macOS High Sierra

Fortsätta där du var med Handoff

Med Handoff kan du börja med något på en enhet (Mac, iOS eller Apple Watch) och sedan fortsätta med det på en annan utan att tappa koncentrationen. Du kan t.ex. titta på en webbsida på iPhone och sedan direkt fortsätta där du slutat i Safari på datorn. Du kan använda Handoff med många program från Apple, t.ex. Kalender, Kontakter, Pages och Safari. Även vissa program från andra tillverkare kan fungera med Handoff.

Handoff-symbolen från iPhone för ett program till vänster i Dock.

Om du vill använda Handoff måste dina enheter uppfylla systemkraven för Kontinuitet. Wi-Fi, Bluetooth och Handoff måste även vara aktiverade i Systeminställningar (på datorn) och i Inställningar (på iOS-enheter). Du måste vara inloggad på iCloud med samma Apple-ID på alla enheter.

Tips: När Handoff är påslaget kan du använda universella urklipp till att kopiera och klistra in text, bilder, foton och videor mellan olika enheter. Du kan också kopiera filer mellan Mac-datorer.

Slå på eller stäng av Handoff

Obs! Om alternativet Handoff inte visas på din enhet, fungerar den inte med Handoff.

  • På datorn: Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Allmänt och markera Tillåt Handoff mellan denna Mac och dina iCloud-enheter (under Senaste objekt). Stäng av funktionen genom att avmarkera alternativet.

    Öppna inställningspanelen Allmänt åt mig

  • På iPad, iPhone eller iPod touch: Öppna Inställningar > Allmänt > Handoff och aktivera Handoff genom att trycka. Stäng av funktionen genom att trycka på alternativet.

  • På Apple Watch: Öppna appen Watch på iPhone, gå till Min Watch > Allmänt och slå på Handoff genom att trycka. Stäng av funktionen genom att trycka på alternativet.

Överlämning mellan enheter

  • Från datorn till en iOS-enhet: Handoff-symbolen för det program du använder på datorn visas på iPhone (längst ned i appväxlaren) eller iPad eller iPod Touch (i slutet av Dock). Tryck på den om du vill fortsätta arbeta i appen.

  • Från en iOS-enhet eller Apple Watch till datorn: Handoff-symbolen för den app du använder på iPad, iPhone, iPod Touch eller Apple Watch visas till vänster i Dock på datorn (eller högst upp, beroende på placeringen av Dock). Klicka på symbolen om du vill fortsätta jobba i programmet.

    Du kan även snabbt växla till programmet med Handoff-symbolen genom att trycka på kommando-tabb.