macOS High Sierra

Säkerhetskopiera Bilder-biblioteket

Även om du använder iCloud-bildbibliotek är det viktigt att alltid säkerhetskopiera biblioteket lokalt med någon av följande metoder:

  • Använd Time Machine: När du har ställt in Time Machine säkerhetskopierar det automatiskt filerna på datorn. Om bilderna i Bilder-biblioteket någon gång går förlorade kan du återskapa dem från Time Machine-säkerhetskopian. Om du vill veta mer om hur du ställer in Time Machine öppnar du Time Machine i mappen Program och öppnar Hjälp-menyn.

    VARNING: Om ett Bilder-bibliotek finns på en extern enhet ska du inte säkerhetskopiera enheten med Time Machine. Behörigheterna för ditt Bilder-bibliotek kan stå i konflikt med behörigheterna för Time Machine-säkerhetskopian.

  • Kopiera biblioteket till en extern lagringsenhet manuellt: Dra Bilder-biblioteket (som förval i mappen Bilder på datorn) till lagringsenheten för att skapa en kopia.

Om du har fler än ett bildbibliotek ser du till att säkerhetskopiera alla.

Viktigt: Om några av bildfilerna är lagrade utanför bildbiblioteket (kallas för refererade filer) säkerhetskopieras inte de filerna när du säkerhetskopierar biblioteket. Se till att säkerhetskopiera de filerna separat. Du kan göra det enklare att säkerhetskopiera alla bildfiler samtidigt genom att samla ihop de refererade filerna i biblioteket. Mer information finns i Ändra var Bilder lagrar dina filer.