macOS High Sierra

Lägga till kartor i en fotobok

Du kan lägga till kartor i en fotobok för att visa var bilderna i boken tagits. Du kan lägga till egna platser på kartan, och ändra hur kartan ser ut.

Öppna Bilder

Lägga till eller ta bort en karta

 1. Klicka på en bok under Projekt i sidofältet.

 2. Dubbelklicka på den sida där du vill lägga till kartan.

 3. Klicka på alternativknappen i verktygsfältet.

 4. Gör något av följande:

  • Lägg till en karta: Välj en sidlayout som innehåller en karta.

   Fönstret Layoutalternativ med kartlayouter.
  • Ta bort en karta: Välj en annan sidlayout.

Redigera och ändra placeringen för en karta

 1. Klicka på en bok under Projekt i sidofältet.

 2. Dubbelklicka på sidan med kartan och markera sedan kartan.

  Viktigt: Se till att du markerar kartan, inte sidan.

 3. Klicka på alternativknappen i verktygsfältet.

 4. Gör något av följande:

  • Ändra stilen på kartan: Klicka på popupmenyn Karta och välj Standard, Hybrid eller Satellit.

  • Visa eller göm textetiketter för bildernas platser på kartan: Markera eller avmarkera kryssrutan Visa markeringsetiketter.

   En karta i en bok med knappen Alternativ under samt fönstret Kartalternativ öppet till höger.
  • Zooma in eller ut i kartan: Dra reglaget Kartzoom.

  • Placera om kartan i dess ram: Dra kartan uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.

Lägga till, ta bort och byta namn på platsmarkörer på en karta.

När du har lagt till en karta på en boksida visas automatiskt de platser som är kopplade till bilderna på kartan. Du kan lägga till nya platser, och lägga till platsmarkörer på kartan.

 1. Klicka på en bok under Projekt i sidofältet.

 2. Dubbelklicka på sidan med kartan och markera sedan kartan.

  Viktigt: Se till att du markerar kartan, inte sidan.

 3. Klicka på alternativknappen i verktygsfältet.

 4. Gör något av följande:

  En karta i en bok med alternativknappen under samt fönstret Kartalternativ öppet till höger.
  • Lägg till en ny platsmarkör: Klicka på lägg till-knappen (+). En platsmarkör visas. Placera pekaren på platsmarkören, klicka och håll tills den röda cirkeln blir större och dra den sedan dit du vill. Dubbelklicka på platsmarkörens namn och skriv ett platsnamn eller en beskrivning.

  • Lägg till en plats på en karta manuellt: Kontroll-klicka på en plats på kartan och välj Släpp kartnål. En markörnål visas på kartan, och platsen visas i platslistan. Dubbelklicka på den nya platsens namn och skriv ett namn eller en beskrivning.

  • Ta bort en platsmarkör: Markera platsnamnet i listan Platser genom att klicka (klicka på namnet, inte i kryssrutan). Klicka sedan på ta bort-knappen (-).

  • Visa eller göm en platsmarkör: Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid ett platsnamn.

  • Byt namn på en kartplats: Dubbelklicka på platsnamnet i platslistan och skriv ett nytt namn.