macOS High Sierra

Göra det lättare att se vad som finns på skärmen

Om du har problem att se objekt på skärmen provar du följande förslag.

Ändra skrivbordets utseende

 • Gör skrivbordet mindre genomskinligt: Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Hjälpmedel. Klicka på Bildskärm och markera Minska genomskinlighet. De genomskinliga områdena på skrivbordet och i programfönster blir grå.

 • Välj en skrivbordsbild med färre färger eller former: Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Skrivbord och skärmsläckare. Klicka på Skrivbord, bläddra bland bildmapparna till vänster och välj en mindre stökig bild eller en enhetlig färg till höger.

 • Gör ramar mörkare: Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Hjälpmedel. Klicka sedan på Bildskärm och markera Öka kontrast. macOS minskar automatiskt genomskinligheten och gör ramarna runt knappar, rutor och andra objekt på skärmen tydligare.

 • Gör så att färger blir skönare att se på när det är mörkt: Du kanske kan använda Night Shift till att göra färgerna på skärmen varmare, så att det blir skönare för ögonen.

 • Gör pekaren större: Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Hjälpmedel. Klicka på Bildskärm och dra reglaget Markörstorlek så långt du behöver åt höger.

  Tips: Om du tappar bort pekaren på skärmen kan du flytta fingret snabbt på styrplattan eller röra musen snabbt. Pekaren blir då tillfälligt större så att du lättare ser den. Du stänger av funktionen genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel, klicka på Bildskärm och sedan avmarkera Skaka muspekaren för att hitta.

  Öppna panelen Bildskärm åt mig

Öka textstorleken

 • Öka textstorleken på e-post i Mail: Välj Mail > Inställningar i Mail och klicka på Typsnitt och färger. Klicka på Välj bredvid Typsnitt i brev och välj sedan en typsnittsstorlek i fönstret Typsnitt.

 • Öka textstorleken för meddelanden i Meddelanden: Välj Meddelanden > Inställningar i Meddelanden och klicka på Allmänt. Flytta sedan reglaget Textstorlek åt höger.

 • Öka textstorleken i andra program: I många program kan du ändra textstorleken genom att trycka på kommando-plus (+) eller kommando-minus (–). Om det inte fungerar går du till inställningarna för programmet. I t.ex. inställningspanelen Allmänt i iTunes kan du öka textstorleken för listvyn.

Förstora symboler och andra objekt

 • Öka storleken på symboler och symboltext på skrivbordet: Kontroll-klicka på skrivbordet och välj Visa visningsalternativ. Flytta sedan reglaget Symbolstorlek åt höger. Klicka på popupmenyn Textstorlek och välj en textstorlek.

 • Öka storleken på symboler och symboltext i en Finder-mapp: Markera mappen i Finder och välj Innehåll > Visa visningsalternativ. Hur du ökar storleken beror på vilken vy du använder.

  • I symbolvyn flyttar du reglaget Symbolstorlek åt höger. Klicka på popupmenyn Textstorlek och välj en textstorlek.

  • I listvyn och Cover Flow-vyn markerar du den större symbolstorleken till höger om Symbolstorlek. Klicka på popupmenyn Textstorlek och välj en textstorlek.

  • I kolumnvyn klickar du på popupmenyn Textstorlek och välj en textstorlek. Det går inte att välja någon symbolstorlek.

 • Öka storleken på objekt i sidofältet i Finder eller Mail: Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Allmänt. Klicka på popupmenyn Symbolstorlek i sidofältet och välj Stor.

Använda zoomen

 • Zooma in på skärmen: Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel och sedan på Zooma. Du kan zooma in hela skärmen eller en del av skärmen.

  • När Zooma med hjälp av kortkommandon är markerat kan du zooma in (tryck på alternativ-kommando-likhetstecken), zooma ut (tryck på alternativ-kommando-minustecken) eller snabbt växla mellan de båda inställningarna (tryck på alternativ-kommando-8).

  • När Zooma med hjälp av rullningsgesten och specialtangenter är markerat kan du zooma genom att hålla ned kontrolltangenten (eller någon annan specialtangent) och svepa uppåt med två fingrar på styrplattan.

  Mer information finns i Inställningspanelen Zooma.

 • Zooma in på webbsidor i Safari: Välj Innehåll > Zooma in i Safari, eller tryck på kommando-plustecken (+). Du kan fortsätta att zooma in genom att välja Zooma in eller trycka på kommando-plustecken flera gånger. Om du bara vill zooma in på texten och inte på bilder väljer du Zooma bara text.