หากคุณไม่สามารถสตรีมหรือดูคอนเทนต์วิดีโอจาก iTunes Store หรือแอพของบริษัทอื่นได้

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่สามารถดูภาพยนตร์หรือรายการทีวีผ่าน Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อเซลลูลาร์

รีสตาร์ทเครื่อง

รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นให้ลองสตรีมหรือดาวน์โหลดคอนเทนต์อีกครั้ง

ดูวิธีรีสตาร์ท Apple TV, อุปกรณ์ iOS หรือ Mac

 

 

ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ

หากในขณะนี้คุณใช้การเชื่อมต่อเซลลูลาร์ ให้ลองเชื่อมต่อกับ Wi-Fi

ตรวจสอบว่าเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณเข้ากันได้กับระบบ 802.11a/g/n/ac หรือไม่ การเชื่อมต่อ Wi-Fi ในระดับที่ช้ากว่าอาจมีความเร็วไม่เพียงพอที่จะสตรีมคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงสุด (8 Mbit/s หรือเร็วกว่าสำหรับคอนเทนต์ HD)

ตรวจสอบกิจกรรมในเครือข่ายที่บ้านของคุณ

หากสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนๆ กำลังใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเดียวกัน ให้ขอให้พวกเขาหยุดทำกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

ในเวลาที่อุปกรณ์หลายๆ เครื่องใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเดียวกันในการทำกิจกรรมหนักๆ เช่น เล่นเกม สตรีมวิดีโอ หรือสำรองข้อมูล อาจทำให้ความเร็วเครือข่ายภายในของคุณช้าลงได้

 

ลองดูบนอุปกรณ์เครื่องอื่น

ดูว่าคุณสามารถสตรีมภาพยนต์หรือรายการทีวีได้หรือไม่เมื่อใช้อุปกรณ์เครื่องอื่นบนการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อเซลลูลาร์เดียวกัน หากไม่สามารถดูได้ แสดงว่าปัญหาอาจเกิดจากเครือข่าย ไม่ได้เกิดจากอุปกรณ์

 

ตรวจหาการขัดจังหวะบริการ

ตรวจสอบว่า iTunes Store เกิดการขัดจังหวะบริการหรือไม่ หรือตรวจสอบจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อดูว่ามีรายการการขัดจังหวะหรือไม่

หากมีการขัดจังหวะบริการ ให้ลองสตรีมหรือดูวิดีโอในภายหลัง

ลองดาวน์โหลดวิดีโอแทน

หากพบปัญหาในการสตรีมคอนเทนต์วิดีโอ คุณก็สามารถดาวน์โหลดวิดีโอนั้นได้เช่นกัน1 รายการที่ซื้อจาก iTunes Store และแอพของบริษัทอื่นบางแอพสามารถดาวน์โหลดในเบื้องหลังแล้วไปดูในภายหลังแทนได้ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการดาวน์โหลดวิดีโอจะขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์และปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ

หากต้องการดาวน์โหลดวิดีโอที่ซื้อมา ให้แตะหรือคลิก   เมื่อเทียบกับการสตรีม การดาวน์โหลดวิดีโออาจใช้เวลานานกว่าคุณจึงจะเริ่มดูได้ แต่วิธีนี้จะช่วยให้คุณดูวิดีโอได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด

1 คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคอนเทนต์ไปยัง Apple TV ได้ คุณสามารถดาวน์โหลดคอนเทนต์ HDR ได้บนอุปกรณ์ iOS บางรุ่นเท่านั้น และคุณไม่สามารถดาวน์โหลดคอนเทนต์วิดีโอ 4K ไปยังอุปกรณ์ใดๆ ได้

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: