macOS High Sierra

Anpassa Safari-fönstret

Du kan ändra utseendet på Safaris fält, knappar och bokmärken så att de passar dig.

Öppna Safari åt mig

Använd favoritfältet

 • Välj Innehåll > Visa favoritfältet.

  Favoritfältet med en bokmärkesmapp. Redigera ett bokmärke eller en mapp i fältet genom att klicka och hålla. Flytta objekten i fältet genom att dra dem. Ta bort ett objekt genom att dra ut det från fältet.

Visa statusfältet

 • Välj Innehåll > Visa statusfältet. När du håller pekaren över en länk visas den fullständiga adressen i statusfältet längst ned i Safari.

  Pekaren ovanpå en länk på en webbsida, med länk-URL:en i statusfältet längst ned i fönstret.

Anpassa verktygsfältet

 • Välj Innehåll > Anpassa verktygsfältet och lägg sedan till, ta bort och ändra ordning på objekten genom att dra dem. Du kan till exempel lägga till en knapp för iCloud-flikar som visar en lista med de webbsidor som är öppna på dina andra enheter där Safari är aktiverat i iCloud-inställningar.

  • Snabbt ordna knapparna i verktygsfältet: Tryck och håll ned kommandotangenten och dra sedan knapparna åt vänster eller höger. Detta snabbval fungerar inte med knapparna för föregående och nästa, sidofältet, Top Sites, startsida, historik och hämtade filer eller det smarta sökfältet.

  • Ändra storlek på verktygsfältet: Om det visas högerpilar till höger i verktygsfältet betyder det att fönstret är för litet för att visa alla objekten i verktygsfältet. Förstora fönstret eller klicka på högerpilarna så visas resterande objekt.

  • Ta bort ett objekt från verktygsfältet: Håll ned kommandotangenten och dra ut objektet från verktygsfältet.

  • Visa eller göm verktygsfältet i helskärmsläge: Välj i helskärmsläge Innehåll > Visa alltid verktygsfältet i helskärmsläge.

Anpassa Safari ännu mer genom att välja Safari > Inställningar och sedan ändra alternativen.