อัปเดต Apple TV ของคุณ

ดูวิธีตรวจหารายการอัปเดตหรือตั้งค่า Apple TV ให้อัปเดตซอฟต์แวร์ให้คุณโดยอัตโนมัติ

อัปเดต Apple TV ของคุณโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าให้ Apple TV ติดตั้งรายการอัปเดตใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อมีให้ดาวน์โหลดได้  ไปที่การตั้งค่า > ระบบ > รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ แล้วเปิดอัปเดตอัตโนมัติ

อัปเดต Apple TV ของคุณด้วยตนเอง

  1. ไปที่การตั้งค่า > ระบบ > รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ แล้วเลือกการอัปเดตซอฟต์แวร์
  2. หากมีรายการอัปเดต ให้เลือกดาวน์โหลดและติดตั้ง  
  3. รอให้ Apple TV ดาวน์โหลดรายการอัปเดตนั้น เชื่อมต่อ Apple TV ของคุณและเสียบปลั๊กไว้จนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสมบูรณ์

หลังจากดาวน์โหลดรายการอัปเดต Apple TV จะรีสตาร์ท เตรียมรายการอัปเดต และติดตั้งรายการอัปเดต เมื่ออัปเดตเสร็จแล้ว Apple TV จะรีสตาร์ทอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

ขอรับความช่วยเหลือ

  • หากคุณไม่สามารถอัปเดต Apple TV ได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเครือข่ายอีเธอร์เน็ตแล้ว
  • หากแถบดำเนินการของรายการอัปเดตติดขัดหรือหยุดชั่วคราว อย่าถอด Apple TV ออก ให้รอต่อไปจนกว่าจะอัปเดตเสร็จ หากคุณรอมานานกว่าหนึ่งชั่วโมงแล้ว ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple ก่อนที่จะรีสตาร์ทหรือถอด Apple TV ของคุณออก
  • หากมีปัญหาในระหว่างการอัปเดต คุณอาจเห็นข้อความที่ขอให้คุณรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดหรือรีสตาร์ท ลองใช้ตัวเลือกรีสตาร์ทก่อน หากคุณเห็นข้อความเดียวกันนี้อีกครั้ง ให้เลือกรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด
  • หาก Apple TV ของคุณไม่เปิดหลังจากการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ ให้ดูสิ่งที่ควรทำ
  • สำหรับปัญหาอื่นๆ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
วันที่เผยแพร่: