macOS High Sierra

Ändra hur bilder visas

Du kan ställa in Bilder på att visa bilder på det sätt du vill.

Öppna Bilder

Ändra sidofältet

Du kan se dina bilder, minnen, album och projekt i sidofältet. Du har möjlighet att ändra sidofältets bredd samt ordningen för album och projekt.

 • Ändra sidofältets bredd: Placera pekaren på sidofältets högerkant tills den ändras och dra sedan sidofältet till önskad storlek.

 • Ändra ordning för album och projekt: Dra album och projekt till önskad ordning.

 • Om du vill ändra ordning på avsnitt i sidofältet: Dra avsnittstiteln (Bibliotek, Album eller Projekt) i önskad ordning.

Visa andra miniatyrbilder samtidigt som du visar en enskild bild

När du visar en bild kan du visa miniatyrer för de andra bilderna i samma samling eller albumet längst ned i fönstret och använda dem till att växla mellan bilder.

 • Visa miniatyrbilder för andra bilder i en samling eller ett album: Välj Innehåll > Visa miniatyrer.

  • Rulla genom bilder: Tryck på piltangenterna eller svep åt vänster eller åt höger på en bild eller i miniatyrfältet. (Du kan också använda Touch Bar.)

  • Visa fler eller färre miniatyrer: Dra kanten på miniatyrfältet uppåt eller nedåt.

  Bilder-fönster med bilder i samma album eller samling under en bild.

Ändra storlek på miniatyrer

 • Ändra storlek på miniatyrerna för ögonblick, album och projekt: Dra zoomreglaget eller för ihop eller dra isär två fingrar på styrplattan.

Visa bilder i helskärmsläge

Du kan visa och redigera bilder i ett större helskärmsfönster.

Gör något av följande:

 • Växla till helskärmsläge: Välj Innehåll > Helskärmsläge.

 • Lämna helskärmsläget: Placera pekaren högst upp på skärmen tills menyfältet visas och välj sedan Innehåll > Lämna helskärmsläge. Du kan också trycka på escapetangenten.

 • Visa verktygsfältet i helskärmsläge: Välj Innehåll > Visa alltid verktygsfältet och sidofältet i helskärmsläge så att alternativet får en bockmarkering.

 • Göm verktygsfältet i helskärmsläge: Välj Innehåll > Visa alltid verktygsfältet och sidofältet i helskärmsläge så att bockmarkeringen försvinner.