macOS High Sierra

Lägga till och ta bort bilder i ett kort

Du kan när som helst lägga till eller ta bort bilder från ett kort.

Öppna Bilder

 1. Klicka på ett kort under Projekt i sidofältet.

 2. Välj en kortsida genom att klicka på Framsida, Insida eller Baksida (sidalternativen beror på vilken typ av kort du skapar).

 3. Gör något av följande:

  • Lägg till en bild i en tom bildram: Dra bilden från området Bilder längst ned på sidan till bildramen.

   Ett kort med en markerad bild och knappen Lägg till bilder längst ned till höger.

   Om bilden du vill använda inte visas i området Bilder klickar du på Lägg till bilder och markerar bilden. Klicka sedan på Lägg till.

   Ändra storlek på området Bilder och hur många bilder som visas där genom att dra den övre kanten av området.

  • Lägg till bilder i tomma ramar automatiskt: Markera en eller flera bilder i området Bilder och klicka sedan på Autofyll.

  • Lägg till bilder i alla tomma ramar på en kortsida automatiskt: Klicka på Autofyll.

  • Flytta en bild från en sida till området Bilder eller till en annan sida: Placera pekaren på bilden och klicka och håll tills bilden lyfts ut ur ramen. Dra sedan bilden till området Bilder eller till någon annan plats.

  • Ta bort en bild från området Bilder: Markera bilden genom att klicka på den och tryck sedan på backstegstangenten.

  • Ta bort en bild från en kortsida: Dubbelklicka på sidan du vill ändra, klicka på bilden så att den markeras och tryck sedan på Radera.

  • Ta bort alla bilder som placerats på en kortsida: Klicka på Rensa inplacerade bilder och sedan på Fortsätt.

Tips: Du kan snabbt byta plats på två bilder på en sida. Placera pekaren på en bild och klicka och håll tills bilden lyfts ut ur ramen. Dra den sedan till en annan bild.