macOS High Sierra

Visa bilder

Bilder använder vyerna Ögonblick, Samlingar och År till att automatiskt ordna dina bilder och videor efter när och var de tagits, så att det blir enkelt att hitta just de bilder du letar efter. Ett ögonblick är en grupp bilder och videor som tagits ungefär samtidigt och på samma plats – t.ex. en eftermiddag på stranden. En samling är en grupp ögonblick som hör ihop – t.ex. hela strandsemestern. I vyn År grupperas alla bilder som tagits samma år, så att du får en snabb överblick över hela ditt bibliotek. Du kan också visa enskilda bilder så att du kan se detaljer och göra redigeringar.

Bilder-fönster som visar bilder ordnade i samlingar.

Öppna Bilder

Fråga Siri. Säg något i stil med: ”Öppna appen Bilder.” Läs mer om Siri.

Visa dina bilder

 • Visa bilder ordnade efter ögonblick, samlingar och år: Klicka på Bilder i sidofältet, klicka sedan på Ögonblick, Samlingar eller År i verktygsfältet. Klicka på ett ögonblick, en samling eller ett år så visas bilderna. Nyp ihop eller dra isär med två fingrar på styrplattan på ögonblicket, kollektionen eller året om du vill byta vy.

  Bilder-fönster med bilder i ett ögonblick.
 • Rulla uppåt eller nedåt i ett ögonblick: Tryck på upp- eller nedåtpil på tangentbordet. Om du använder en styrplatta sveper du uppåt eller nedåt med två fingrar.

 • Visa specifika bilder i ett ögonblick: Klicka på popupmenyn Visar och välj sedan den typ av objekt du vill visa (till exempel Favoriter). Du kan även välja ett nyckelord som är kopplat till dina bilder. Du kan välja flera objekt från popupmenyn Visar och på det sättet visa exakt de bilder du vill. Mer information om att använda nyckelord till att identifiera bilder finns i Hitta bilder med nyckelord.

Visa enskilda bilder

 • Visa en bild: Dubbelklicka på miniatyren för en bild.

  Bilder-fönstret med en enskild bild.
 • Zooma in eller ut i en bild: Dra zoomreglaget eller för ihop eller dra isär två fingrar på styrplattan. Du kan flytta den inzoomade bilden genom att dra.

  Verktygsfält med zoomreglage.
 • Visa den information som är kopplad till en bild: Klicka på info-knappen i verktygsfältet.

  Om du vill veta mer om infofönstret läser du Lägga till titlar, beskrivningar med mera till bilder.

 • Gör en bild till favorit: Klicka på favoritknappen i verktygsfältet. Bilden visas i albumet Favoriter.

 • Visa eller göm namnet på personer i bilden: Välj Innehåll > Visa ansiktsnamn. Namnen på de personer som identifieras i bilden visas. Om ett namnlöst ansikte finns med i bilden kan du klicka i rutan och ange personens namn. Personer som du namnger läggs till i albumet Personer.

 • Lägg till en bild i ett nytt eller befintligt album: Välj Bild > Lägg till i och välj sedan Nytt album eller ett befintligt album. Du kan även dra bilder till ett befintligt album i sidofältet.

 • Visa platsen där en bild har tagits på en karta: Rulla ned till Platser om du vill visa bildminiatyren på en karta. Dubbelklicka på miniatyrbilden om du vill visa bilden på en större karta. Dubbelklicka på den igen om du vill zooma in eller visa den i ett rutnät. Klicka på Visa bilder i närheten så visas andra bilder som tagits i närheten.

 • Visa fler bilder av personer i bilden: Rulla ned till Personer så kan du se de personer som har hittats på bilden. Dubbelklicka på en persons ansikte så visas andra bilder på den personen.

 • Visa relaterade bilder: Rulla ned till Relaterat om du vill se liknande bilder från andra tidpunkter på den platsen. Dubbelklicka på gruppen med relaterade bilder om du vill visa bilderna.

Spela upp ett snabbildspel

Du kan snabbt spela upp ett bildspel med bilderna i en samling eller ett ögonblick. Du kan välja ett tema och musik för bildspelet, men det går inte att anpassa det ytterligare.

Om du vill skapa ett anpassat bildspel som du kan spara eller exportera skapar du ett bildspelsprojekt. Om du vill veta mer om hur du skapar ett bildspelsprojekt läser du Skapa och arbeta med bildspel.

 1. Välj bilder i ett ögonblick och välj sedan på Arkiv > Visa bildspel.

 2. Klicka på Teman och välj ett tema.

  En förhandsvisning av temat visas på panelen.

 3. Klicka på Musik och välj önskad låt. Du stänger av musiken genom att klicka på låten igen så att den avmarkeras.

 4. Klicka på Visa bildspel.

Du stoppar uppspelningen av bildspelet genom att trycka på escape-tangenten. Du kan också hoppa framåt eller bakåt genom bilderna genom att trycka på piltangenterna och pausa bildspelet genom att trycka på mellanslagstangenten.

Visa Live Photo-bilder

Med vissa iPhone-modeller kan du ta Live Photo-bilder som består av en stillbild och stunden precis före och efter bilden. Du kan importera en Live Photo-bild till Bilder och sedan visa, redigera och dela den, eller ändra den till en stillbild.

 • Öppna en Live Photo-bild: Dubbelklicka på miniatyren för bilden.

 • Spela upp en Live Photo-bild: Placera muspekaren över miniatyren för bilden eller över Live Photo-brickan när du visar en bild. Om du har en Force Touch-styrplatta klickar du hårt på en Live Photo-bild. (Du kan också klicka på bildminiatyren i Touch Bar.)

 • Gör en Live Photo-bild till en stillbild: Markera bilden och välj Bild > Stäng av Live Photo. Du kan spela upp Live Photo-bilden igen genom att markera bilden och välja Bild > Slå på Live Photo.

Om du vill veta mer om att redigera en Live Photo-bild läser du Redigera en Live Photo-bild.

Om du använder Live Photo-bilder i trycksaksprojekt, t.ex. i böcker, kort eller kalendrar, visas de som stillbilder när de skrivs ut.

Visa bildserier och välja en enskild bild att arbeta med

Med vissa modeller av iPhone, iPad och iPod touch kan du ta en bildserie i snabb följd, vilket gör det möjligt att få en bra bild av objekt som rör sig snabbt. När du importerar en bildserie till Bilder visas den i det importerade ögonblicket och i albumet Bildserier. När du öppnar en bildserie kan du visa alla de enskilda bilderna i serien och välja ut favoriter som du kan arbeta vidare med en och en.

 1. Dubbelklicka på bildserien i ögonblicket eller i albumet Bildserier i sidofältet.

 2. Du väljer en bild från bildserien genom att klicka på Gör ett val-knappen i det övre vänstra hörnet av bilden.

 3. Klicka på alla de bilder som du vill spara som enskilda bilder. Markera sedan bilden genom att klicka på cirkeln i det nedre högra hörnet.

 4. Klicka på Klar när du har markerat de bilder som du vill använda som enskilda bilder.

 5. Gör något av följande:

  • Behåll de markerade bilderna och radera de andra i bildserien: Klicka på Behåll endast markering.

   De markerade bilderna visas enskilt i ögonblicket och de omarkerade bilderna placeras i albumet Senast raderade. Bildserien visas inte längre i ögonblicket eller i albumet Bildserier.

  • Visa de markerade bilderna enskilt och behåll alla bilder i bildserien: Klicka på Behåll alla.

   De markerade bilderna visas enskilt samtidigt som bildserien behålls oförändrad.

Visa eller gömma bilder

Du kan gömma valda bilder och bara visa dem när du vill titta på dem. Det kan vara praktiskt att gömma en bild om du inte vill använda den men inte är säker på om du vill radera den.

 • Göm bilder: Markera bilden eller bilderna och välj Bild > Göm [antal] bilder. Klicka sedan på Göm bilder.

  De markerade bilderna försvinner från ögonblicken, men de raderas inte.

 • Visa gömda bilder: Välj Innehåll > Visa albumet Gömda.

  Albumet Gömda visas tillsammans med övriga album. Om du vill sluta gömma bilder i det markerar du dem och väljer sedan Bild > Göm inte [antalet] bilder.

Tips: Du kan använda kortkommandon på tangentbordet till att snabbt utföra många vanliga åtgärder i Bilder. Om du vill visa alla kortkommandon som du kan använda läser du Kortkommandon. Om datorn har en Touch Bar kan du använda den till att visa bilder, göra ändringar med mera. Om du vill veta mer läser du Använda Touch Bar.