macOS High Sierra

Exportera bilder, videor och bildspel

Exportera bilder i ett visst format

Du kan exportera bilder så att du kan importera dem till andra program och arbeta med dem där. Du kan även exportera en Live Photo-bild som en stillbild. Du kan välja storlek och format för de exporterade bilderna.

Öppna Bilder

 1. Markera de objekt som du vill exportera.

 2. Välj Arkiv > Exportera > Exportera [antal] bilder.

 3. Klicka på popupmenyn Bildtyp och välj filtyp för de exporterade bilderna.

  • JPEG skapar filer i mindre storlek som är lämpliga för webbplatser och andra bildprogram.

  • TIFF är ett icke-förstörande filformat som fungerar bra för överföring av bilder mellan datorer och program.

  • PNG är ett annat icke-förstörande filformat som är populärt för webbilder.

 4. Klicka på popupmenyn Filnamn och välj namn för de exporterade filerna (det här steget är valfritt).

  Du kan namnge de exporterade filerna efter de titlar du gett dem i Bilder, deras filnamn, eller ett filnamn med en stigande sifferserie. Om du väljer Sekventiell kan du ange text som visas före varje nummer (t.ex. Födelsedag01, Födelsedag02 o.s.v.).

 5. Klicka på popupmenyn Format för underliggande mapp och välj hur de exporterade filerna ska delas upp i mappar.

  Om du t.ex. exporterar bilder från flera olika ögonblick kan du låta Bilder exportera varje ögonblick som en undermapp som får samma namn som ögonblicket. Välj Inget om du vill exportera bilderna som enskilda filer utan undermappar.

 6. Klicka på Exportera.

 7. Välj var de exporterade bildfilerna ska sparas och klicka sedan på Exportera.

Tips: Om du är inloggad på iCloud och har iCloud Drive påslaget kan du exportera bildfiler till iCloud Drive och sedan komma åt dem från valfri Mac-dator, iOS-enhet eller Windows-dator som du har ställt in för användning med iCloud Drive. Läs mer i Lagra dokument med iCloud Drive.

Exportera bilder i originalformatet

Du kan exportera bilder i det filformat de hade när du importerade dem till Bilder-biblioteket. En Live Photo-bild exporteras som två separata filer: en stillbildsfil och en videofil.

 1. Markera bilderna som du vill exportera.

 2. Välj Arkiv > Exportera > Exportera oförändrade original.

 3. Markera kryssrutan Exportera IPTC som XMP om du vill exportera IPTC-information (tilldelade IPTC-metadata och nyckelord) som en tillhörande XMP-fil.

  Dialogrutan Exportera original med exporteringsalternativ.
 4. Klicka på popupmenyn Filnamn och välj namn för de exporterade filerna (det här steget är valfritt).

  Du kan namnge de exporterade filerna efter de titlar du gett dem i Bilder, deras filnamn, eller ett filnamn med en stigande sifferserie. Om du väljer Sekventiell kan du ange text som visas före varje nummer (t.ex. Födelsedag01, Födelsedag02 o.s.v.).

 5. Klicka på popupmenyn Format för underliggande mapp och välj hur de exporterade filerna ska delas upp i mappar.

  Om du t.ex. exporterar bilder från flera olika ögonblick kan du låta Bilder exportera varje ögonblick som en undermapp som får samma namn som ögonblicket. Välj Inget om du vill exportera bilderna som enskilda filer utan undermappar.

 6. Klicka på Exportera.

 7. Välj var de exporterade bildfilerna ska sparas och klicka på Exportera original.

Exportera en bild som en skrivbordsbild

Du kan markera en bild och använda den som skrivbordsbild.

 1. Markera bilderna som du vill exportera.

 2. Klicka på delningsknappen i verktygsfältet och välj Ställ in skrivbordsbild.

Exportera videor

Du kan exportera videor så att du kan dela dem eller arbeta med dem i andra program. När du exporterar en video kan du välja filmkvalitet och om metadata som titel eller beskrivning ska inkluderas i den exporterade filmen.

 1. Markera de videor som du vill exportera.

 2. Välj Arkiv > Exportera > Exportera [antal] videor.

 3. Klicka på popupmenyn Filmkvalitet och välj videoformat för de exporterade videofilerna.

  Dialogrutan Exportera original med exporteringsalternativ.

  SD (480p) fungerar bra för en vanlig TV. Om bildspelet ska spelas upp på en HDTV eller HD-bildskärm väljer du något av följande HD-format: 720p eller 1080p. På TV-apparater och bildskärmar i Ultra HD används 4K.

 4. Klicka på popupmenyn Filnamn och välj namn för de exporterade filerna (det här steget är valfritt).

  Du kan namnge de exporterade filerna efter de titlar du gett dem i Bilder, deras filnamn, eller ett filnamn med en stigande sifferserie. Om du väljer Sekventiell kan du ange text som visas före varje nummer (t.ex. Födelsedag01, Födelsedag02 o.s.v.).

 5. Klicka på popupmenyn Format för underliggande mapp och välj hur de exporterade filerna ska delas upp i mappar.

  Om du t.ex. exporterar videor från flera olika ögonblick kan du låta Bilder exportera varje ögonblick som en undermapp som får samma namn som ögonblicket. Välj Inget om du vill exportera videorna som enskilda filer utan undermappar.

 6. Klicka på Exportera.

 7. Välj var de exporterade videofilerna ska sparas och klicka på Exportera.

Tips: Om du är inloggad på iCloud och har iCloud Drive påslaget kan du exportera bildfiler till iCloud Drive och sedan komma åt dem från valfri Mac-dator, iOS-enhet eller Windows-dator som du ställt in för användning med iCloud Drive. Läs mer i Lagra dokument med iCloud Drive.

Exportera bildspel

Du kan exportera bildspel och dela dem med andra. När du exporterar ett bildspel skapar Bilder en filmfil med det videoformat som du väljer.

 1. Klicka på ett bildspel under Projekt i sidofältet.

 2. Klicka på Exportera i verktygsfältet, eller klicka på Arkiv-menyn och välj Exportera > Exportera bildspel.

 3. Ange ett filnamn för bildspelsfilmen i fältet Spara som.

 4. Klicka på popupmenyn Format och välj filtyp för den exporterade filmen.

  SD (480p) fungerar bra för en vanlig TV. Om bildspelet ska spelas upp på en HDTV eller HD-bildskärm väljer du något av följande HD-format: 720p eller 1080p.

 5. Om du vill exportera bildspelsfilmen till iTunes så att du kan överföra den till en annan enhet markerar du kryssrutan Skicka automatiskt till iTunes.

 6. Välj var den exporterade bildspelsfilmen ska sparas och klicka sedan på Spara.

Tips: Om du snabbt vill exportera en grupp bilder till skrivbordet markerar du de bilder du vill ha och drar sedan markeringsindikatorn i fönstrets övre högra hörn till skrivbordet.

Markeringsindikator som visar att tre bilder har markerats.