macOS High Sierra

Formatera text i en bok

Du kan lägga till text i en fotobok och sedan ändra utseendet på texten genom att välja olika typsnittsalternativ. Du kan också kopiera och klistra in en textstil på annan text i boken.

Öppna Bilder

Lägga till eller formatera text på en boksida

 1. Klicka på en bok under Projekt i sidofältet.

 2. Dubbelklicka på den sida där du vill lägga till eller formatera text.

 3. Om sidan inte innehåller någon text klickar du på alternativknappen i verktygsfältet. Välj sedan en sidlayout som innehåller text.

 4. Skriv eller redigera text.

 5. Gör något av följande:

  • Formatera texten med verktygen i fönstret Textalternativ.

   Fönstret Textalternativ.
  • Välj Redigera > Typsnitt och välj sedan de textformateringskommandon som du vill använda.

Använda textformatering på liknande text i en bok

Du kan kopiera en textformatering och använda den på liknande text i en annan del av boken. Om du t.ex. tycker att texten i en titelruta ser bra ut kan du kopiera den formateringen till all annan titeltext i boken.

 1. Klicka på en bok under Projekt i sidofältet.

 2. Dubbelklicka på en sida och dubbelklicka sedan på den formatering som du vill kopiera.

 3. Välj Redigera > Typsnitt > Kopiera stil.

 4. Markera texten du vill ändra och välj Redigera > Typsnitt > Klistra in stil.

Textformateringen används på det markerade textfältet.

Visa eller gömma sidnumren i en bok

Om det boktema du använder innehåller sidnummer kan du välja om de ska visas eller inte i boken.

 1. Klicka på en bok under Projekt i sidofältet.

 2. Klicka på knappen Bokinställningar i verktygsfältet och markera eller avmarkera sedan kryssrutan Visa sidnummer.

  Om du använder ett tema utan sidnummer visas inte kryssrutan.

Om en varning (röd triangel) visas när du arbetar med en bok

Om en röd triangel med ett utropstecken visas när du arbetar med en bok finns det text som inte ryms i det tillgängliga utrymmet. Det kan bero på att typsnittet är för stort eller på att texten innehåller för många tecken.

Triangelvarningssymbol.

Du rättar en varning genom att göra något av följande:

 • Minska det utrymme texten tar upp genom att ändra textens typsnitt, stil eller storlek.

 • Redigera texten så att den innehåller färre ord.