macOS High Sierra

Säkerhetskopiera filer med Time Machine

Med Time Machine kan du säkerhetskopiera hela datorn, inklusive systemfiler, program, musik, bilder, e-brev och dokument. När Time Machine är på säkerhetskopierar den automatiskt datorn och gör säkerhetskopior av dina filer timvis, dagligen och veckovis.

När du använder Time Machine på en dator som har APFS (Apple File System)-format sparar Time Machine inte bara en kopia av allt på skivan med säkerhetskopior, den sparar även lokala ögonblicksbilder av filer som ändras på den inbyggda skivan, så att du kan återställa tidigare versioner. Dessa lokala ögonblicksbilder sparas varje timme (så länge du inte avmarkerar Säkerhetskopiera automatiskt) och de lagras på datorns inbyggda hårddisk.

Obs! Om du använder APFS skapas lokala ögonblicksbilder på APFS-skivan, oavsett om skivan finns i en bärbar eller stationär Mac.

Om du råkar radera eller ändra en fil av misstag kan du använda Time Machine till att återskapa den.

När du öppnar Time Machine visas en suddig skärm med flera Finder-fönster staplade på varandra. De representerar säkerhetskopior. Navigera bland säkerhetskopieringarna med pilarna (eller klicka på tidslinjen över säkerhetskopieringar till höger) och välj vilka filer du vill återskapa.

Även om Time Machine gör lokala ögonblicksbilder på datorer som använder APFS-format bör du även säkerhetskopiera dina filer till en annan plats än den inbyggda hårddisken, t.ex. till en extern hårddisk, en nätverkshårddisk eller en Time Capsule. På så vis kan du återskapa hela systemet till en annan Mac om något händer med den inbyggda skivan eller datorn.

  1. Anslut en extern hårddisk till datorn och slå på den.

    Du tillfrågas om du vill säkerhetskopiera din dator på hårddisken.

  2. Klicka på Använd som hårddisk för säkerhetskopiering och följ anvisningarna i Time Machine-inställningarna.

    Öppna inställningspanelen Time Machine genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Time Machine.

    Öppna inställningspanelen Time Machine åt mig