หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัสผ่าน Wi-Fi ของคุณ

เรียนรู้วิธีการดูว่าเครือข่าย Wi-Fi ต้องใช้รหัสผ่าน และควรทําอย่างไรหากคุณไม่ทราบหรือจํารหัสผ่านไม่ได้

วิธีการดูว่าเครือข่ายต้องใช้รหัสผ่าน

หากเครือข่าย Wi-Fi มีล็อค  ถัดจากชื่อ แสดงว่าเครือข่ายนั้นมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน


หากคุณไม่ทราบรหัสผ่าน Wi-Fi

หากผู้ให้บริการสายเคเบิลหรืออินเทอร์เน็ตเป็นผู้ตั้งค่าเราเตอร์ Wi-Fi ให้ทำดังนี้

 • มองหาป้ายที่ด้านข้างหรือด้านล่างของเราเตอร์ อาจมีชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านเริ่มต้นอยู่ตรงนั้น 
  ชื่อเครือข่าย (SSID): XXXXXXXXXX
  คีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน): XXXXXXXX
 • หากผู้ให้บริการของคุณให้แผ่นข้อมูลการติดตั้งมา แผ่นข้อมูลนั้นอาจมีชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านเริ่มต้นอยู่
 • ติดต่อผู้ให้บริการสายเคเบิลหรืออินเทอร์เน็ตเพื่อขอความช่วยเหลือในการกู้คืนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน Wi‑Fi

หากคุณเป็นเจ้าของเราเตอร์ Wi-Fi เอง ให้ทำดังนี้

 • หากมีผู้อื่นตั้งค่าเครือข่ายให้กับคุณ ให้ขอความช่วยเหลือจากบุคคลนั้น
 • หากคุณไม่เคยสร้างรหัสผ่านส่วนตัวเลย ลองตรวจสอบแบรนด์ของเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณ และไปที่เว็บไซต์ของแบรนด์นั้นเพื่อหารหัสผ่านเริ่มต้น
 • เมื่อต้องการรีเซ็ตรหัสผ่าน ให้ติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์ ตรวจสอบเว็บไซต์ หรือดูคู่มือเราเตอร์

หากคุณกำลังใช้เครือข่าย Wi-Fi สาธารณะที่ห้องสมุด โรงแรม ร้านค้า หรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันอื่นๆ ให้ทำดังนี้

หากคุณทราบรหัสผ่าน Wi-Fi แต่รหัสผ่านดังกล่าวใช้ไม่ได้

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > Wi‑Fi
 2. แตะ  ข้างเครือข่ายที่คุณพยายามเข้าร่วม
 3. แตะ "เลิกใช้เครือข่ายนี้" แล้วยืนยันด้วยการแตะ "เลิกใช้"
  หากคุณเห็น "เข้าร่วมเครือข่ายนี้" แทน "เลิกใช้เครือข่ายนี้" ให้ข้ามไปยังส่วนถัดไป
 4. ลองเข้าร่วมเครือข่ายอีกครั้ง

บน Mac ให้ทำดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกเครือข่าย
 2. เลือก Wi-Fi ในแถบด้านข้าง
 3. คลิกปุ่มขั้นสูง
 4. จากรายการของเครือข่ายที่ต้องการ ให้เลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณพยายามเข้าร่วม แล้วคลิกปุ่มลบ (–) และยืนยันการดําเนินการเมื่อได้รับข้อความแจ้ง
  หากคุณไม่เห็นเครือข่ายของคุณ ให้ข้ามไปยังส่วนถัดไป
 5. คลิกตกลง
 6. คลิกปรับใช้
 7. ลองเข้าร่วมเครือข่ายอีกครั้ง

หากเครือข่ายยังไม่ยอมรับรหัสผ่านของคุณ

วันที่เผยแพร่: