macOS High Sierra

Privat surfning

När du använder privata surffönster sparar inte Safari din surfhistorik och begär att webbplatser inte ska spåra dig.

Öppna Safari åt mig

Öppna ett privat surffönster

 • Välj Arkiv > Nytt privat fönster, eller växla till ett fönster i Safari som redan använder privat surfning. Ett privat surfningsfönster har ett mörkt smart sökfält med vit text.

  När du använder ett fönster med privat surfning:

  • Varje flik i fönstret hålls isolerad från de övriga, så att webbplatser som är öppna i en flik inte kan spåra hur du surfar i andra flikar.

  • Safari kommer inte ihåg webbplatserna som du besöker eller din Autofyll-information.

  • Safari lagrar inte öppnar webbsidor på iCloud och de visas inte när du visar öppna flikar från andra enheter.

  • Dina senaste sökningar ingår inte i träfflistan när du använder det smarta sökfältet.

  • Objekt som du hämtar visas inte i listan över hämtade filer. (Själva objekten finns kvar på datorn.)

  • Om du använder Handoff överlämnas inte privata surfningsfönster till dina iOS-enheter eller andra datorer.

  • Safari sparar inte ändringar av cookies eller andra webbplatsdata. Safari ber även webbsidor och andra som tillhandahåller material till dessa (inklusive annonsörer) att inte spåra dig, men det är upp till webbplatserna att respektera denna begäran.

  • Insticksfiler som stöder privat surfning slutar att lagra cookies och annan spårningsinformation.

  Webbplatser kan inte ändra information som är lagrad i din enhet, så tjänster som normalt är tillgängliga på sådana webbplatser kanske fungerar annorlunda när du använder privat surfning.

  Obs! Inget ovan gäller för övriga Safari-fönster som är öppna men som inte använder privat surfning.

Öppna alltid fönster med privat surfning

 • Välj Safari > Inställningar och klicka på Allmänt. Klicka på popupmenyn Öppna Safari med och välj alternativet Ett nytt privat fönster.

Sluta använda privat surfning

 • Stäng det privata surfningsfönstret, växla till ett annat fönster som inte använder privat surfning eller välj Arkiv > Nytt fönster för att öppna ett fönster som inte använder privat surfning. Skydda din integritet ytterligare:

  • Radera alla objekt som du hämtade med ett privat surfningsfönster.

  • Stäng alla andra privata surfningsfönster som fortfarande är öppna, vilket hindrar andra personer från att använda föregående- och nästaknapparna till att visa de sidor som du besökte.

Förutom att använda privata surfningsfönster kan du hantera cookies och data som lagrats av alla webbplatser och få Safari att be alla webbplatser att inte spåra dig.

Om du glömde att använda ett privat surfningsfönster kan du rensa surfhistoriken.