macOS High Sierra

Skriva ut webbsidor

När du skriver ut eller skapar en PDF från en webbsida kan du ta med dess bakgrundsbild och -färg, och visa dess webbadress och datumet i sidhuvudet eller -foten.

Öppna Safari åt mig

  1. Välj Arkiv > Skriv ut.

  2. Välj Safari från popupmenyn med alternativ (i avdelaren) och ange alternativen för utskrift av webbsidor.

    Om popupmenyn med alternativ inte visas i en avdelare till höger om förhandsvisningen klickar du på Visa detaljer längst ned i utskriftsdialogrutan.

    Skapa en PDF av webbsidan genom att klicka på PDF längst ned i dialogrutan och välja vad du vill göra med PDF:en.