หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัสผ่าน Wi-Fi ของคุณ

เรียนรู้วิธีการที่จะทำให้ทราบว่าต้องใช้รหัสผ่านในเครือข่ายหรือไม่ คุณยังสามารถเรียนรู้ว่าจะต้องทำอย่างไร หากคุณไม่ทราบหรือจำรหัสผ่านเครือข่าย Wi-Fi ของคุณไม่ได้

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าต้องใช้รหัสผ่านในเครือข่าย

เครือข่าย Wi-Fi ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านจะมีไอคอนกุญแจ ไอคอนกุญแจ อยู่ถัดจากชื่อเครือข่าย

ต้องทำอย่างไร หากฉันไม่ทราบรหัสผ่าน Wi-Fi ของฉัน

หากผู้ให้บริการสายเคเบิลหรืออินเทอร์เน็ตของคุณเป็นผู้ตั้งค่าเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณ ให้ทำดังนี้

 • มองหาป้ายที่ด้านข้างหรือด้านล่างของเราเตอร์ อาจมีรหัสผ่านเริ่มต้นแสดงอยู่
       Network Name (SSID): XXXXX
       Network Key (Password): XXXXXXXXXX
 • หากผู้ให้บริการให้แผ่นข้อมูลการตั้งค่ากับคุณ ลองอ่านดูเพื่อค้นหาข้อมูลเครือข่ายและรหัสผ่านของคุณ
 • ติดต่อผู้ให้บริการสายเคเบิลหรืออินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการกู้คืนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน Wi-Fi ของคุณ


หากคุณเป็นเจ้าของเราเตอร์ Wi-Fi เอง ให้ทำดังนี้

 • หากมีผู้อื่นตั้งค่าเครือข่ายให้กับคุณ ให้ขอความช่วยเหลือจากบุคคลนั้น
 • หากคุณไม่เคยสร้างรหัสผ่านส่วนตัวเลย ลองตรวจสอบแบรนด์ของเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณ และไปที่เว็บไซต์ของแบรนด์นั้นเพื่อหารหัสผ่านเริ่มต้น
 • หากต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ คุณอาจโทรศัพท์ติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์ หรือตรวจสอบที่เว็บไซต์หรือคู่มือผู้ใช้ของผู้ผลิตเหล่านั้น


หากคุณกำลังใช้เครือข่าย Wi-Fi สาธารณะที่ห้องสมุด โรงแรม ร้านค้า หรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันอื่นๆ ให้ทำดังนี้

ต้องทำอย่างไร หากฉันทราบรหัสผ่านแต่เครือข่ายไม่ยอมรับ

ใน iOS ให้ทำดังนี้

 1. แตะการตั้งค่า > Wi‑Fi
 2. แตะ ไอคอนข้อมูล ถัดจากเครือข่ายที่คุณพยายามจะเข้าร่วม
 3. แตะ เลิกใช้เครือข่ายนี้ แล้วยืนยันด้วยการแตะ เลิกใช้
 4. ลองเข้าร่วมเครือข่ายอีกครั้ง

 

ใน macOS ให้ทำดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ
 2. คลิกเครือข่าย แล้วเลือก Wi-Fi ในแถบด้านข้างที่ด้านซ้าย
 3. คลิกปุ่ม ขั้นสูง
 4. เลือกเครือข่าย Wi‑Fi ที่คุณกำลังพยายามเข้าร่วม แล้วคลิกปุ่มเอาออก (–) หากระบบขอให้ยืนยัน ให้คลิกเอาออก
 5. คลิกตกลง
 6. คลิกปรับใช้
 7. ลองเข้าร่วมเครือข่ายอีกครั้ง

 

หากเครือข่ายยังคงไม่ยอมรับรหัสผ่านของคุณ ให้ทำดังนี้

วันที่เผยแพร่: