Mallväljaren med kategorier överst. Böcker är markerat och bokmallar i stående och liggande riktning visas nedanför.

Kom igång med en mall

Alla dokument utgår från en mall som du använder som startpunkt. Du kan skapa ordbehandlingsdokument (som rapporter och brev) och sidlayoutdokument (som affischer och nyhetsbrev). Byt ut texten och bilderna i mallen mot ditt eget innehåll.

Om ordbehandlings- och sidlayoutdokument

Infogningsmenyn med knapparna överst för att lägga till tabeller, diagram, former och media. Form är markerad och menyn visar en lista med kategorier och en sökknapp till vänster. Kategorin Aktiviteter är markerad och former visas nedanför.

Lägga till bilder, tabeller, teckningar med mera

Lägg till objekt som tabeller, diagram, former och medier (bilder, ljud och video) i dokumentet. Du kan lägga objekt i lager, ändra storlek på dem och placera dem var som helst på sidan.

Introduktion till bilder, diagram och andra objekt

Formatreglagen för att ändra storlek och utseende på en markerad bild. Knapparna Stil, Bild och Ordna finns överst bland reglagen.

Anpassa varje detalj

Ändra utseendet på texten, lägg till en kantskugga för en bild eller fyll former med färger och mycket mer – du kan redigera allt i dokumentet.

Introduktion till Pages

En form med text som flödar runt den på tre av dess sidor.

Låt texten flöda

Släpp loss kreativiteten när du väljer hur texten ska flöda genom dokumentet. Har du en bild? Placera texten runt den. Vill du att texten ska flöda i oregelbundna staplar eller fortsätta till ett sidofält på en annan sida? Länka textrutor så att texten flödar från en ruta till nästa.

Placera objekt inuti text

Skärmen Lägg till personer med en bild på dokumentet som ska delas. Under den finns knappar med olika sätt för att skicka inbjudan, bl.a. Mail och Kopiera länk. Längst ned finns knappen Delningsalternativ.

Samarbeta i realtid

Bjud in andra att arbeta tillsammans med dig på dokumentet. Alla du bjuder in kan se ändringar som görs. Däremot kan du styra vem som kan göra ändringar eller bara läsa dokumentet.

Introduktion till samarbete

Kom igång med Pages 5.2 på iPad med hjälp av den här handboken. Om du vill se vilken Pages-version som används på iPad öppnar du Inställningar > Pages. Du bläddrar i handboken genom att trycka på Innehållsförteckning högt upp på sidan. Du kan också hämta handboken från Apple Books (där den är tillgänglig).

Om du behöver mer hjälp besöker du supportwebbplatsen för Pages.