macOS High Sierra

Vad är album?

Ett album är en samling av bilder och videoklipp. Bilder skapar vissa album åt dig, och du kan själv skapa så många album du vill där du kan ordna bilder på det sätt du gillar. Du kan placera bilder i fler än ett album. Du kan även skapa smarta album som automatiskt samlar bilder åt dig utifrån kriterier du anger, till exempel nyckelord eller platser. Du kan ordna dina album i grupper genom att placera dem i mappar.

Öppna Bilder

Dina album visas i sidofältet. Markera ett om du vill visa dess innehåll i fönstret till höger. Om du vill visa album i en mapp (till exempel mappen Mina album) klickar du på visningstriangeln bredvid mappen. Om du markerar mappens namn visas också albumen i mappen i fönstret till höger. Dubbelklicka på ett album så öppnas det.

Bilder-fönster med Mina album markerat i sidofältet. De album du har skapat visas i fönstret till höger.

Tips: Om du vill få en överblick av innehållet i ett album håller du pekaren över albumet och rullar eller sveper åt vänster eller höger.

Du kan skapa följande typer av album i Bilder:

 • Vanliga album: Du skapar och namnger dessa album, och du kan lägga till de bilder och videoklipp du vill i dem. Du kan lägga till samma bild i flera album, och du kan när som helst lägga till eller radera bilder från ett album.

 • Smarta album: Dessa album samlar och visar bilder automatiskt utifrån villkor som du anger. Du kan t.ex. skapa ett smart album och ange att det ska innehålla alla bilder tagna under 2014 som också är markerade som favoriter. Bilder lägger då till de bilder som uppfyller villkoren i det smarta albumet. Varje gång du importerar nya bilder fortsätter Bilder att lägga till de som uppfyller villkoren i det smarta albumet.

 • Mappar: Du kan ordna biblioteket ytterligare genom att gruppera album i mappar. Du kan till exempel skapa mappar som innehåller album med släktträffar, eller ett album med bilder från dina fjällvandringar. Mer information om mappar finns i Gruppera album i mappar.

För att hjälpa dig hålla ordning i biblioteket skapar Bilder automatiskt album åt dig, bland annat följande:

 • Bilder: Innehåller alla bilder i biblioteket. Bilderna är sorterade enligt det datum de lades till i biblioteket. Albumet innehåller också bilder som överförts från dina andra iOS-enheter och Mac-datorer som du aktiverat iCloud-bildbibliotek eller Min bildström på.

 • Minnen: Innehåller minnen som Bilder har skapat åt dig. Om du vill visa minnen som du har märkt som favoriter kan du även klicka på knappen Favoritminnen i verktygsfältet.

 • Favoriter: Innehåller bilder du har markerat som favoriter.

 • Personer: Innehåller ansikten på personer. Bilder söker automatiskt igenom biblioteket och identifierar personer i dina bilder med hjälp av teknik för ansiktsigenkänning. Du kan namnge identifierade personer och sedan enkelt hitta och bläddra bland bilder på dina favoritpersoner.

 • Platser: Visar dina bilder som miniatyrbilder på en världskarta. Du kan klicka på en miniatyrbild så visas de bilder som togs på den platsen.

 • Importer: Innehåller de bilder du har importerat till Bilder, i den ordning som de importerades. Det här albumet uppdateras varje gång du importerar bilder.

 • Gömd: Innehåller bilder du har gömt (de ligger kvar i biblioteket men du kan inte se dem). Välj Innehåll > Visa gömda fotoalbum om du vill visa det gömda albumet.

 • Senast raderade: Innehåller de bilder du senast raderat. Det här albumet visas när du har raderat bilder. De raderade bilderna ligger kvar i albumet under ett visst antal dagar innan de raderas permanent. Du kan återskapa bilderna i albumet till biblioteket eller radera dem permanent direkt.

 • Aktivitet: Här visas senaste bilder och aktivitet, till exempel kommentarer och gillningar, på bilder du har delat med hjälp av iCloud-bilddelning.

 • Delade album: Visar alla album som du delar via iCloud-bilddelning.

 • Medietyp: Innehåller album som automatiskt samlar bilder och videor baserat på medietyp. Vilka album som visas beror på vilken typ av bild eller video du har tagit och kan inkludera videor, självporträtt, Live Photo-bilder, bilder med lång exponering, panoramabilder, filmer i slowmotion, porträtt, skärmavbilder, bildserier, animerade bilder med mera.

  Tips: Om du sparar animerade GIF-bilder i biblioteket visas de i albumet Animerat.

 • Mina album: Innehåller de fotoalbum som du skapar. Här kan även smarta album visas, som automatiskt skapas baserat på de alternativ som du väljer, till exempel ett familjealbum (visas om du använder iCloud-familjedelning), album som innehåller bilder som flyttats från iPhoto eller Aperture med mera.

 • Mina projekt: Innehåller bildspels-, bok-, kalender- och kortprojekt som du har skapat.

 • Min bildström: Innehåller bilder som förts över från Min bildström. Det visas om du har aktiverat Min bildström och stängt av iCloud-bildbibliotek.

Tips: Om du snabbt vill visa ett specifikt album väljer du Innehåll > Album > Mina album och väljer sedan det album du vill öppna.