macOS High Sierra

Ordna bilder på en boksida

När du skapar en bok tilldelar Bilder automatiskt en layout för varje sida och placerar bilder på bokens sidor. Du kan när som helst ändra layouten på en sida.

Öppna Bilder

Ändra layouten på en boksida

 1. Klicka på en bok under Projekt i sidofältet.

 2. Dubbelklicka på den sida som du vill ändra.

 3. Klicka på alternativknappen nedanför den sida du vill ändra.

 4. Rulla genom de tillgängliga sidlayouterna och klicka sedan på den sidlayout som du vill använda.

  Dubbelsidigt utvik i en bok med fönstret Layoutalternativ framför det.

  Det boktema du använder anger vilka sidlayouter som är tillgängliga.

 5. Om du vill ändra bakgrundsfärgen klickar du på en färg i färgfältet.

Ändra storlek på en bild i en ram

Du kan göra en bild större eller mindre i en bildram.

 1. Klicka på en bok under Projekt i sidofältet.

 2. Dubbelklicka på den sida som innehåller bilden.

 3. Gör något av följande:

  • Ändra storlek på en bild: Dubbelklicka på bilden som du vill ändra. Gör bilden större eller mindre genom att dra reglaget Zooma och beskär, och dra bilden om du vill ändra dess placering i ramen.

  • Visa hela bilden i en ram: Kontroll-klicka på bilden och välj Anpassa bilden efter ramen. (Det här kommandot finns inte för alla teman.)

   Om du visar hela bilden i en ram kan tomma kanter visas längs bildens långsidor så att den bredaste delen av bilden ryms inuti ramen.

  • Vänd en bild i en ram: Kontroll-klicka på bilden och välj Vänd bild.

   När du vänder bilder måste du tänka på att text eller logotyper som visas på bilden kan spegelvändas.

Lägga till ett filter eller en ram till en bild

Du kan använda ett filter på en bild i en bok. Filtren används bara på bilden i boken, och inte någon annanstans där bilden visas i biblioteket. I vissa sidlayouter kan du också lägga till ramar och bildtexter för bilder.

 1. Klicka på en bok under Projekt i sidofältet.

 2. Dubbelklicka på den sida som innehåller bilden.

 3. Dubbelklicka på bilden som du vill ändra.

 4. Klicka på ett filter eller en ram så används det på bilden. Kantalternativ finns inte tillgängliga i alla teman.

  Fönstret Bildalternativ med ramalternativ överst.

Tips: Om du vill rotera, förbättra, retuschera eller redigera en bild som används i en bok på något annat sätt klickar du på Redigera bild så öppnas redigeringsverktygen. De redigeringar du gör används överallt där bilden visas, inklusive i Bilder-biblioteket och i eventuella andra projekt där du använder bilden.

Flytta en bild till överst eller underst på en sida

I vissa sidlayouter används överlappande bildramar. Du kan ordna överlappande bilder genom att flytta dem framåt och bakåt.

 1. Klicka på en bok under Projekt i sidofältet.

 2. Dubbelklicka på den sida som du vill ändra.

 3. Kontroll-klicka på en bild och välj Lägg överst eller Lägg underst.