macOS High Sierra

Använda flikar för webbplatser

Du kan visa flera webbsidor i ett enda Safari-fönster genom öppna dem i flikar.

Öppna Safari åt mig

Safari-fönstret med flikar.
 • Öppna en ny flik: Klicka på knappen Ny flik i det övre högra hörnet (eller använd Touch Bar). Du kan välja vilken sida som öppnas på nya flikar genom att välja Safari > Inställningar, klicka på Allmänt, klicka på popupmenyn Nya flikar öppnas med och välja ett alternativ.

 • Öppna en sida i en ny flik: Kommando-klicka på en länk på en sida, en favoritsymbol eller en Top Sites-miniatyr. Du kan också kommando-klicka på tillbakaknappen eller framåtknappen för att öppna föregående eller nästa sida i en ny flik.

  Du kan även skriva i det smarta sökfältet och sedan kommando-klicka på ett objekt bland sökförslagen eller trycka på kommando-returtangenten.

  Tips: Öppna sidor i nya fönster istället för i nya flikar med kommando-kortkommandon genom att välja Safari > Inställningar, klicka på Flikar och avmarkera ⌘-klick öppnar en länk i en ny flik.

 • Öppna i nya flikar från bokmärkessidofältet: Kontroll-klicka på ett bokmärke och välj Öppna i ny flik från kontextmenyn. Du kan även kontroll-klicka på en bokmärkesmapp och välja Öppna i nya flikar.

  Öppna bokmärkessidofältet genom att klicka på sidofältsknappen i verktygsfältet och sedan på bokmärkesknappen .

 • Nåla fast en webbplats: Dra fliken med webbplatsen som du vill nåla fast till den vänstra sidan av flikfältet. Släpp den när fliken krymper och webbplatsens symbol eller initial visas.

 • Visa alla flikar i ett fönster: Visa alla öppna flikar som miniatyrer genom att klicka på knappen som visar alla flikar eller nypa ihop på styrplattan. Visa en av sidorna i full storlek genom att klicka på dess miniatyr. Stäng en flik genom att klicka på stängningssymbolen i det övre vänstra hörnet av miniatyren.

 • Växla flikar: Klicka på en flik i flikfältet (eller använd Touch Bar). Om flikarna inte får plats i flikfältet sveper du åt vänster eller höger över flikfältet så att andra flikar visas.

  Du kan även trycka på kommando-1 till kommando-9 om du vill välja en av de första nio flikarna. Aktivera inställningen i panelen Flikar i inställningspanelen Safari.

 • Öppna en flik i ett annat fönster: Dra fliken till skrivbordet eller välj Fönster > Flytta flik till nytt fönster.

  Du kan även dra fliken från ett Safari-fönster till flikfältet i ett annat fönster.

  Obs! Flikar i privata surfningsfönster kan bara flyttas till andra privata surfningsfönster. Flikar i surfningsfönster som inte är privata kan bara flyttas till andra surfningsfönster som inte är privata.

 • Omvandla alla Safari-fönster till flikar i ett enda fönster: Välj Fönster > Slå ihop alla fönster.

 • Öppna automatiskt sidor i flikar eller fönster: Välj Safari > Inställningar, klicka på Flikar och välj ett alternativ från popupmenyn Öppna sidor i flikar istället för fönster:

  • Aldrig: Länkar som är utformade för att öppna nya fönster kommer att öppna nya fönster.

  • Automatiskt: Länkar som är utformade för att öppnas i nya fönster öppnas i nya flikar.

  • Alltid: Alla länkar som i vanliga fall öppnar nya fönster öppnas i nya flikar, inklusive länkar som är utformade för att öppnas i särskilt formaterade separata fönster.

 • Stäng en flik: Placera pekaren över fliken i flikfältet och klicka sedan på stängningssymbolen till vänster på fliken.

  Om du precis har öppnat en webbplats i en ny flik kan du stänga den omedelbart genom att klicka på tillbakaknappen .

 • Öppna en nyligen stängd sida igen: Välj Historik > Senast stängda och välj webbsidan som du vill öppna igen. Det går också att välja Historik > Öppna senast stängda flik igen eller Historik > Öppna senast stängda fönster igen.