macOS High Sierra

Ordna bilder i en kalender

När du skapar en kalender tilldelar Bilder automatiskt en layout och placerar bilder på kalenderns sidor. Du kan när som helst ändra layouten på en kalendersida. Du kan också välja bakgrundsfärg för sidan.

Öppna Bilder

Ändra layouten på en kalendersida

 1. Klicka på en kalender under Projekt i sidofältet.

 2. Markera den övre halvan av en kalendersida, eller dubbelklicka på den sida som du vill ändra.

 3. Klicka på alternativknappen i verktygsfältet.

 4. Rulla genom de tillgängliga sidlayouterna och välj sedan en sidlayout genom att klicka på den.

  Det kalendertema du använder anger vilka sidlayouter som är tillgängliga.

  Kalendersida till vänster med fönstret Layoutalternativ till höger med sidlayouter.
 5. Om du vill ändra bakgrundsfärgen klickar du på en färg i färgfältet.

Ändra storlek på en bild eller lägga till ett filter

Du kan ändra storlek på en bild i dess ram och ändra hur bilden är placerad i ramen. Du kan också använda ett filter på en bild. Du kan t.ex. ändra en färgbild till svartvit.

 1. Klicka på en kalender under Projekt i sidofältet.

 2. Dubbelklicka på den månad som innehåller bilden.

 3. Gör något av följande:

  • Ändra storlek på en bild: Dubbelklicka på bilden som du vill ändra. Gör bilden större eller mindre genom att dra reglaget Zooma och beskär, och dra bilden om du vill ändra dess placering i ramen.

   Fönstret Bildalternativ med reglaget Zooma och beskär längst ned och effektalternativ överst.
  • Visa hela bilden i en ram: Kontroll-klicka på bilden och välj Anpassa bilden efter ramen. (Det här kommandot finns inte för alla teman.)

   Om du visar hela bilden i en ram kan tomma kanter visas längs bildens långsidor så att den bredaste delen av bilden ryms inuti ramen.

  • Vänd en bild i en ram: Kontroll-klicka på bilden och välj Vänd bild.

   När du vänder bilder måste du tänka på att text eller logotyper som visas på bilden kan spegelvändas.

  • Använd ett filter på bilden: Klicka på filtret.

Flytta en bild till överst eller underst på en sida

I vissa kalendersidlayouter används överlappande bildramar. Du kan ordna överlappande bilder genom att flytta dem framåt och bakåt.

 1. Klicka på en kalender under Projekt i sidofältet.

 2. Dubbelklicka på den sida som innehåller bilden.

 3. Kontroll-klicka på en bild och välj Lägg överst eller Lägg underst.