หาก Safari ไม่เปิดหน้าหรือไม่ทำงานตามที่คาดไว้บน Mac ของคุณ

หาก Safari ไม่โหลดหน้าเว็บ หยุดตอบสนอง ออกโดยไม่คาดคิด หรือทำงานไม่ได้ตามที่คาด โซลูชั่นเหล่านี้อาจช่วยได้

โซลูชั่นเหล่านี้มีไว้สำหรับปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อ Safari บน Mac รวมถึงปัญหาเหล่านี้

 • หน้าเว็บว่างเปล่า ไม่แสดงเนื้อหาทั้งหมด หรือไม่ทำงานตามที่คาดหวัง

 • ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้เว็บเพจได้ แม้จะใช้ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่ถูกต้องก็ตาม

 • เว็บเพจขอให้คุณลบหรือรีเซ็ตคุกกี้

 • Safari ทำงานช้าลง หยุดตอบสนอง หรือหยุดทำงานกะทันหัน

หากคุณใช้ iPhone หรือ iPad เรียนรู้เกี่ยวกับ โซลูชั่นสำหรับ Safari บน iPhone และ iPad

โหลดหน้าเว็บใหม่

จากแถบเมนูใน Safari ให้เลือกดู > โหลดหน้าซ้ำ หรือกด Command-R

หาก Safari ไม่โหลดหน้าซ้ำ ให้ออกจาก Safari แล้วลองอีกครั้ง หาก Safari ไม่ยอมออก คุณสามารถกด Option-Command-Esc เพื่อบังคับให้ Safari ออก

หาก Safari เปิดหน้าที่ไม่ต้องการอีกครั้งโดยอัตโนมัติ ให้ออกจาก Safari แล้วกดปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะเปิด Safari เรียนรู้วิธีควบคุมว่า Safari จะเปิดหน้าต่างใดขึ้นมาใหม่โดยอัตโนมัติ

ติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์และเริ่มต้นใหม่

อัปเดต macOS ซึ่งสามารถรวมการอัปเดตสำหรับ Safari หาก Mac ไม่รีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ ให้เลือกเมนู Apple  > รีสตาร์ท การอัปเดตเบื้องหลังที่สำคัญบางส่วนจะมีผลหลังจากรีสตาร์ทเท่านั้น

ตรวจสอบส่วนขยายของ Safari

หากคุณติดตั้งส่วนขยายของ Safari ให้ปิดส่วนขยาย จากแถบเมนูใน Safari ให้เลือก Safari > การตั้งค่า (หรือการตั้งค่า) คลิกส่วนขยาย จากนั้นยกเลิกการเลือกแต่ละส่วนขยายเพื่อปิด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนขยายของ Safari

หากคุณพบว่าส่วนขยายเป็นสาเหตุของปัญหา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนขยายนั้นเป็นปัจจุบัน

ทดสอบกับหน้าต่างส่วนตัว

เว็บไซต์จะสามารถเก็บคุกกี้ แคช และข้อมูลอื่นๆ บน Mac ของคุณได้ และปัญหาที่เกี่ยวกับข้อมูลนั้นอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ หากต้องการป้องกันไม่ให้เว็บไซต์ใช้ข้อมูลนั้น ให้ดูในหน้าต่างส่วนตัว จากแถบเมนูใน Safari ให้เลือกไฟล์ > หน้าต่างส่วนตัวใหม่ หรือกด Shift-Command-N

หากได้ผล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบข้อมูลของเว็บไซต์ รวมทั้งแคชและคุกกี้ของเว็บไซต์ จากนั้นเว็บไซต์นั้นจะสามารถสร้างข้อมูลใหม่ได้ตามต้องการ หากเป็นเว็บไซต์ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ของคุณก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

 1. เลือก Safari > การตั้งค่า (หรือการตั้งค่า) จากนั้นคลิกความเป็นส่วนตัว

 2. คลิกจัดการข้อมูลเว็บไซต์

 3. เลือกเว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบจากรายการที่แสดงอยู่

 4. คลิกลบ

 5. คลิกเสร็จสิ้น

 6. เปิดเว็บไซต์อีกครั้งในหน้าต่างเบราว์เซอร์แบบไม่ส่วนตัว

ตรวจสอบการตั้งค่า Safari

หน้าเว็บอาจเข้ากันไม่ได้กับการตั้งค่าเบราว์เซอร์อย่างน้อยหนึ่งรายการ ซึ่งคุณสามารถเปิดหรือปิดได้หากจำเป็น จากแถบเมนูใน Safari ให้เลือก Safari > การตั้งค่า (หรือการตั้งค่า) จากนั้นคลิกเว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว หรือความปลอดภัย เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าเหล่านี้

 • การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การตั้งค่าเหล่านี้มีผลกับทุกเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์อาจกำหนดให้คุณอนุญาตการติดตามข้ามไซต์ แสดงที่อยู่ IP ของคุณ หรืออนุญาตให้ใช่คุกกี้

 • การตั้งค่าความปลอดภัย การตั้งค่าเหล่านี้มีผลกับทุกเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์อาจต้องการให้คุณเปิดใช้งาน JavaScript

 • การตั้งค่าเว็บไซต์ คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าเหล่านี้สำหรับเว็บไซต์เฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์อาจกำหนดให้คุณต้องอนุญาตหน้าต่างป็อปอัป การดาวน์โหลด การเข้าถึงกล้องหรือไมโครโฟนของคุณ หรือปิดตัวปิดกั้นเนื้อหา

ตรวจสอบรีเลย์ส่วนตัวของ iCloud

หากคุณสมัครรับ iCloud+ และใช้คุณสมบัติรีเลย์ส่วนตัว ลองโหลดหน้าซ้ำโดยไม่มีรีเลย์ส่วนตัว: จากแถบเมนูใน Safari ให้เลือกดู > โหลดซ้ำและแสดงที่อยู่ IP รายการเมนูนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อเปิดใช้รีเลย์ส่วนตัวสำหรับเครือข่ายของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรีเลย์ส่วนตัวบน iCloud

ตรวจสอบ VPN หรือซอฟต์แวร์ความปลอดภัยอื่นๆ

หากคุณติดตั้ง VPN หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่คอยตรวจสอบหรือโต้ตอบกับการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ ซอฟต์แวร์นั้นอาจส่งผลต่อการใช้เว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตของคุณ ดูปัญหาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ VPN และซอฟต์แวร์อื่นๆ

ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่าย

การตั้งค่าเครือข่ายบางอย่าง เช่นการตั้งค่าพร็อกซีที่กำหนดเองหรือ การตั้งค่า DNS สามารถส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้เปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายเหล่านี้หรือการตั้งค่าอื่นๆ ด้วยตนเอง แต่คุณอาจติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ให้คุณ

หากต้องการทราบว่าปัญหาอยู่ที่การตั้งค่าเครือข่ายบน Mac ของคุณหรือไม่ ให้ลองดูหน้านั้นจากเว็บเบราว์เซอร์อื่นหรืออุปกรณ์อื่นบนเครือข่ายเดียวกัน หรือรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายของคุณโดย ตั้งค่าตำแหน่งเครือข่ายใหม่บน Mac ของคุณ

หากปัญหาส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์และเว็บเบราว์เซอร์อื่นในเครือข่ายเดียวกัน ปัญหาน่าจะอยู่ที่เว็บไซต์ และคุณควรติดต่อนักพัฒนาเว็บไซต์เพื่อขอความช่วยเหลือ

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: