macOS High Sierra

Märk bilagor

När du skriver ett brev och lägger till en bild eller ett PDF-dokument kan du skriva eller rita på bilagan med märkningar, eller lägga till former eller en signatur.

En bilaga med verktygsfältet för märkning högst upp.

Öppna Mail åt mig

 1. För pekaren över bilden eller PDF-bilagan du lade till i brevet och klicka på åtgärdspopupmenyn i det övre högra hörnet av bilagan. Välj sedan Märkning. Du kan också klicka hårt på bilden.

  Om popupmenyn inte visas kanske du måste aktivera Märkning. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Tillägg, klicka på Åtgärder och markera kryssrutan Märkning.

  Öppna inställningspanelen Tillägg åt mig

 2. Gör markeringar i bilagan med verktygen.

  Du kan när som helst justera hur mycket av bilagan som visas: för pekaren nära kanterna och dra i de blå handtagen.

  Du kan duplicera text, en form eller en signatur genom att hålla ned alternativtangenten samtidigt som du drar ett objekt. Justera objekten med hjälp av de gula stödlinjerna.

  Skissa

  Rita en form med ett enda penndrag.

  Om din skiss känns igen som en av standardformerna ersätts den av den formen. Om du vill använda skissen i stället väljer du den från paletten som visas.

  Rita

  Rita en form med ett enda penndrag. Tryck fingret hårdare mot styrplattan om du vill rita med en tjockare, mörkare linje.

  Det här verktyget visas bara på datorer med en Force Touch-styrplatta.

  Former

  Klicka på en form och dra den till önskad plats. Ändra storlek på formen med hjälp av de blå handtagen. Om formen har gröna handtag använder du dem till att ändra formen.

  Du kan zooma och markera former med de här verktygen:

  • Lupp : Dra luppen till området du vill förstora. Öka eller minska förstoringen genom att dra i det gröna handtaget. Ändra storleken på luppen med det blå handtaget.

   Om du vill förstora ett område ännu mer kan du skapa fler luppar och trava dem, och justera dem med hjälp av de gula stödlinjerna.

  • Markera  : Dra markeringen till önskad plats. Ändra storlek på den genom att dra i de blå handtagen.

  Text

  Skriv texten och dra textrutan till önskad plats.

  Signera

  Om det finns en lista med signaturer klickar du på en och drar den till önskad plats. Ändra storlek på den genom att dra i de blå handtagen.

  Så här skapar du en ny signatur:

  • Med styrplattan: Klicka på signeringsverktyget, klicka på Skapa signatur om det visas och sedan på Styrplatta. Klicka på texten när du blir ombedd att göra det. Skriv din signatur på styrplattan med fingret och klicka på Klar. Klicka på Rensa och försök igen om du inte blev nöjd.

   Om styrplattan stöder det kan du signera med en tjockare, mörkare linje genom att trycka fingret hårdare mot styrplattan.

  • Med datorns inbyggda kamera: Klicka på signeringsverktyget, klicka på Skapa signatur om det visas och sedan på Kamera. Håll din signatur (på vitt papper) mot kameran så att signaturen är i nivå med den blå linjen i fönstret. Klicka på Klar när signaturen visas i fönstret. Klicka på Rensa och försök igen om du inte blev nöjd.

  Formstil

  Ändra tjockleken och typen av linjer som används i en form och lägg till en skugga.

  Ramfärg

  Ändra färgen på linjerna som används i en form.

  Fyllningsfärg

  Ändra färgen som används inuti en form.

  Textstil

  Ändra typsnittet eller typsnittsstilen och färgen.

 3. Klicka på Klar när du är färdig.

Du kan ändra och lägga till anteckningar tills du skickar brevet. När det skickas blir dina anteckningar en del av bilden eller PDF:en och kan inte ändras av dig eller mottagaren.