macOS High Sierra

Hantera fönster på skrivbordet

När du öppnar ett program eller Finder öppnas ett fönster på skrivbordet. Bara ett program i taget är aktivt. Namnet på programmet (i fetstil) och programmenyerna visas i menyraden.

I vissa program, som Safari och Mail, kan du ha flera fönster eller flera olika typer av fönster öppna samtidigt. I macOS finns många sätt att hantera öppna program och fönster – du kan exempelvis slå ihop ett programs öppna fönster till ett fönster med flikar.

Ett exempel på ett skrivbord med flera öppna fönster.

Tips: Du kan snabbt ordna öppna fönster i ett enda lager så att du lätt ser det du behöver genom att trycka på Mission Control-tangenten (eller använda Control Strip). Flytta fönstren åt sidan genom att nypa ihop tummen och tre fingrar på styrplattan. Om du vill flytta tillbaka fönstren till deras ursprungliga platser upprepar du rörelsen.

Flytta, kantjustera och slå ihop fönster

 • Flytta ett fönster: Dra i fönstrets namnlist.

 • Kantjustera fönster: Dra ett fönster nära ett annat – när fönstret kommer nära det andra fönstret placeras de kant i kant utan att överlappa varandra. Du kan placera flera fönster bredvid varandra.

  Om du vill att fönster som ligger intill varandra ska ha samma storlek drar du den kant du vill ändra storlek på. När kanten närmar sig det intilliggande fönstrets kant justeras den automatiskt så att fönstren blir lika stora.

  Två fönster som kantjusteras längs ena sidan, genom att kanten på ett av fönstren dras mot det andra tills det stoppas och justeras efter det intilliggande fönstret
 • Slå ihop fönster: När du har flera fönster öppna i ett program kan du slå ihop dem till ett fönster med flera flikar (så länge det är samma typ av fönster). Välj Fönster > Slå ihop alla fönster i programmet.

  Om du vill att en flik ska bli ett separat fönster igen markerar du fliken och väljer Fönster > Flytta flik till nytt fönster, eller drar helt enkelt fliken ut ur fönstret.

Använda flikar i ett fönster

I många program kan du minska röran på skrivbordet genom att låta dokument öppnas i flikar istället för separata fönster.

Ett Textredigerare-fönster med tre flikar i flikfältet, placerat under formateringsfältet. En flik visar stängningsknappen. Lägg till-knappen finns längst till höger i flikfältet.
 • Ange när dokument öppnas i en flik: Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Dock.

  Öppna inställningspanelen Dock åt mig

  Klicka på popupmenyn Föredra flikar vid öppning av dokument och välj sedan ett alternativ: Alltid, Endast i helskärmsläge eller Manuellt. Som förval öppnas dokument i flikar bara när programmet är i helskärmsläge.

 • Lägg till en flik: Klicka på knappen för ny flik i flikfältet eller välj Arkiv > Ny flik om alternativet är tillgängligt.

  I vissa program kan du lägga till flikar med ett kortkommando, baserat på vilket flikalternativ som är inställt i Dock-inställningarna. När Alltid eller Endast i helskärmsläge är valt trycker du på kommando-N. När Manuellt är valt trycker du på alternativ-kommando-N.

 • Flytta mellan flikar: Klicka på en flik eller svep åt vänster eller höger i flikfältet med två fingrar. Du kan också gå till nästa eller föregående flik genom att trycka på kontroll-tabbtangenten eller kontroll-skift-tabbtangenten.

 • Visa alla flikar: Välj Innehåll > Visa alla flikar. Klicka på den flik du vill gå till i fliköversikten. Om du vill återgå till den nuvarande fliken väljer du Innehåll > Lämna fliköversikt.

 • Ändra ordning på flikar: Dra en flik åt vänster eller höger.

 • Stäng en flik: Håll pekaren på fliken och tryck på stängningsknappen .

 • Stäng alla flikar utom den aktiva: Alternativ-klicka på stängningsknappen på den flik som är aktiv.

 • Visa flikfältet i ett fönster som saknar flikar: Välj Innehåll > Visa flikfältet i ett program, om tillgängligt.

Tips: Ett snabbt sätt att öppna ett nytt fönster när Alltid eller Endast i helskärmsläge är valt för flikar i Dock-inställningarna är att trycka på alternativ-kommando-N.

Ändra storlek på och minimera fönster

 • Ändra storlek på ett fönster manuellt: Dra fönstrets kant (överkanten, nederkanten eller sidorna). Du kan också expandera ena sidan av ett fönster genom att dubbelklicka på kanten.

 • Maximera ett fönster: Håll ned alternativtangenten samtidigt som du klickar på den gröna maximeringsknappen i det övre vänstra hörnet av ett programfönster. Återgå till den tidigare fönsterstorleken genom att alternativ-klicka på knappen igen.

  Du kan även dubbelklicka på ett programs namnlist om du vill maximera fönstret (förutsatt att alternativet för att göra det har ställts in som ”zooma” i inställningspanelen Dock).

 • Minimera ett fönster: Klicka på den gula minimeringsknappen högst upp till vänster i fönstret, eller tryck på kommando-M.

  Du kan ställa in ett alternativ i inställningspanelen Dock så att fönstret minimeras när du dubbelklickar på dess namnlist.

Vissa fönster går det inte att flytta eller ändra storlek på.

Snabbt växla mellan programfönster

När många program och fönster är öppna kan det vara svårt att hitta det du vill använda. Använd kortkommandona nedan till att flytta mellan program.

 • Växla snabbt till föregående program: Tryck på kommando-tabb.

 • Rulla genom alla öppna program: Håll ned kommandotangenten, tryck på tabbtangenten och tryck sedan på vänster- eller högerpil tills det program du vill använda visas. Släpp kommandotangenten.

  Om du ångrar dig medan du rullar genom programmen och inte vill byta program trycker du på escapetangenten eller punkttangenten och släpper sedan kommandotangenten.

Stänga ett fönster

 • Klicka på den röda stängningsknappen högst upp till vänster i fönstret, eller tryck på kommando-W.

  Om flera fönster är öppna i ett program, t.ex. Safari eller Mail, stängs eller avslutas inte programmet när du stänger ett fönster. Om du vill avsluta dessa program klickar du på deras namn i menyraden och väljer Avsluta [Program]. Mer information finns i Avsluta program.

Du kan gömma eller avsluta det aktiva programmet genom att trycka på kommando-H eller kommando-Q.

Du kan arbeta med program som Kalender och Mail i helskärmsläge (så att programmet växer och fyller hela skärmen) eller öppna ett program till och använda båda två sida vid sida i delad vy. Mer information finns i Använda program i helskärmsläge eller Split View.