วิธีอัพเดท Apple TV

ดูวิธีตรวจหารายการอัพเดทหรือตั้งค่า Apple TV เพื่ออัพเดทซอฟต์แวร์ให้คุณโดยอัตโนมัติ

อัพเดท Apple TV 4K หรือ Apple TV HD

 1. ไปที่การตั้งค่า > ระบบ > รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ แล้วเลือกอัพเดทซอฟต์แวร์
 2.  หากมีรายการอัพเดท ให้เลือกดาวน์โหลดและติดตั้ง รอให้ Apple TV ของคุณดาวน์โหลดรายการอัพเดทนั้น อย่ายกเลิกการเชื่อมต่อหรือถอด Apple TV ของคุณออกจนกว่าจะอัพเดทเสร็จ
 3. หลังจากดาวน์โหลดรายการอัพเดทแล้ว Apple TV จะรีสตาร์ทแล้วเตรียมอัพเดท อย่ายกเลิกการเชื่อมต่อหรือถอด Apple TV ของคุณออกจนกว่าจะอัพเดทเสร็จ
 4. หลังจาก Apple TV เตรียมอัพเดทแล้ว อุปกรณ์จะติดตั้งรายการอัพเดทนั้น เมื่ออัพเดทเสร็จแล้ว Apple TV จะรีสตาร์ทอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

อัพเดท Apple TV (รุ่นที่ 3)

 1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > รายการอัพเดทซอฟต์แวร์
 2. เลือกอัพเดทซอฟต์แวร์
 3. หากมีการอัพเดท ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง
 4. รอให้ Apple TV ของคุณดาวน์โหลดรายการอัพเดทนั้น อย่ายกเลิกการเชื่อมต่อหรือถอด Apple TV ของคุณออกจนกว่าจะอัพเดทเสร็จ

หลังจากดาวน์โหลดรายการอัพเดท Apple TV ของคุณจะรีสตาร์ท เตรียมรายการอัพเดท และติดตั้งรายการอัพเดท เมื่ออัพเดทเสร็จแล้ว Apple TV จะรีสตาร์ทอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

อัพเดท Apple TV ของคุณโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่า Apple TV 4K หรือ Apple TV HD ให้ติดตั้งรายการอัพเดทใหม่เมื่อสามารถทำได้ เพียงไปที่การตั้งค่า > ระบบ > รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ แล้วเปิดอัพเดทอัตโนมัติ

หากต้องการอัพเดทซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติบน Apple TV (รุ่นที่ 3) ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ แล้วเปิดอัพเดทอัตโนมัติ

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

 • หากคุณไม่สามารถอัพเดท Apple TV ได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเครือข่ายอีเธอร์เน็ตแล้ว
 • หากแถบดำเนินการของรายการอัพเดทติดขัดหรือหยุดชั่วคราว อย่าถอด Apple TV ออก ให้รอนานขึ้นอีกจนกว่าจะอัพเดทเสร็จ หากคุณรอมานานกว่าหนึ่งชั่วโมงแล้ว ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple ก่อนที่คุณจะรีสตาร์ทหรือถอด Apple TV ออก
 • หากมีปัญหาในระหว่างการอัพเดท คุณอาจเห็นข้อความที่ขอให้คุณ "ลบข้อมูลการตั้งค่าทั้งหมด" หรือ "รีสตาร์ท" ลองใช้ตัวเลือกรีสตาร์ทก่อน หากคุณเห็นข้อความเดียวกันนี้อีกครั้ง ให้เลือก "ลบข้อมูลการตั้งค่าทั้งหมด"
 • สำหรับปัญหาอื่นๆ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
วันที่เผยแพร่: