macOS High Sierra

Lagra mapparna Skrivbord och Dokument i iCloud Drive

Med iCloud Drive kan du lagra alla typer av dokument säkert på iCloud och komma åt dem från alla dina datorer och iOS-enheter. Om du vill kan du låta alla filer i mapparna Skrivbord och Dokument lagras automatiskt i iCloud Drive. På det viset kan du spara filer precis där du brukar ha dem, och då blir de tillgängliga på alla dina datorer och iOS-enheter.

Du kan även använda iCloud Drive på iCloud.com från en webbläsare på en Mac eller Windows-dator.

Ställa in iCloud Drive

Om du inte har ställt in iCloud Drive ännu på den här datorn kan du göra det nu i inställningspanelen iCloud.

Den första gången du väljer iCloud Drive-funktionen på någon av dina enheter blir du ombedd att uppgradera. När du uppgraderar flyttas dina dokument och data som för närvarande lagras på iCloud till iCloud Drive. Om du inte blir ombedd att uppgradera är ditt konto redan uppgraderat.

Viktigt: Efter att ha uppgraderat till iCloud Drive blir de av dina dokument som lagras där tillgängliga på dina datorer och iOS-enheter som uppfyller minimikraven på systemet och där iCloud Drive är påslaget. Dina dokument i iCloud Drive finns även på iCloud.com.

Du kan använda iCloud Drive på Mac-datorer (OS X 10.10 eller senare), iOS-enheter (iOS 8 eller senare) samt Windows-datorer med iCloud för Windows (Windows 7 eller senare krävs). Datorerna och enheterna måste vara inloggade på iCloud med samma Apple-ID.

Om du har enheter där iCloud Drive inte är påslaget hålls alla dokument och data på dem inte uppdaterade i förhållande till de dokument och data som finns på dina enheter där iCloud Drive är påslaget.

Lagra mapparna Skrivbord och Dokument i iCloud Drive

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på iCloud och klicka sedan på Alternativ bredvid iCloud Drive.

  Öppna inställningspanelen iCloud åt mig

  Om du inte ser Alternativ bredvid iCloud Drive måste du kontrollera att iCloud Drive är påslaget.

 2. Markera Mapparna Skrivbord och Dokument.

När du har markerat Mapparna Skrivbord och Dokument flyttas mapparna Skrivbord och Dokument till iCloud Drive. De visas även i avsnittet iCloud Drive i sidofältet i Finder.

Arbeta med filer och mappar i iCloud Drive

iCloud Drive visas i sidofältet i Finder där du kan markera den för att se vad den innehåller. Den innehåller mappar som skapas automatiskt för de program som har stöd för iCloud Drive, som Förhandsvisning, Textredigerare, Pages, Numbers och Keynote. Den kan även innehålla mappar som du skapar och filer som du sparar eller flyttar till iCloud Drive eller dess mappar.

iCloud Drive innehåller dessutom mapparna Skrivbord och Dokument om du har markerat Mapparna Skrivbord och Dokument i inställningspanelen iCloud.

När Mapparna Skrivbord och Dokument är påslaget kan dina mappar och filer visas med statusindikatorer bredvid mapp- eller filnamnen i Finders fönster. Mer information finns i Visa fil-, mapp- och hårddiskinformation.

 • Placera dokument i programmappar: Du kan dra dokument till programmapparna i iCloud Drive och skapa mappar i dessa mappar, men varje programmapp får bara innehålla dokument som programmet kan öppna. Mappen Förhandsvisning kan t.ex. innehålla PDF-filer och olika typer av bildfiler, men inte några filmer eller musikfiler.

 • Hämta objekt som bara lagras i iCloud Drive: Kontroll-klicka på objekten som du vill hämta (de indikeras av statussymbolen På iCloud ) och välj Hämta nu.

  När objekten har hämtats till datorn kan du arbeta med dem utan någon internetanslutning.

 • Flytta objekt till datorn och ta bort dem från iCloud Drive: Dra filer och mappar från iCloud Drive till en mapp utanför iCloud Drive, t.ex. Hämtade filer, Filmer, Musik och Bilder. Objekten kopieras till datorn och tas bort från iCloud Drive på alla dina enheter som har ställts in för iCloud. Om du ångrar dig kan du dra tillbaka objekten till iCloud Drive.

  Objekt som du lägger i mappen Dokument eller på skrivbordet lagras i iCloud Drive om du har markerat Mapparna Skrivbord och Dokument i inställningspanelen iCloud.

Du kan även använda iCloud Drive när du sparar ett nytt dokument eller öppnar ett dokument i ett program. Klicka bara i iCloud Drive i sidofältet i dialogrutan Spara eller Öppna som visas när du har valt Arkiv > Spara eller Arkiv > Öppna.

Om iCloud-lagringen är full

Om det inte går att flytta eller spara ett dokument i iCloud Drive kanske ditt iCloud-lagringsutrymme är fullt. Dokumentet ligger kvar på datorn och överförs till iCloud Drive när mer utrymme blir tillgängligt.

iCloud Drive delar iCloud-lagringen med iCloud-bildbibliotek, säkerhetskopior för iOS-enheter, meddelanden och bilagor i iCloud Mail (ditt @icloud.com-e-postkonto) med mera.

 • Du kan få mer utrymme genom att uppgradera lagringsutrymmet. Du kan också ta bort objekt som du inte behöver lagra i iCloud Drive. Mer information finns i Hantera lagring i iCloud.