macOS High Sierra

Ordna bilder på ett kort

När du skapar ett kort tilldelar Bilder automatiskt en layout och placerar bilder på kortets sidor. Du kan när som helst ändra layouten på en kortsida. Du kan också välja bakgrundsfärg för sidan.

Öppna Bilder

Byt layout för ett kort

 1. Klicka på ett kort under Projekt i sidofältet.

 2. Välj kortsidan du vill ändra genom att klicka på Framsida, Insida eller Baksida.

 3. Klicka på alternativknappen i verktygsfältet.

 4. Gör något av följande:

  • Ändra ett vikt eller enkelt kort: Klicka på en sidlayout.

   Fönstret Layoutalternativ för ett kort.
  • Ändra bakgrundsfärgen på ett kort: Klicka på en bakgrundsfärg.

Ändra storlek på en bild eller lägga till ett filter

Du kan ändra storlek på en bild och ändra hur bilden visas i dess ram. Du kan också använda ett filter på en bild. Du kan t.ex. ändra en färgbild till svartvit.

 1. Klicka på ett kort under Projekt i sidofältet.

 2. Välj en kortsida genom att klicka på Framsida, Insida eller Baksida (sidalternativen beror på vilken typ av kort du skapar).

 3. Dubbelklicka på bilden du vill ändra så öppnas fönstret Bildalternativ.

  Fönstret Bildalternativ för ett kort, med reglaget Zooma och beskär längst ned och effektalternativ överst.
 4. Gör något av följande:

  • Använd ett filter: Klicka på ett filter.

  • Ändra storlek på en bild: Gör bilden större eller mindre genom att dra reglaget Zooma och beskär, och dra bilden om du vill ändra dess placering i ramen.

  • Vänd en bild i en ram: Kontroll-klicka på bilden och välj Vänd bild.

   När du vänder bilder måste du tänka på att text eller logotyper som visas på bilden kan spegelvändas.

  • Visa hela bilden i en ram: Kontroll-klicka på bilden och välj Anpassa bilden efter ramen. (Det här kommandot finns inte för alla teman.)

   Om du visar hela bilden i en ram kan tomma kanter visas längs bildens långsidor så att den bredaste delen av bilden ryms inuti ramen.

Flytta en bild till överst eller underst på en sida

I vissa sidlayouter för kort används överlappande bildramar. Du kan ordna överlappande bilder genom att flytta dem framåt och bakåt.

 1. Klicka på ett kort under Projekt i sidofältet.

 2. Välj en kortsida genom att klicka på Framsida, Insida eller Baksida (sidalternativen beror på vilken typ av kort du skapar).

 3. Kontroll-klicka på en bild och välj Lägg överst eller Lägg underst.