macOS High Sierra

Välja avancerade utskriftsinställningar

När du skriver ut ett dokument använder du utskriftsdialogrutan till att ställa in alternativ för hur dokumentet ska skrivas ut.

När utskriftsdialogrutan visas ser du grundläggande utskriftsalternativ – till exempel vilka sidor som ska skrivas ut och om utskriften ska vara dubbelsidig. Mer information finns i Skriva ut dokument.

Visa fler alternativ genom att klicka på Visa detaljer. Beroende på vilket program du använder och den valda skrivaren kan du se alternativ för att ändra pappersformatet för ett dokument, ställa in det förvalda pappersformatet och annat. Om anvisningarna nedan skiljer sig från vad du ser i programmet läser du dokumentationen som följde med programmet.

Välj ett alternativ från popupmenyn utskriftsalternativ. Utskriftsalternativen under avdelarlinjen ändras beroende på valt alternativ.

Ändra ett dokuments pappersstorlek

Du kan ange pappersstorleken när du skriver ut.

 • Välj Arkiv > Skriv ut. Välj en storlek om dialogrutan Skriv ut innehåller menyn Pappersstorlek.

I program som Pages och Microsoft Word kan du även ange en pappersstorlek för ett dokument. När du skriver ut är dokumentet redan formaterat för den pappersstorlek du har valt. Du kan dock välja att skala dokumentet så att det passar till pappersstorleken i skrivaren. Ställ in pappersstorleken genom att välja Arkiv > Utskriftsformat och välja en storlek från menyn Pappersstorlek.

I de flesta program innehåller menyn Pappersstorlek alternativet Hantera anpassade storlekar. Du kan läsa mer om detta alternativ i Skapa en anpassad pappersstorlek.

Ställa in förvald pappersstorlek

Om du brukar skriva ut på papper i ett visst format kan du ställa in det formatet som förvald pappersstorlek, så att det används varje gång du skriver ut. (Du kan ändå välja en annan pappersstorlek i utskriftsdialogrutan när du vill.)

Den förvalda pappersstorleken används också som sidformat varje gång du skapar ett nytt dokument i ett program, t.ex. Pages. En ändring av den förvalda pappersstorleken påverkar bara nya dokument som du skapar, inte de dokument som redan finns.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på Skrivare och skannrar.

  Öppna inställningspanelen Skrivare och skannrar åt mig

 2. Klicka på popupmenyn Förvald pappersstorlek och välj en pappersstorlek.

Handmata papper vid utskrift

Du kan välja att handmata papper när du skriver ut istället för att använda skrivarens förvalda pappersfack (om skrivaren kan handmatas).

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Klicka på knappen Visa detaljer om den visas.

 3. Välj Pappersmatare från popupmenyn Utskriftsalternativ (ligger i avdelaren).

 4. Klicka på knappen Alla sidor från och välj Manuell matning från popupmenyn.

Du kan behöva lägga till denna funktion när du installerar skrivaren så att den visar alternativet.

Skriva ut ett dokument uppochned

Om du försöker skriva ut på ett material som du inte kan placera i skrivaren i den riktning du vill använda kan du vända på det och sedan skriva ut dokumentet upp och ned. Du kan t.ex. använda den här metoden till att skriva ut på ett kuvert som inte passar i skrivaren med den del du vill skriva ut på först, eller om du vill skriva ut på papper med ovanlig form.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Klicka på knappen Visa detaljer om den visas.

 3. Klicka på popupmenyn Utskriftsalternativ (ligger i avdelaren) och välj Layout.

 4. Markera Byt sidoriktning.

Skriva ut sidor i omvänd ordning

När du skriver ut ett dokument kan du välja att skriva ut från sista sidan till första.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Klicka på knappen Visa detaljer om den visas.

 3. Klicka på popupmenyn Utskriftsalternativ (ligger i avdelaren) och välj Pappershantering.

 4. Klicka på popupmenyn Sidordning och välj Omvänd.

 5. Klicka på Skriv ut.

Förminska eller förstora ett skrivet dokument

Du kan ange en procentandel av dokumentets originalstorlek för att minska eller förstora utskriften av dokumentet.

 1. Gör något av följande:

  • Välj Arkiv > Utskriftsformat. Klicka på popupmenyn Inställningar och välj Sidinformation, klicka på popupmenyn ”Format för” och välj Alla skrivare. Detta anger dokumentets skala för samtliga dokument som skrivs ut från programmet.

  • Om Utskriftsformat inte är tillgängligt väljer du Arkiv > Skriv ut. Om knappen Visa detaljer finns klickar du på den så visas alla tillgängliga alternativ.

 2. Ange ett procenttal i rutan Storlek.

  • Om dokumentet ska skrivas ut i en större storlek än originalet anger du ett värde större än 100.

  • Ange ett värde mindre än 100 om utskriften ska vara mindre än originalstorleken.

Om du storleksändrar ett dokument kan det vara bra att förhandsgranska dokumentet innan du skriver ut det. Mer information finns i Skriva ut dokument.

Skala ett dokument så att det passar papperet i skrivaren

Du kan skala ett dokument så att det passar papperet i skrivaren. Du kan till exempel skala om ett A4-dokument så att det passar på ett papper i US Letter-formatet 8,5 x 11 tum.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Klicka på knappen Visa detaljer om den visas.

 3. Klicka på popupmenyn Utskriftsalternativ (ligger i avdelaren) och välj Pappershantering.

 4. Markera Skala till pappersstorleken, klicka på popupmenyn Pappersstorlek och välj skrivarens pappersstorlek.

  Om du bara vill skala dokumentet om det är för stort för skrivarens papper markerar du Skala endast nedåt. (Om det här alternativet är valt, och dokumentet är formaterat för papper som är mindre än det papper du har, kommer dokumentet att skrivas ut i originalstorlek.)

Du kan även skapa ett PDF eller PostScript-dokument i utskriftsfönstret. Mer information finns i Spara ett dokument som en PDF och Spara ett dokument i PostScript-format.