ Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4) มีการตั้งค่าด้วยภาษาและประเทศหรือภูมิภาคที่รองรับ Siri

วันที่เผยแพร่: