อัพเดทซอฟต์แวร์บน Apple TV ของคุณ

ดูวิธีตรวจหารายการอัพเดทหรือตั้งค่า Apple TV เพื่ออัพเดทซอฟต์แวร์ให้คุณโดยอัตโนมัติ

ตรวจหารายการอัพเดท

  1. บน Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4) ให้ไปที่การตั้งค่า > ระบบ > รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ แล้วเลือกอัพเดทซอฟต์แวร์*
  2.  หากมีรายการอัพเดท ให้เลือกดาวน์โหลดและติดตั้ง รอให้ Apple TV ของคุณดาวน์โหลดรายการอัพเดทนั้น อย่ายกเลิกการเชื่อมต่อหรือถอด Apple TV ของคุณออกจนกว่าจะอัพเดทเสร็จ
  3. หลังจากดาวน์โหลดรายการอัพเดทแล้ว Apple TV จะรีสตาร์ทแล้วเตรียมอัพเดท อย่ายกเลิกการเชื่อมต่อหรือถอด Apple TV ของคุณออกจนกว่าจะอัพเดทเสร็จ
  4. หลังจาก Apple TV เตรียมอัพเดทแล้ว อุปกรณ์จะติดตั้งรายการอัพเดทนั้น เมื่ออัพเดทเสร็จแล้ว Apple TV จะรีสตาร์ทอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

*หากต้องการอัพเดทซอฟต์แวร์บน Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือ 3) ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > อัพเดทซอฟต์แวร์ หากมีการอัพเดท ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง อย่ายกเลิกการเชื่อมต่อหรือถอด Apple TV ของคุณออกจนกว่าจะอัพเดทเสร็จ

อัพเดท Apple TV ของคุณโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าให้ Apple TV ติดตั้งรายการอัพเดทใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อมีให้ดาวน์โหลดได้ เพียงไปที่การตั้งค่า > ระบบ > รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ แล้วเปิดอัพเดทอัตโนมัติ

หากต้องการอัพเดทซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติบน Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือ 3) ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > อัพเดทซอฟต์แวร์ แล้วเปิด อัพเดทอัตโนมัติ

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

  • หากคุณไม่สามารถอัพเดท Apple TV ได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเครือข่ายอีเธอร์เน็ตแล้ว
  • หากแถบดำเนินการของรายการอัพเดทติดขัดหรือหยุดชั่วคราว อย่าถอด Apple TV ออก ให้รอนานขึ้นอีกจนกว่าจะอัพเดทเสร็จ หากคุณรอมานานกว่าหนึ่งชั่วโมงแล้ว ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple ก่อนที่คุณจะรีสตาร์ทหรือถอด Apple TV ออก
  • หากมีปัญหาในระหว่างการอัพเดท คุณอาจเห็นข้อความที่ขอให้คุณ "ลบข้อมูลการตั้งค่าทั้งหมด" หรือ "รีสตาร์ท" ลองใช้ตัวเลือกรีสตาร์ทก่อน หากคุณเห็นข้อความเดียวกันนี้อีกครั้ง ให้เลือก "ลบข้อมูลการตั้งค่าทั้งหมด"
  • สำหรับปัญหาอื่นๆ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
วันที่เผยแพร่: