หาก Apple TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi

หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเล่นภาพยนตร์ เพลง หรือคอนเทนต์อื่นๆ ใน Apple TV ของคุณ ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างหาก Apple TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หลังจากทำตามแต่ละขั้นตอน ให้ลองเชื่อมต่อ Wi-Fi อีกครั้ง

หาก Apple TV เชื่อมต่อกับ Wi-Fi แต่คุณไม่สามารถดูและสตรีมภาพยนตร์หรือรายการทีวีในแอป Apple TV โปรดดูสิ่งที่ควรทำ

เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

หาก Apple TV ของคุณมีพอร์ตอีเทอร์เน็ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Apple TV ของคุณไม่ได้ต่อสายอีเทอร์เน็ตอยู่ หากคุณใช้สายอีเทอร์เน็ต คุณจะไม่เห็นตัวเลือกในการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi

ไปที่การตั้งค่า > เครือข่าย จากนั้นเลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่จะเชื่อมต่อ ถ้าระบบถาม ให้ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi ของคุณ. หากคุณไม่ทราบรหัสผ่าน ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

หากคุณต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบ Captive

Apple TV รองรับเครือข่ายแบบ Captive ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ต้องมีการเข้าสู่ระบบอีกขั้นหรือครั้งที่สอง หากต้องการเชื่อมต่อกับหนึ่งในเครือข่ายประเภทนี้ ให้อัปเดตซอฟต์แวร์ของ Apple TV เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด จากนั้นเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ตามขั้นตอนด้านบน ในระหว่างการตั้งค่า Apple TV จะแจ้งให้คุณดำเนินการต่อบน iPhone หรือ iPad เลือกดำเนินการต่อบน iPhone หรือ iPad จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจออุปกรณ์ของคุณเพื่อตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

หากเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับรหัสผ่าน

ในเมนู Apple TV ไปที่การตั้งค่า > เครือข่าย > Wi-Fi เลือกเครือข่าย Wi-Fi ปัจจุบัน แล้วคลิกเลิกใช้เครือข่าย กดปุ่มเมนูหรือย้อนกลับบน Apple TV Remote จากนั้นเลือกเครือข่ายอีกครั้ง แล้วเลือกเครือข่าย Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อ

หากต้องการสลับจากการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตเป็น Wi-Fi

ถอดสายอีเธอร์เน็ตออกจาก Apple TV คุณอาจต้องรอสักครู่จนกว่า Apple TV จะแจ้งว่าสามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ได้

Apple TV อาจสามารถเข้าร่วมเครือข่ายด้านการศึกษาหรือธุรกิจบางเครือข่ายที่ใช้โปรไฟล์ได้ สอบถามผู้ดูแลระบบของเครือข่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเปิดทำงานและเชื่อมต่ออยู่ และอยู่ในช่วงสัญญาณ

ตรวจสอบว่าเราเตอร์อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออยู่กับโมเด็ม และอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องเปิดอยู่ หากเราเตอร์และโมเด็มของคุณเป็นอุปกรณ์เดียวกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นเปิดอยู่

หากทำได้ ให้ Apple TV และเราเตอร์ Wi-Fi อยู่ในห้องเดียวกัน แต่อย่าวาง Apple TV บนหรือใต้เราเตอร์โดยตรง หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางทางกายภาพในเส้นทางสัญญาณไร้สายของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งกีดขวางที่มีพื้นผิวโลหะ หาก Apple TV ของคุณมีพอร์ตอีเธอร์เน็ต ให้เชื่อมต่อ Apple TV ของคุณกับโมเด็มโดยตรงด้วยสายอีเทอร์เน็ตเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด

รีสตาร์ท Apple TV เราเตอร์ และโมเด็มของคุณ

หลังจากคุณรีสตาร์ทอุปกรณ์แต่ละเครื่อง ให้ตรวจสอบดูว่าคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

บน Apple TV ให้ไปที่การตั้งค่า > ระบบ และเลือกรีสตาร์ท

ถอดเราเตอร์และสายเคเบิลหรือโมเด็ม DSL ของคุณออกจากแหล่งจ่ายไฟ แล้วเสียบกลับอีกครั้ง

ใช้สายอีเธอร์เน็ต และตรวจหาการอัปเดตซอฟต์แวร์

หาก Apple TV ของคุณมีพอร์ตอีเทอร์เน็ต ให้ลองเชื่อมต่อ Apple TV กับเราเตอร์ เคเบิลโมเด็ม หรือโมเดม DSL โดยตรงโดยใช้สายอีเทอร์เน็ต Apple TV จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้ Wi-Fi หรืออีเธอร์เน็ตอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อคุณใช้สายอีเธอร์เน็ต Apple TV จะใช้การเชื่อมต่อนั้นโดยอัตโนมัติแทนการใช้เครือข่าย Wi-Fi ของคุณ

เข้าร่วมเครือข่าย แล้วตรวจหารายการอัปเดตซอฟต์แวร์ ไปที่การตั้งค่า > ระบบ > รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ หากพบการอัปเดต ให้ทำการติดตั้ง จากนั้นถอดสายอีเธอร์เน็ตออก แล้วลองเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อีกครั้ง

วันที่เผยแพร่: