macOS High Sierra

Spara ett dokument som en PDF

Du kan dela ett dokument med andra personer genom att spara det i PDF-format (Portable Document Format). Även personer som inte har det program som dokumentet skapades i kan läsa det så länge de har en PDF-visare, t.ex. Förhandsvisning eller Adobe Acrobat.

 1. Öppna dokumentet som du vill spara som en PDF.

 2. Välj Arkiv > Skriv ut.

 3. Klicka på popupmenyn PDF och välj Spara som PDF.

  Klicka på popupmenyn PDF och välj Spara som PDF.
 4. Välj ett namn och en plats för PDF-filen. Skriv in den information som önskas i fälten Titel, Skapare, Ämne och Nyckelord.

  Du kan senare söka efter innehållet i de fälten med Spotlight.

 5. Skydda dokumentet med ett lösenord genom att klicka på Säkerhetsalternativ.

  Du kan välja att ett lösenord ska användas för att öppna dokumentet, kopiera från dokumentet och skriva ut dokumentet.

Tips: Om du har handlat något på webben, och ett kvitto på köpet visas på webbsidan, kan du spara kvittot som en PDF-fil istället för att skriva ut det. Öppna popupmenyn PDF och välj Spara PDF i mappen för webbkvitton. PDF-filen sparas i mappen Webbkvitton inuti mappen Dokument.