macOS High Sierra

Zooma in i webbsidor

Du kan göra text och bilder större och lättare att se.

Öppna Safari åt mig

Gör innehållet större på alla webbsidor

  1. Välj Safari > Inställningar, klicka på Webbplatser och sedan på Sidzoom.

  2. Markera alla webbplatser som listas under Konfigurerade webbplatser (du kan markera flera webbplatser genom att hålla ned skift- eller kommandotangenten medan du klickar) och klicka sedan på Ta bort för att rensa listan.

    Om det inte finns något listat under Konfigurerade webbplatser har du antingen inte konfigurerat någon webbplats eller har rensat listan tidigare.

  3. Klicka på popupmenyn ”Vid besök på andra webbplatser” och välj sedan en högre procentandel.

Gör innehållet större på en viss webbplats

  • Gör allt innehåll större: Välj Safari > Inställningar för den här webbplatsen och välj ett alternativ från popupmenyn Sidzoom eller välj Innehåll > Zooma in. Du kan även dra isär fingrarna på en styrplatta som stöder gester. Safari kommer ihåg zoomnivån och använder densamma när du besöker webbplatsen igen (om du inte zoomar genom att dra isär fingrarna).

  • Gör endast texten större: Tryck på alternativtangenten medan du väljer Innehåll > Öka textstorleken. Safari kommer ihåg textstorleken och använder den när du besöker webbplatsen igen.

Öka fönstret till helskärmsläge

  • Klicka på den gröna helskärmsknappen i det övre vänstra hörnet av webbläsarfönstret, eller tryck på kontroll-kommando-F. Om du vill sluta använda programmet i helskärmsläge för du pekaren till det övre vänstra hörnet av skärmen och klickar på den gröna helskärmsknappen igen, eller trycker på kontroll-kommando-F.

Använda Safari i Split View

  • Klicka och håll på den gröna helskärmsknappen i det övre vänstra hörnet av webbläsarfönstret, dra Safari-fönstret till den sida av skärmen där du vill ha det och släpp sedan knappen. Välj ett program som stöder delad vy på den andra halvan av skärmen.