macOS High Sierra

Lägga till och ta bort bilder i en kalender

Du kan när som helst lägga till och ta bort bilder i en kalender. Om du inte vill använda en bild kan du ta bort den från en sida, eller ta bort den från hela kalenderprojektet.

Öppna Bilder

 1. Klicka på en kalender under Projekt i sidofältet.

 2. Gör något av följande:

  • Lägg till en bild i en tom bildram: Dra bilden från området Bilder längst ned på sidan till bildramen.

   Bilder-fönster som visar kalendersidor med Bilder-området i nederkanten.

   Om bilden du vill använda inte visas i området Bilder klickar du på Lägg till bilder och markerar bilden. Klicka sedan på Lägg till.

   Ändra storlek på området Bilder och hur många bilder som visas där genom att dra den övre kanten av området.

   Tips: Du kan också lägga till en bild till ett datum i kalendern genom att dra bilden till datumet. Använd zoomreglaget till att göra kalendersidan större, så blir det enklare att dra till enskilda datum.

  • Lägg till bilder i tomma ramar automatiskt: Markera en eller flera bilder i området Bilder och klicka sedan på Autofyll.

  • Lägg till bilder i alla tomma ramar på en kalendersida automatiskt: Dubbelklicka på sidan du vill redigera och klicka sedan på Autofyll.

  • Lägg till bilder i alla tomma ramar i en kalender automatiskt: Visa alla sidor i kalendern och klicka sedan på Autofyll.

  • Flytta en bild från en sida till området Bilder eller till en annan sida: Placera pekaren på bilden och klicka och håll tills bilden lyfts ut ur ramen. Dra sedan bilden till området Bilder eller till någon annan plats.

  • Ta bort en bild från området Bilder: Markera bilden genom att klicka på den och tryck sedan på backstegstangenten.

  • Ta bort en bild från en kalendersida: Dubbelklicka på sidan du vill ändra, klicka på bilden så att den markeras och tryck sedan på Radera.

  • Ta bort alla bilder som placerats på en kalendersida: Dubbelklicka på sidan du vill ändra, klicka på Rensa inplacerade bilder och sedan på Fortsätt.

  • Ta bort alla bilder som placerats i en kalender: Visa alla sidor i kalendern och klicka på Rensa inplacerade bilder. Klicka sedan på Fortsätt.

Tips: Du kan snabbt byta plats på två bilder på en sida. Placera pekaren på en bild och klicka och håll tills bilden lyfts ut ur ramen. Dra den sedan till en annan bild.