macOS High Sierra

Använda program i helskärmsläge eller Split View

I många program kan du dra nytta av precis hela skärmen genom att arbeta i helskärmsläge. Du kan också öppna ett andra program och använda de båda programmen sida vid sida i Split View. Då kan du koncentrera dig på det som finns i de öppna fönstren utan att bli distraherad av skrivbordet.

Två program sida vid sida i Split View.

Du kan enkelt nå menyraden och Dock när du behöver dem, och skrivbordet, andra program i helskärmsläge eller Split View och alla områden som du har skapat är bara ett enkelt svep bort.

Använda ett program i helskärmsläge

Vissa program har inte stöd för helskärmsläge.

 1. Klicka på den gröna knappen längst upp till vänster i programfönstret eller tryck på kontroll-kommando-F.

  Knappen för helskärmsläge.
 2. Gör något av följande i helskärmsläge:

  • Visa och göm menyraden: Flytta pekaren till eller bort från skärmens övre del om du vill komma åt menyerna i programmet.

  • Visa och göm Dock: Flytta pekaren till eller bort från skärmens nedre del, beroende på placeringen av Dock.

  • Växla mellan program i helskärmsläge: Svep åt vänster eller höger på styrplattan eller Magic Mouse. Mer information finns i Använda styrplatte- och musgester.

 3. Om du vill sluta använda programmet i helskärmsläge flyttar du pekaren till det övre vänstra hörnet av skärmen och klickar på den gröna knappen. Du kan också trycka på kontroll-kommando-F.

  Knappen för att lämna helskärmsläget.

Tips: Vill du att fönstret ska vara större, men vill inte använda helskärmsläget? Du kan maximera fönstret genom att hålla alternativtangenten nedtryckt när du klickar på den gröna maximeringsknappen . Fönstret blir större, men du kan fortfarande se menyraden och Dock. Återgå till den tidigare fönsterstorleken genom att alternativ-klicka på knappen igen.

Du kan också maximera fönstret genom att dubbelklicka på programmets namnlist. Om programmet minimeras till Dock istället kan du ändra inställningen för namnlisten i Dock-inställningar.

Använda två program i delad visning

Vissa program har inte stöd för delad visning.

 1. Håll den gröna knappen längst upp till vänster i programfönstret nedtryckt och dra fönstret till den sida där du vill ha det och släpp sedan knappen.

  Knappen för helskärmsläge.
 2. På den andra sidan av skärmen klickar du på det andra programmet som du vill jobba med.

 3. Gör något av följande i delad visning:

  • Ändra storlek på fönstren: Dra avdelaren i mitten åt vänster eller höger.

  • Byta sida: Dra fönstret till andra sidan med ett fönsters verktygsfält. Om du inte ser något verktygsfält klickar du på fönstret och flyttar sedan pekaren längst upp på skärmen.

  • Visa och göm menyraden: Om du vill komma åt menyerna i ett program flyttar du pekaren till eller bort från skärmens övre del.

  • Visa och göm Dock: Flytta pekaren till eller bort från skärmens nedre del, beroende på placeringen av Dock.

 4. Om du vill sluta använda ett program i Split View visar du menyraden och klickar på den gröna knappen högst upp till vänster i fönstret. Du kan också trycka på kontroll-kommando-F.

  Det andra programmet expanderas till helskärmsläget och kan nås via Spaces-raden. Om du vill sluta använda programmet i helskärmsläge håller du pekaren över dess miniatyr i Spaces-raden och klickar sedan på avslutsknappen högst upp till vänster i miniatyren.

Tips: Om du redan jobbar med ett program i helskärmsläge kan du snabbt välja ett annat program att jobba med i delad visning. Öppna Mission Control genom att trycka på kontroll-uppåtpil eller svepa uppåt med tre eller fyra fingrar. Dra sedan ett fönster från Mission Control till miniatyren för helskärmsprogrammet i Spaces-raden. Du kan även dra en programminiatyr till en annan i Spaces-raden.