macOS High Sierra

Formatera text i en kalender

Du kan ändra utseendet på texten på en kalendersida genom att välja olika typsnittsalternativ. Det går också att lägga till text på enskilda datum.

Öppna Bilder

Formatera text på en kalendersida

 1. Klicka på en kalender under Projekt i sidofältet.

 2. Dubbelklicka på sidan med den text du vill formatera.

 3. Markera texten och gör sedan något av följande:

  • Välj Redigera > Typsnitt > Visa typsnitt. Välj sedan de typsnittsalternativ du vill använda.

  • Klicka på alternativknappen i verktygsfältet och formatera sedan texten med reglagen i fönstret Textalternativ.

   En bild med markerad text undertill och fönstret Textalternativ till höger.

Lägga till text på ett datum

 1. Klicka på en kalender under Projekt i sidofältet.

 2. Dubbelklicka på en sida och klicka sedan på det datum som du vill lägga till text på.

 3. Skriv texten i textfältet.

  Ett kalenderdatum med text tillagd, och fönstret Textalternativ till höger.

  Om du vill formatera texten markerar du den genom att dubbelklicka på den. Använd sedan reglagen i fönstret Textalternativ.

Lägga till en bildtext till en bild i ett datum

 1. Klicka på en kalender under Projekt i sidofältet.

 2. Dubbelklicka på en sida och dubbelklicka sedan på det datum som innehåller bilden du vill lägga till text till.

  Tips: Du kan använda zoomreglaget i verktygsfältet till att göra kalendersidan större så att det blir enklare att göra ändringar.

 3. Klicka på popupmenyn Bildtext i fönstret Bildalternativ och välj en plats för bildtexten.

 4. Ange din bildtext i textfältet.

Om en varning (röd triangel) visas på en kalendersida

Om en röd triangel med ett utropstecken visas när du arbetar med en kalender finns det text som inte ryms i det tillgängliga utrymmet. Det kan bero på att typsnittet är för stort eller på att texten innehåller för många tecken.

Triangelvarningssymbol

Du rättar en varning genom att göra något av följande:

 • Minska det utrymme texten tar upp genom att ändra textens typsnitt, stil eller storlek.

 • Redigera texten så att den innehåller färre ord.